Home

Nieuws 1 reactie

Fosfaatproductie steeg 5 miljoen kilo in 2013

Den Haag – De fosfaatproductie in 2013 bedroeg 165,6 miljoen kilo, dat is 5 miljoen kilo of 3 procent meer dan 2012. De stikstofproductie steeg met 12 miljoen kilo naar 473 miljoen kilo in 2013, dat is een toename van 2,6 procent. Dat blijkt uit de definitieve mestproductiecijfers over het jaar 2013 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De fosfaatproductie van melkvee steeg met bijna 6 procent naar 80,6 miljoen kilo, een toename van 4,4 miljoen kilo (plus 5,8 procent). De belangrijkste oorzaak is de stijging van het aantal dieren in de melkveehouderij. Het aantal melkkoeien steeg met bijna 70.000 dieren, het jongvee-aantal met 56.000 dieren. Belangrijke factoren zijn daarnaast het gestegen fosforgehalte van het krachtvoer vanwege een matige ruwvoerkwaliteit en de keuze voor eiwitrijker voer onder invloed van de gunstige melkprijs, volgens het CBS.

De fosfaatproductie van de varkensstapel in 2013 bedroeg 39,6 miljoen kilo, dat is 0,4 miljoen kilo (1 procent) meer dan in 2012. Het aantal vleesvarkens daalde evenals het mineralengehalte in vleesvarkensvoer. Daarentegen steeg het aantal biggen en zeugen en steeg het fosforgehalte in fokvarkensvoer.
De fosfaatproductie van pluimvee steeg met 1,2 miljoen kilo naar 27,2 miljoen kilo, een toename van 4,6 procent. Dat is vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal leghennen in 2013 met circa 6 procent.
Ten opzichte van de voorlopige cijfers in mei dit jaar valt de definitieve fosfaatproductie in 2013 in totaal 0,5 miljoen kilo hoger uit. De productie van melkvee is iets lager dan in mei, toen werd dat nog 0,6 miljoen kilo hoger geraamd. De fosfaatproductie van varkens is daarentegen 0,8 miljoen kilo hoger dan in mei en voor pluimvee zijn de definitieve cijfers eveneens 0,4 miljoen kilo hoger. De mestproductiecijfers zijn gebaseerd op de vee-aantallen per 1 april volgens de landbouwtelling en de berekende mestproductie per dier van de Commissie Deskundigen Mestbeleid.

Eén reactie

  • Bart Jan

    Zet er dan ook een Koeienvlaai foto bij redactie!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.