Home

Nieuws 2884 x bekeken 5 reacties

Spuitvrije zone om burger te beschermen

Den Haag - Langs gevoelige objecten zal een spuit- en teeltvrije zone worden ingesteld van maximaal anderhalve meter om omwonenden te beschermen. LTO Nederland pleit ervoor die zone in te stellen, net als dat nu al het geval is langs oppervlaktewater.

Portefeuillehouder Plantgezondheid van LTO Nederland Joris Baecke zegt dat het onlogisch is dat in de regelgeving de sloot beter wordt beschermd dan de mens. LTO Nederland komt met de aankondiging van de teeltvrije zone in reactie op het rapport van de Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden.

De Gezondheidsraad (GR) constateert dat er aanwijzingen zijn dat omwonenden risico's kunnen lopen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun omgeving. Maar volgens GR zijn er geen aanwijzingen dat die blootstelling voor omwonenden gevaarlijker is dan voor de toepassers van de middelen.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de blootstelling, stelt de raad een bloostellingsonderzoek voor. Staatssecretaris Wilma Mansfeld (Infrastructuur en Milieu) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al opdracht gegeven voorbereidingen te treffen voor dat onderzoek. Een besluit darvoer zal zo snel mogelijk worden genomen, zegt ze. Daarvoor is overleg nodig met de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Ondertussen is de Europese voedselveiligheidsautoriteit al bezig om in Europees verband een beoordelingssysteem te ontwikkelen, dat specifiek ingaat op de blootstelling aan omwonenden.

Baecke zegt dat het van belang is dat de angst bij de burger wordt weggenomen. Daarvoor is volgens hem ook  communicatie tussen boeren en burgers van groot belang. Hij wijst op initiatieven vanuit de sector, gericht op informeren van omwonenden. "Daarmee kunnen we een groot deel van de angst wegnemen."

De Gezondheidsraad durft in het advies geen maat aan te geven waaraan de spuitvrije zone zou moeten voldoen. Dat is volgens de raad een taak voor de politiek. GR heeft geen wetenschappelijke gronden op basis waarvan een breedte voor de spuitvrije zone kan worden vastgesteld.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  wanneer worden de boeren eens tegen de burgers beschermd?

 • trekker123

  'Daarmee kunnen we een groot deel van de angst wegnemen.' Ben benieuwd waar de burger angst voor heeft. Als die angst er is dan zal die ook op een afstand van 1,60 meter van de spuitmachine nog wel bestaan. Maar dan hebben de ambtenaren weer een mooie klus om de gevoelige objecten te definiëren en in een wet op te nemen op een manier dat de Mr Spong-achtige advocaten er niet meteen gehakt van maken. En de burgers die een hekel hebben aan boeren hebben weer wat om over te procederen. Heeft de rijdende rechter er ook weer een onderwerpje bij als het gaat over ruzies over erfafscheidingen en aanverwanten. Je moet elkaar toch ook een beetje aan het werk houden tenslotte.

 • Jan Braakman

  Wie wil weten waar de burger bang voor is, kan dat het best aan de burger vragen. Dat levert over en weer begrip op. Kan nooit kwaad.

 • Ishtar

  Typisch LTO, pas iets vinden als er externe druk komt.
  Maar toen een basisschool met kinderen beschermd most Worden, deden ze dat niet, nee, bewust niet, ze gingen zelfs een active lobby opzetten omdat tegen te gaan.
  Wat een pure lafheid.

 • henk fledderus

  Misschien Moet de burger gewoon onder de spuit weg gaan..

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.