Home

Nieuws 5 reacties

Veilige niveaus mycotoxinen niet veilig genoeg

Eindhoven - Diervoer dat besmet is met mycotoxinen kan darmaandoeningen in varkens en pluimvee verergeren.

Dat zei de Belgische onderzoeker Gunther Antonissen van de Universiteit Gent op een symposium van veevoederadditieven-leverancier Biomin dat donderdag werd gehouden in Eindhoven. Volgens hem zijn de negatieve effecten op darmaandoeningen zoals coccidiosis in pluimvee ook aan de orde als de mycotoxinen in lage hoeveelheden ('veilige' niveaus volgens de EU) in het voer zitten.

De directe gevolgen voor varkens en pluimvee van mycotoxinen in het voer zijn voor het grootste gedeelte wel bekend, maar het effect ervan op het ontstaan of verergeren van darmaandoeningen is nog weinig onderzocht. Universiteit Gent deed daarom onlangs onderzoek naar de effecten van mycotoxinen op Salmonella, E. coli, C. Perfringens en Eimeria. "Het bleek bijvoorbeeld dat de mycotoxinesoort Fusarium een negatief effect had op de cellulaire immuunrespons tegen Eimeria, en juist deze respons is belangrijk. We moeten echter nog meer onderzoek doen of de Fusarium ook daadwerkelijk het ziektebeeld verslechterd. Daarnaast zagen we ook dat het mede de oorzaak is voor necrotishce enteritis in pluimvee, veroorzaakt door de bacterie C. perfringens", aldus Antonissen.

Volgens de Belgische onderzoeker zeggen de maximale niveaus die de EU heeft opgesteld voor mycotoxinen in voer daarom niet zo heel veel. "We zien bij 'veilige' niveaus ook problemen. Vaak zijn dit indirecte effecten van mycotoxinen, maar dit kan de boer wel veel geld kosten. Het is niet altijd zo dat coccidiosis of salmonellosis wordt veroorzaakt door besmet voer, maar nutritionisten en dierenartsen zouden hier wel meer rekening mee moeten houden want dieren zijn ook gevoelig voor mycotoxinen die in kleine hoeveelheden aanwezig zijn in het mengvoer."

Laatste reacties

 • agratax2

  Als dierartsen met deze besmeting rekening moeten houden lijkt het me van belang dat ook artsen zich rekenschap geven deze mogelijke verzwakking van het immunsysteem bij mensen. Ook voor menselijke consumptie is een maximum 'vevuiling' met deze schimmels toegestaan in de voedingsmiddelen grondstoffen. Bekend is dat fusarium DON kan veroorzaken in tarwe en DON is een ernstig gif. Hiervoor zijn maximale percentages toegastaan in onze baktarwe, waarbij we niet dood gaan, maar of we er door varbaarder worden voor ziektes is niet bekend. Hoe dom kunnen we zijn als mensen.

 • mwhjanssen5

  Wat kun je eraan doen als mengvoerleverancier of als veehouder dat is de vraag??? Dat vind ik niet terug in dit artikel iedereen heeft het altijd over veilig voer maar hoe kun je dit uitsluiten ??

 • Mozes

  Aflatoxine komt pleksgewijs voor. Tegenwoordig wordt bij mengvoer het EINDPRODUCT gecontroleerd op aflatoxine. Het eindproduct is gemengd waardoor het niet meer pleksgewijs voorkomt maar door het gehele product verdeelt is. Hierdoor is het met grote zekerheid op te sporen.

 • janskip

  dit is natuurlijk in de praktijk een bekend verhaal en we zien ook duidelijke dat het vee hier last van heeft en dat we darmen preventief moeten beschermen maar ook bv de nieren/lever verder gaan ondersteunen.
  Hieronder een aantal producten die onderweg veel tegenkom met goede resultaten bij melkvee en ook pluimvee varkens
  Keto protect van schippers
  digest support en fit support van schippers
  maar ook bv Biovitall

 • politiek

  Partijen grondstoffen met te hoge gehaltes /waarden Aflatoxines , zeer kankerverwekkend , worden er dus al niet meer uitgefilterd of vernietigd. Gewoon vermengen/vermalen met andere partijen zodat de waarden bij EINDPRODUCT onder de grens zit en probleem is opgelost. (Denkt men)
  Opmerkelijk is ook dat niet alle laboratoriumuitslagen die bedenkelijk zijn gerapporteerd worden .

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.