Home

Nieuws 16 reacties

'Akkervogels hebben geen baat bij akkerrandenbeheer'

Wageningen - Akkervogels lijken nauwelijks voordeel te hebben van bloemrijke akkerranden die boeren via agrarisch natuurbeheer aanleggen. Het aantal succesvolle broedsels van de verschillende vogelsoorten gaat er door akkerranden met meer bloemen niet op vooruit. Dat concludeert Marije Kuiper in haar proefschrift 'The value of field margins for farmland birds', waarop zij op 9 januari 2015 hoopt te promoveren aan Wageningen UR.

De intensivering van de landbouw heeft geleid tot grote afnames van akkervogels, stelt Kuiper. Als voorbeeld wordt de veldleeuwerik genoemd, daarvan zijn in de afgelopen vijftig jaar tijd de aantallen met 95 procent afgenomen. Om deze trend te keren heeft de overheid een financiële vergoeding voor akkerbouwers beschikbaar die de randen van hun akkers inzaaien met bloemen en grassen. Deze akkerranden bevatten tot wel vijf keer zoveel insecten als gangbare gewassen, constateert Kuiper. Veldleeuweriken blijken een grote voorkeur te hebben om in deze randen voedsel te zoeken voor hun jongen. Echter, de aanwezigheid van akkerranden verbeterde het lichaamsgewicht van de jongen niet. Ook hun overlevingskansen worden door dergelijke akkerranden niet verbeterd. Uit het onderzoek van Kuiper blijkt dat het niet zo zeer voedselgebrek is waardoor de boerenlandvogels weinig overlevingskansen hebben. Volgens Kuiper zijn vooral agrarische werkzaamheden op het land en predatie de belangrijkste oorzaken zijn van nestverliezen. Met name door het regelmatig maaien van grasland gingen veel nesten verloren, stelt de onderzoekster.
Om daadwerkelijk akkervogels in de toekomst te behouden is het noodzakelijk om nieuwe beheersmaatregelen te ontwikkelen die een veilig broedhabitat kunnen bieden, aldus Kuiper. Hierbij kan volgens haar gedacht worden aan aangepast maaibeheer van grasland of de teelt van extensieve gewassen zoals luzerne. Over het nemen van algemeen maatregelen is Kuiper kritisch. Volgens haar zou effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor akkervogels sterk verbeteren wanneer er meer soort-specifieke beheersoplossingen zouden worden ontwikkeld.

Laatste reacties

 • agro1

  waar de massale aanwezigheid van kraaiachtige praedatoren al niet goed voor is. hoe schoon is toch de natuur.

 • J@gertje

  De vos is i.i.g. niet de dader.
  Die houdt immers alleen de ganzenpopulatie keurig onder controle.

 • Zippie

  Dat is weer koren op de molen voor die mutsen van de dierenpartij.

 • Koen123

  Verplichting mestinjectie afschaffen ,en alles komt weer goed, hier zijn geen dure onderzoeken van alterra en moeilijke proefschriften voor nodig, beetje boeren verstand doet wonderen ook in de natuur.

 • Mels

  Ik denk dat je deels goed zit Koen. Mestinjectie vernielt niet alleen nesten maar het bodemleven wordt er ook niet beter van. Dat is dus het antwoord op het voedselgebrek

 • boer drenth

  De onderzoekers weten na zoveel jaren van onderzoek, nog niet dat de kieviet en de gruto en nog meer vogels niet gaan nestelen in hoge begroeing., zoals akkerranden. Die nesten kun je vinden op de hoger gelegen zandgronden. En dan vooral aardappel land. Maar ook graan stoppel is intrek. In al die zo mooi aangelegde natuur terreinen, vind je geen kieviet of gruto.

 • japke33

  Zolang de vossen en kraaien vrij spel hebben, blijft er geen vogel en haasje over in het land.

 • ikkethuis

  Het lijkt erop dat de meeste overheids ingrepen averechts werken, wanneer komen de natuurorganisaties hier achter? als ze van dezelfde overheid geen geld meer krijgen.

 • joohoo

  Als er geen weidevogels of wat dan ook zijn,vervallen de beheerskosten en de loonwerker kan sneller werken .Kosten verlagen is leuk . De economische schade ontstaat pas waneer bovengronds uitrijden weer is toegestaan. Predators schuilen in de akkerranden.

 • koestal

  vossen ,kraaien ,buizerds,haviken ,torenvalken komen zo aan de kost

 • J@gertje

  Als je op een perceel van 10 ha. constant 8 buizerds hebt zitten hoef je niet te verwachtte dat daar nog iets groot wordt, om maar te zwijgen over wat er s'nachts allemaal rond struint. Maar goed we geven de boeren gewoon de schuld.

 • Zuperboer

  'Predatie' staat ook vermeld voor de goede lezers onder ons.... Misschien ook een reden om een conclusie of praktische oplossing aan te verbinden.... of is Mevrouw de onderzoekster die gemakshalve maar vergeten. Bekt makkelijker op linkse feestjes zullen we maar zeggen!

 • Henk Tennekes

  Het duurt bij gebruik van neonicotinoïden niet lang voordat akkerranden verontreinigd raken met deze insecticiden, die zich door goede oplosbaarheid in water met neerslag gemakkelijk verplaatsen en ook in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Alles wat op de akkerranden groeit en bloeit wordt dan giftig voor insecten, die onmisbaar zijn voor de voortplanting van veel vogelsoorten. Dat doet akkervogels de das om.

 • alco1

  Dus stoppen maar met de akkerranden.

 • Henk Tennekes

  #14. Stoppen met het gebruik van neonicotinoïden verdient de voorkeur

 • PetervanKempen

  @ Henk: het leek geen voedsel gebrek en de opbrengst van insecten uit die akkerranden was volgens deze alternatieve onderzoekster in orde. Wat het maaibeleid betreft : als de overheid eens gaat dokken voor de door kiezers bestelde extensieve grasland houderij dan is er niets aan de hand, maar goed we weten allemaal wel dat juist dat geld voor boeren natuur er niet meer komt, alleen als de boer samenwerkt ( lees wordt gedicteerd) met terreinbeheerders als NM en SBB. Als je als Boer van deze Principiele NIET- beheerders Land pacht of als je aangrenzend bent en maaibeleid met subsidie wil plegen dat is het eerste wat je wordt verboden ? JAWEL: Predatie bestrijding en Fauna beheer. Ook dit mutsje moest wel toegeven dat de predatie vanuit die dekking moordend was voor de (dat is waar ) door veel maaien opgeschrikte vogels, maar goed zoals jullie zelf vaststellen het is veeeel makkelijker boeren de schuld te geven en dat doen dit soort pseudo wetenschappers dan maar weer.
  Je kan trouwens het zogenaamd onderzoek opvragen en de promovendus erop vergen maar of dat helpt? Weer tekst voor Fauna Bescherming en co om selectief uit te citeren in 2015.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.