Home

Nieuws 11841 x bekeken 32 reacties

Aanscherping uitrijdmethoden mest

Den Haag – Het bovengronds, breedwerpig uitrijden van drijfmest of zuiveringsslib waarbij de mest in één werkgang wordt ondergewerkt is per 2015 niet meer toegestaan. Drijfmest mag alleen nog op bouwland worden uitgereden met één machine die de mest in een volledig gesloten systeem op of in de grond brengt en de mest direct onderwerkt. Dat staat in het ontwerpbesluit in het kader van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De maatregel wordt genomen om ammoniakemissie te verlagen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Het gebruik van de sleepvoetmethode om drijfmest of zuiveringsslib uit te rijden op grasland, klei en veen wordt vanaf 2017 verboden. Om tegemoet te komen aan de zorg van ondernemers dat insnijding van de graszode op klei en veen tot schade aan de grasmat kan leiden, staat Dijksma aanwending op de bodem met een sleepslang- en sleepvoetbemester nog wel toe. "De verdunning van de mest die daarbij nodig is resulteert eveneens in een aanvaardbare reductie van de ammoniakemissie", aldus het ministerie.
Per 2017 mag ook geen drijfmest meer worden uitgereden op grasland met een open ribbel- of golfplatensysteem. De mest moet worden aangewend via een tot de bodem gesloten systeem.
LTO, NMV en Cumela hebben toegezegd de ontwikkeling van alternatieve uitrijdmethoden voor de sleepvoet te bevorderen. Wanneer dit leidt tot een methode waarbij de uitstoot van ammoniak minder of gelijk is aan het injecteren van mest in de bodem, zullen deze ook worden toegestaan in het kader van de overeenkomst Generieke Maatregelen.

Laatste reacties

 • hm

  wanneer trappen wij die zeikerts een keer den haag uit???????????

 • Wim Toornstra

  Ja fantastische dit gaat weer een mega reductie opleveren.
  En natuurlijk wat extra werk voor onze cumula loonwerkers.

 • ...............

  En over 10 jaar weer 'meten' dat de reductie niet gehaald is, met als conclusie dat de landbouwers en loonwerkers weer gesjoemeld hebben.
  We laten ons ook maar zoweer in een hoek drukken!!

 • schoenmakers1

  ik heb ooit gehoord dat niet de methode maar het resultaat leidend was, maar het is niet de eerste keer dat we voor de gek gehouden worden

 • Zuperboer

  Geldt dit ook voor Belgie en Duitsland in het kader van Level playing field?

 • Mtswie

  Kan iemand mij uitleggen waarom sleepvoet met sleepslang wel mag maar achter een tank niet?

 • Trot

  als ik het goed begrijp mag een sleepvoet dus wel bij sleepslangen, maar niet achter een gewone tank?

 • Marco22

  Omdat met sleepslang mest verdunt wordt met water??? Wat de emissie lager maakt.
  Dom gelul natuurlijk dan zou je ook water bij in de tank het zelfde resultaat halen.
  Hallo dijksma, regels en wetten zijn er om de mens te dienen. En niet andersom.

 • massy

  Zoek de verschillen????????

 • famtillemans1

  Wanneer is t actie tijd ?

 • bertes

  met mest uitrijden komen wel eerst de geurstoffen vrij. maar ammoniak komt pas na 12 uur vrij. het is toen de LTO die er voor gezorgd heeft dat vanwege imago. de mest meteen ondergewerkt moest worden.

 • farmer135

  wel jammer dat het ribbelsysteem niet meer mag van de staatssecretaris.

 • Gerjo-Kompier1

  Zeiltje over m'n Tobroco spannen: dan zijn de ribbels niet meer open...

 • Broes

  @bertes; de ammoniak komt juist meteen vrij, tenzij je het voldoende verdunt met water, dat dan ook meteen in de grond opgenomen moet kunnen worden.
  Ik heb zo'n idee dat ze het echt wel goed onderzocht hebben voordat ze verstrekkende maatregelen nemen. Maar je bent vrij om daaraan te twijfelen als je de problematiek niet goed doorziet.

 • boerke brabant

  @gerjo, dat is een goeie, want wanneer is een systeem niet open ?
  een kapotte slang aan je bemester en het systeem is ook niet meer gesloten?

 • groot7731

  Tussenopslag in een open container, blijft dat toegestaan? Ik denk dat juist door het overpompen ammoniak vrijkomt.

