Home

Nieuws 2 reacties

Kamp: oordeel niet halen energiedoelen te vroeg

Den Haag – Minister Henk Kamp van Economische Zaken vindt het een jaar te vroeg om te concluderen of Nederland haar duurzame energiedoelen haalt. Kamp reageert op de eerder uitgelekte maar nu pas officieel gepresenteerde Nationale Energieverkenning van ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat de doelstelling dat in 2020 14 procent van de energie die in Nederland wordt gebruikt duurzaam is, niet wordt gehaald.

Volgens de rapporteurs komt Nederland bij voortzetting van het huidige beleid in 2020 tot een percentage duurzame energie van 12,4 procent, tegen 4,5 procent nu. Een groep natuurbeschermingsorganisaties waaronder Greenpeace, Wereldnatuurfonds en Milieubescherming noemen de conclusie 'alarmerend' en eisen versnelde uitvoering van beleid en aanvullende maatregelen.
Kamp zegt nog steeds te staan achter de in het regeerakkoord van VVD en PvdA gemaakte afspraken. In 2016 komt een tussenevaluatie van de energieafspraken en dan pas wil Kamp conclusies trekken. Volgens de VVD-politicus is nu onvoldoende rekening gehouden met voorbereidende maatregelen. In 2015 worden voorbereidingen voor meer windenergie afgerond. Vanaf 2017 zorgt dit voor een groter aandeel duurzame energie.
Dankzij energiebesparing en de toenemende opwekking van hernieuwbare energie blijft de uitstoot van broeikasgassen in Nederland volgens de rapporteurs inderdaad de komende jaren dalen. Het energieverbruik in Nederland was vorig jaar 5 procent lager dan in 2004. De verwachting is dat dit tot 2020 nog eens met 1 procent daalt, vooral door betere isolatie van gebouwen en het gebruik van energiezuinige apparaten en voertuigen.
De groeiende productie van elektriciteit uit kolencentrales is volgens het rapport waarschijnlijk van beperkte duur. De komende jaren worden oudere kolencentrales gesloten en vanaf ongeveer 2020 neemt het aandeel van wind- en zonne-energie sterk toe. De elektriciteitsproductie bestaat dan voor meer dan een derde uit hernieuwbare elektriciteit. In 2030 kan al de helft van alle elektriciteit worden opgewekt uit zon, wind en biomassa.

Laatste reacties

  • agratax2

    Betekent het halen van het geplande Groene deel van de energie een navenante daling van de CO2 uitstoot. Helaas niet want het CO2 quotum is net als dierrechten te verkopen. De electriciteit producenten zullen hun overbodige CO2 rechten dus op de markt afzetten en dan is er altijd wel een land dat goedkoop wil produceren om ons uit de markt te concureren bij energie behoeftige producten. We hebben dus twee slagen gemaakt; 1. onze export daalt of valt bij de betreffend eproducten helemaal weg, 2. we hebben onszelf voorzien van een grote kosten post (dure energie). Ik zie dan ook geen duurzaamheid in deze investeringen.

  • koestal

    alle leden van de natuurorganisaties en Greenpeace direct afsluiten van het aardgas,dan wordt het duurzaam

Of registreer je om te kunnen reageren.