Home

Nieuws 330 x bekeken laatste update:10 feb 2014

Beter monitoren verkleint onzekerheid bodemdaling

Utrecht - Het monitoringsprogramma van Frisia voor zoutwinning onder de Waddenzee kan beter. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer).

Betere monitoring verkleint volgens de commissie namelijk de onzekerheid over eventuele effecten op natuur.

Het bedrijf Frisia Zout te Harlingen wil zout gaan winnen onder de Waddenzee. Deze zoutwinning heeft bodemdaling tot gevolg. De gevolgen van de bodemdaling in de Waddenzee zullen worden gemonitord. De mer-commissie is door het ministerie van Economische Zaken (EZ) gevraagd om te adviseren over de opzet van het monitoringsprogramma.

De Commissie komt nu met het advies. Daaruit blijkt dat de commissie vindt dat het monitoringsprogramma op hoofdlijnen de juiste opzet heeft.

De voorspelling dat er geen negatieve effecten op de natuurwaarden in de Waddenzee te verwachten zijn, is goed onderbouwd, stelt de commissie. Modelvoorspellingen hebben altijd onzekerheden. Het tempo van aanslibbing van de Ballastplaat is zo'n onzekerheid, volgens de commissie. Deze aanslibbing is belangrijk om de diepe bodemdaling te compenseren. Goede monitoring is dus essentieel om te verifiëren dat inderdaad geen negatieve effecten optreden op natuur en om onzekerheden te verkleinen.

Of registreer je om te kunnen reageren.