Home

Nieuws 4 reacties

‘Productiviteit is de sleutel tot succes’

Utrecht - Intensiveren is de oplossing voor de groeiende vraag naar voedsel. Met die boodschap opende Aalt Dijkhuizen maandagavond de VIV Europe in de Jaarbeurs Utrecht.

Voor een groot internationaal publiek schetste Dijkhuizen zijn visie op het wereldvoedselvraagstuk. Vanwege de sterk groeiende wereldbevolking verdubbelt de vraag naar voedsel volgens Dijkhuizen. Vooral de vraag naar proteïnen. Volgens Duikhuizen vraagt dit om een hogere productiviteit per hectare. Wereldwijd is er per persoon 5 hectare water en 2 hectare land beschikbaar, waarvan 0,2 hectare voor landbouw. Dit is niet genoeg om in de groeiende vraag naar voedsel te voorzien.

Dijkhuizen legt de nadruk op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dijkhuizen: "Hoe hoger de productiviteit en efficiëntie, des te minder uitstoot. Met minder voer, dieren sneller laten groeien." Een daling van 0,1 in voederconversie geeft een afname van 7 procent van de carbon footprint zo hield Dijkhuizen zijn publiek voor. "Hoog productieve systemen vereisen minder land en grondstoffen per kilo product." Als het aan Dijkhuizen ligt maken we ruimte voor de meest productieve bedrijven. "De helft van de milieubelasting wordt veroorzaakt door 20 tot 25 procent van de minst productieve bedrijven. Dat moet veranderen." Genomics kan volgens de ex-bestuursvoorzitter van Wageningen UR bijdragen aan deze intensivering, door onder meer snellere selectie van de volgende generatie. Hij noemt dierenwelzijn en een kleine CO2-footprint tegenstrijdige kwesties. Het welzijn van het dier verbetert immers niet automatisch in hoog productieve systemen. Als het om dierenwelzijn gaat is het volgens Dijkhuizen de consument die beslist.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Was het niet onder de leiding van deze man dat Wageningen afgezakt is van een topuniversiteit tot het lachertje van de eeuw? En nog steeds praten over hogere productiviteit per hectare, terwijl de bodemvruchtbaarheid achteruit holt dankzij de 'wetenschappelijke' inzichten van deze figuur. Trieste vertoning!

 • agratax2

  Dhr. Dijkhuizen denk dat productie verhoging in de wereld waar nu al een overschot is gezien de prijzen die nauwelijks de kosten dekken het honger problem in de arme wereld oplost. Ik kan alleen maar zeggen dat voedselproduceren en verkopen aan mensen zonder geld echt een onmogelijke opgave is en zo het al lukt is het geen duurzame oplossing. Warom durft hij niet te zeggen wat UNESCO in zijn voedsel zekerheid rapport schrijgt; ' Maak eten waar het nodig is. Stop met het verschepen van eten van zuid naar noord en omgekeerd'. Eten mag geen handelswaar zijn, waarmee gespecileerd mag / moet worden en waarbij de handel en de overheden het meeste verdienen in vergelijk met de inspanning die ze zich getroosten. De producent (boer) en verwerker krijgen t.o.z van hun inout het minste terug. Leve de productie verhoging, leve de handel en leve de voedselproducenten maar vooral leve de consument zonder geld.

 • agratax2

  scorrectie ;schrijgt moet zijn schrijft.

 • Fermer

  Volgens mij is Nederland al helemaal in deze tendens bezig. Dat het dier tot een product wordt gereduceerd, is noodzaak in deze/zijn visie, dat dit niet strookt met de wensen van de consument mag de boer dan mooi oplossen. Dat de landbouwgrond in Nederland niet optimaal benut kan worden(mestwet) heeft hij het helamaal niet over. Inderdaad een tegenstrijdige kwestie. Zoals @agatax1 al schrijft: UNESCO heeft een mooi rapport gemaakt waarin staat : maak het eten waar het nodig is, dat draagt bij aan een CO2-kleine footprint. Dan wordt iedereen in de gelegenhied gesteld om van voedsel verzekerd te zijn.
  De visie van meneer Aalt Dijkhuizen is er één voor de portomonee van de periferie en de multinationals: de BV Nederland. Niet ten gunste van de Nederlandse boer, het dier en de consument in armere landen. Op deze manier geef je de familiebedrijven ook nog eens een trap na, zei vormen wel echter de solide basis van een land.
  Niet al het land daarentegen is in staat om hoogproductief te zijn. Denk aan de bergboeren in Frankrijk. Toch is daar ook boerenactiviteit nodig voor de plaatselijke economie en landschapsbehoud.
  Kortom een zeer kortzichte visie van deze heer.

Of registreer je om te kunnen reageren.