Home

Nieuws 2710 x bekeken 4 reacties

Antibiotica aangetroffen in mest varkens, kalveren en pluimvee

Wageningen - In veel mestmonsters van pluimvee, varkens en kalveren zijn lage concentraties residuen van geregistreerde antibiotica te vinden.

Dat blijkt uit een onderzoek van RIKILT Wageningen UR naar de (onbedoelde) blootstelling van dieren en hun omgeving aan antibiotica.
Het rapport Kruiscontaminatie van antibiotica van RIKILT Wageningen UR had tot doel een eerste indicatie te krijgen over het voorkomen van antibioticaresiduen in dieren en hun directe omgeving. Hiertoe is een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antibioticaresiduen in mestmonsters van vleesvarkens, vleeskalveren en vleeskuikens.

In de mestmonsters van zestien van de twintig bemonsterde bedrijven met vleesvarkens zijn antibioticaresiduen aangetroffen. In de mest van twaalf bemonsterde bedrijven is meer dan één antibioticum aangetroffen; in zeven meer dan twee.

In de vleeskalversector zijn in mestmonsters van negentien van de twintig bemonsterde bedrijven zijn antibioticaresiduen aangetroffen. In de mest van zestien bemonsterde bedrijven is meer dan één antibioticum aangetroffen; in dertien meer dan twee.
In de mest afkomstig van vier van de dertien bemonsterde pluimveebedrijven zijn antibioticaresiduen aangetroffen. In de mest van één bemonsterd bedrijf is meer dan één antibioticum gevonden.
Het RIKILT stelt dat het in zijn algemeenheid gaat om lage concentraties van geregistreerde antibiotica. Voor het goed 'duiden' van de aangetroffen residuen is het, volgens de onderzoekers, noodzakelijk dat er meer informatie wordt verzameld over het gebruik van antibiotica op bedrijven.

Laatste reacties

 • agratax2

  Is het een probleem dat antibiotica in mest zit? Het wordt volgens mij pas een probleem of ramp als het via de bodem in het voer / eten terecht komt of via het bodemleven resistentie veroorzaakt van ziekte verwekkers (voor planten, dieren en mensen).

 • Burnetti

  Je geet zelf antwoord op je vraag. Ongewenst ivm resistentievorming in het milieu.
  Eindelijk komen in de onderzoeksresultaten naar buiten wat al jaren werd verwacht. Wat is laag en wat is hiervan de impact ivm vracht?

 • Mozes

  @Burnetti, er zijn in Duitsland bij koeien bacteriën gevonden die resistent waren tegen een antibioticum wat in de veehouderij nog nooit gebruikt is. De koeien bleken water te drinken uit een beek waar de waterzuivering op loosde. Ook afvalwater uit het ziekenhuis kwam daar terecht.
  Bij ons in de Twentse Courant heeft al eens een artikel gestaan over hormonen en antibiotica in de Bornse beek. De waterzuivering van Hengelo loost daarop.
  Antibiotica in het milieu komt dus niet alleen van de veehouderij maar ook uit de stad.

 • Burnetti

  Klopt Mozes. Ik ken de publicatie. Maar er is nauwelijks onderzoek gedaan naar resten van antibiotica in mest van productiedieren. Sporen van deze medijcen komen bij het grootste deel van de onderzochte monsters voor. Dit kun je niet verklaren door wat de dieren drinken maar alleen door medijngebruik bij deze productiedieren.

  De resistentie in het leefmilieu komt inderdaad uit verschillende bronnen. Afvalwaterlozing van verpleeg- en ziekenhuizen is net zo goed een bron als reststromen uit de veehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.