 • Arnens

  Het verschil tussen een sleepvoet achter de tank of aan de sleepslang is de water-toevoeging. Eenzelfde percentage water in de tank bijmengen geeft dus het zelfde effect als bij de sleepslang en zou dus ook toegestaan moeten worden. Het is dan dezelfde mest en dezelfde sleepvoet. M.a.w. de hoeveelheid ammoniak per liter vloeibare mest moet bepalend worden. De sleepslangmethode is in het voorjaar bij grote oppervlaktes en een ruime gift ideaal, maar vooral in de zomer naast weidegang en beperkte oppervlaktes kaal land een veel te dure en omslachtige methode. zeker voor veldkavels van enkele hectares.

 • Seizoenskrediet

  Nederland, zo groot als een vliegenscheet op de wereldkaart.....Hoe verspreid de rest van de wereld de mest?
  Oh ja...dus volgens de Nederlandse ambtenaren doen al die andere landen het op de wereld helemaal verkeerd....

 • W Geverink

  Jullie hebben weinig grond, veel stront en heel veel ambtenaren. Noem eens een ander land waar die problemen nog groter zijn dan bij jullie in nederland.

 • sjang

  W Geverink: Je hebt pas een probleem als je ergens een probleem van maakt. En daar is Nederland koploper in.

 • PIETER123

  Wist niet dat de belangenbehartiging van de Cumula zo machtige was in den Haag.Met andere woorden als je dit bovengrondsmest uitrijden weer toestaat Dijksma dan is hier de rekening.En de LTO wordt weer geknipt en geschoren.Als er een verband is tussen de achteruitgang van weidevolgels en deze methode van uitrijden doet niet ter zake.Blijkbaar zijn de zogenaamde bondgenoten van boeren nu even helemaal stil.

 • koestal

  De juristen op het ministerie hebben hun neus veel te diep in de stront gestoken,daarvan zijn de boeren weer de dupe.Ze willen wel dat we ons nog druk maken over kieviten en grutto,s .Een boer heeft het veel te druk met al die administratie van mest en antibiotica . Laat de kieviten en grutto,s maar hun gang gaan ,de boer moet ook z,n eigen gang gaan ,de boetes zijn ook niet mis. Dag vogels !!

 • Broes

  @koestal: dat drijfmest ondergewerkt moet worden heeft niets te maken met weidevogels; des te meer met efficiënte opname in de bodem.

 • MichaelPeeters

  @Broes Ooit al eens met een injecteur over een kievittennest gereden? doet er weinig goed aan...

 • Arnens

  Feit is dat de mest eigenlijk niet in de grond thuis hoort, alleen een kat begraaft zijn uitwerpselen en dan nog alleen de vaste delen. De mest moet onder invloed van zuurstof kunnen verteren. Onder de grond zal het de schaarse zuurstof aan de bodem onttrekken, jammer voor de wormen en het verdere bodemleven. Tevens zal er door te weinig zuurstof bij afbraak van de organische stof en dus het organisch gebonden stikstof, juist meer ammoniak en ook methaan ontstaan in de bodem en naar de lucht 'verdampen'. Tel uit je winst.

 • joohoo

  Geen zonlicht op de mest betekent geen afbraak van antibiotica . Met als gevolg nog snellere resistentie . Is maar net waar je voor of tegen kiest.

 • Mozes

  @joohoo, als je mest bovengronds moet uitrijden om antibiotica te laten afbreken vraag ik mij af hoeveel antibiotica jij gebruikt. Een groep biologische boeren in Friesland hebben ontheffing gekregen om bovengronds uit te rijden. Mij is altijd vertelt dat biologische boeren geen of vrijwel geen antibiotica gebruiken........

 • joohoo

  Rioolwater zuiveringsinstallaties mogen niet worden afgedekt, dit om afbraak van antibiotica te bevorderen . Het is maar of je de schade in de grond accepteert boven een vermeend voordeel van ammoniak reductie . En nu blijkt dat er de afgelopen 20 jaar geen enkel betrouwbaar onderzoek is geweest naar ammoniak reductie dan wel vervluchtiging.

 • wiljo

  niet te moeilijk doen.
  Gewoon een stukje sleepslang tussen de bemester en de tank.

 • pieter p

  Gelukkig als blije veehouder in Frankrijk hebben we hier met dat alle geinjecteer geen last, de goeie oude ketsplaat werkt hier nog altijd.

 • De Waard

  Schade door missie van ammoniak is toch allang achterhaald door allerlei onderzoeken????????Daar hoor je niemand over.
  Boeren volgen weer gedwee.....

 • Tiny1946

  Een eg achter de ruggen injectuur monteren dan zijn ribbels weg en de zaak is opgelost.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.