Home

Nieuws 853 x bekeken 1 reactie

'Meer produceren met oog voor klimaat'

Den Haag - Een hogere landbouwproductie, inspelen op de klimaatveranderingen en het bevorderen van de internationale handelsbetrekkingen van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Dat zijn de speerpunten van  Nederland in het internationale landbouwbeleid, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Dijksma zegt dat er geïnvesteerd moet worden in de agrarische sector en de verhoging van de landbouwproductiviteit. "Dat is het sterkste wapen dat we hebben om onze opgaven het hoofd te bieden", aldus Dijksma, die daarbij doelt op de productie van voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking. Dijksma wil aandacht houden voor afnemende bodemvruchtbaarheid en toenemende waterschaarste, voor  het verlies aan biodiversiteit aan aan de te grote bijdrage van de landbouw aan de uitstoot van broeikasgassen.

In internationaal verband wil ze klimaat-slimme landbouw mee helpen ontwikkelen in de Alliance for Climate Smart Agriculture, waar Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties  en kennisinstellingen bij betrokken worden.

Dijksma trekt 5 miljoen euro uit als investering in klimaat-slimme landbouwprojecten in Afrika.

Volgens de staatssecretaris hangt wereldwijde duurzame productieverhoging ook samen met een open en transparant handelssysteem.  Nationale productie moet worden aangevuld met producten die elders efficiënter kunnen worden gemaakt. Open grenzen en toegang tot buitenlandse markten is daarom ook voor Nederland van belang. "De groei van 5 procent van onze export in 2013 was niet mogelijk geweest zonder onze inzet om fytosanitaire en veterinaire belemmeringen tegen te gaan", schrijft de staatssecretaris, die vermeldt dat de komende jaren bijzondere aandacht is vereist voor de relatie met China, India, Indonesië, de Verenigde Staten en Rusland. "Vanwege de hoeveelheid dossiers die in deze landen spelen, de grote belangen die hiermee gemoeid zijn en de politieke complexiteit van de dossiers voeren we met de ze landen een intensieve dialoog op hoog ambtelijk niveau." Dat is nodig om de handelsbelemmeringen weg te nemen en de contacten warm te houden.

Eén reactie

  • somporn

    Hogere productie op schrale grond door verkeerde bemestingsplan.
    Ze had beter 5 miljoen kunnen uittrekken voor degelijk Nitraat onderzoek in NL.

Of registreer je om te kunnen reageren.