Home

Nieuws

Uitvoering plannen natuurcompensatie hapert

Den Haag - Het gaat niet altijd goed met de uitvoering van plannen voor nieuwe natuur, die nodig is als oude, beschermde natuur door bouwactiviteiten verdwijnt. Geen enkele overheid controleert op dit moment of nieuw aangelegde natuur zich wel ontwikkelt zoals de bedoeling was.

De Algemene Rekenkamer vindt dat daarin verandering moet komen en dat de provincies de aangewezen instanties zijn om hiervoor de verantwoordelijkheid te krijgen.

Wanneer bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuwe weg schade aan beschermde natuur ontstaat, moet die worden gecompenseerd door aanleg van nieuwe natuur elders. Nu controleert niet één bestuurslaag of dat gebeurt en of het goed gebeurt, schrijft de Rekenkamer in een rapport. De provincies zouden die rol moeten krijgen, omdat ze ook al over de ontwikkeling en het beheer van het nationale natuurnetwerk gaan.

"Toezicht blijft nodig op het nakomen van de plicht tot natuurcompensatie. Dat moet beter worden geregeld. Gemeenten en provincies vertrouwen er nog te veel op dat initiatiefnemers van bouwprojecten de gemaakte afspraken over natuurcompensatie nakomen. Maar ze moeten dat controleren'', schrijft de Rekenkamer.

Om ervoor te zorgen dat iedereen weet waar hij bij bouwprojecten aan toe is, heeft de Rekenkamer een landelijke kaart met beschermde natuurgebieden samengesteld. Zo'n kaart zou actueel moeten worden gehouden en te zien moeten zijn op internet, ook voor burgers. ,,Mensen willen eenvoudig kunnen checken of het natuurgebied dat bij hen in de buurt ligt, beschermd is. Want veel activiteiten zijn in zo'n gebied niet zonder meer toegestaan.''

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) onderschrijft de conclusies uit het rapport. De Rekenkamer verwacht daarom dat zij de Tweede Kamer snel zal informeren hoe zij een en ander gaat invullen.

Of registreer je om te kunnen reageren.