Home

Nieuws 1174 x bekeken 1 reactie

Onzekerheid gevolgen klimaatverandering groot

Laxenburg – Klimaatverandering vraagt om een grote maar onzekere transformatie van wereldwijde landbouwsystemen rond 2050. Dat blijkt uit onderzoek van IASSA, een internationaal onderzoeksorganisatie vlakbij Wenen. Uit de studie blijkt dat akkers door opwarming van de aarde wereldwijd in 2050 18 procent minder tot 3 procent meer calorieën zullen opleveren.

Hoofdonderzoeker David Leclère concludeert dat er veel onzekerheid is over de impact van klimaatverandering op de landbouw en wat voor aanpassingen nodig zijn. In de meest waarschijnlijk lijkende scenario's, waarbij landbouwsystemen in enige mate worden aangepast, neemt de calorische productie van de akkerbouw enkele procenten af, wat overeenkomt met eerdere studies.
De onderzoekers onderstrepen dat door klimaatverandering veel meer irrigatie nodig zal zijn. In sommige regio's, zoals Brazilië en grote delen van Afrika, zou het areaal onder irrigatie met 25 procent of meer nodig zijn. Tegelijk zegt Leclère dat hoewel irrigatie als aanpassingsmaatregel van groot belang blijkt, deze tegelijk zeer gevoelig is voor verschillende klimaatscenario's. Hoeveel extra irrigatie nodig is, kan mogelijk pas over enkele decennia blijken.
Het transformeren van landbouwsystemen is volgens onderzoekers duur en soms onomkeerbaar. De onderzoeker pleit voor veelomvattend onderzoek waarbij niet alleen gekeken wordt naar  biologische veranderingen, maar ook de marktgedreven economische wisselwerking tussen regio's is volgens de onderzoekers dan ook cruciaal.
In alle scenario's nemen hectareopbrengsten in Latijns-Amerika af, maar is het volgens onderzoekers goed denkbaar dat meer hectares in gebruik worden genomen om export naar Noord-Amerika op te voeren. "In Europa, waar opbrengsten naar verwachting zullen afnemen, kan het areaal dat in cultuur gebracht wordt in sommige scenario's dalen, door beperkte exportmogelijkheden", aldus Leclère.

Eén reactie

  • joohoo

    De maatregelen die diverse overheden hebben genomen op aandrang van deskundigen om klimaat veranderingen tegen te gaan dan wel op te vangen,hebben zo averechts gewerkt dat veranderingen die in het jaar 2080 voorspeld waren inmiddels al hebben plaatsgevonden.Het versnellen van deze processen vereist kennis van wetenschap en in nog grotere mate kennis van politieke besluitvorming.

Of registreer je om te kunnen reageren.