Home

Nieuws

Overgangstermijn voor knelgevallen derogatievoorwaarden

Den Haag – Voor melkveehouders die voor 21 maart van dit jaar onherroepelijke financiële verplichtingen zijn aangegaan en daardoor dit jaar niet kunnen voldoen aan de eis van 80 procent grasland, is een overgangstermijn mogelijk. Dat blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

Voor de nieuwe derogatie geldt een eis van 80 procent grasland per bedrijf. Sommige ondernemers kunnen hier niet aan voldoen omdat ze al afspraken hadden gemaakt over het bouwplan door bijvoorbeeld maiszaad te kopen of andere gewassen te zaaien. Omdat de uitbreiding van het verplichte areaal grasland van 70 naar 80 procent vrij laat kwam, is Dijksma bereid tot een oplossing voor deze knelpuntgevallen.

De regeling voor knelpuntgevallen geldt voor agrariërs die in 2013 ook gebruik maakten van derogatie en toen minder dan 80 procent grasland in het bouwplan hadden en nu door aangegane verplichtingen niet in staat zijn om te voldoen aan 80 procent grasland. "Het gaat om ondernemers die voorbereidingen hebben getroffen waar nu niet meer eenvoudig zonder financiële consequenties van is af te wijken", aldus Dijksma. De staatssecretaris benadrukt dat het om een overgangstermijn gaat en niet op een wijziging van de hoogte van de stikstofnorm.

Ondernemers die gebruik willen maken van de overgangstermijn moeten dit bij hun derogatie-aanvraag melden. Ze moeten daarbij bewijzen dat ze voor 21 maart 2014 financiële verplichtingen zijn aangegaan voor de invulling van hun bouwplan.

Vanwege het late besluit over goedkeuring van de derogatie is de termijn waarin boeren zich kunnen aanmelden voor derogatie verlengd. Boeren kunnen zich van 1 mei tot en met 13 juni melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen Dienst Regelingen.
Deze week stemde het nitraatcomité in Brussel in met het Nederlandse derogatieverzoek om onder voorwaarden meer dierlijke mest te mogen gebruiken dan de standaardnorm van 170 kilo stikstof per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.