Home

Nieuws

POR-regeling open in januari

Den Haag - Varkens- en pluimveehouders die al hun mest laten verwerken, hebben bij uitbreiding de helft van het aantal productierechten nodig. Om daarvoor in aanmerking te komen, wordt de POR-regeling opengesteld in januari.

De openstelling van POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) is in de periode van 5 tot 30 januari 2015 en geldt voor bedrijven die na 28 september 2011 hebben uitgebreid. De varkens- en pluimveehouders die gebruik willen maken van de regeling moeten de voorgenomen uitbreiding uiterlijk per 1 januari 2016 daadwerkelijk kunnen realiseren.

De POR geeft varkens- en pluimveehouders de mogelijkheid om uit te breiden met maximaal de helft van het aantal noodzakelijke varkens- of pluimveerechten. Voorwaarde is dat alle mest van het bedrijf verwerkt wordt. De regeling geldt ook voor bedrijven die al hun mest inmiddels laten verwerken of daarvoor afspraken hebben met een verwerker. De regeling biedt ruimte aan varkenshouders voor 900.000 kilo fosfaat en aan pluimveehouders voor 600.000 kilo fosfaat.

Omgerekend naar diereenheden kunnen binnen de regeling 121.622 varkenseenheden en 1.200.000 pluimvee-eenheden worden uitgegeven. Om te voorkomen dat slechts enkele grote bedrijven van de POR gebruik kunnen maken, is de omvang van individuele ontheffingen begrensd. Alleen ondernemers die hun volledige fosfaatoverschot laten verwerken, komen voor de regeling in aanmerking. Zij mogen geen gebruik maken van de mogelijkheid om vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's) te sluiten.

Varkens- en pluimveehouders die hun bedrijf hebben uitgebreid met een gecertificeerde duurzame stal en daarvoor subsidie hebben ontvangen (IDS, GLB artikel 61 of MDV-stalcertificering) krijgen voorrang.

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma kondigde in maart al aan de POR open te stellen. Voor de invulling van de regeling heeft zij meermaals overleg gehad met NVV, NVP en LTO Nederland. Voorwaarde voor openstelling was vanuit de regering dat de groei van de veestapel niet boven het nationale fosfaatplafond komt. Om die reden is een maximum aan de regeling.

De POR is voor het laatst opengesteld in 2006. De regeling was toen snel overtekend. Vooral pluimveehouders maakten er destijds gebruik van. Varkenshouders nauwelijks, mestverwerking in die sector was niet in zwang.

Of registreer je om te kunnen reageren.