Home

Nieuws 3104 x bekeken

NVM: matig jaar agrarische vastgoedmarkt

Nieuwegein - De agrarische vastgoedmarkt is vorig jaar stroef verlopen met uitzondering van de handel in melkvee- en akkerbouwbedrijven. Het aantal verkochte landbouwpercelen nam in 2013 af ten opzichte van 2012.

Ondanks die afname bleef de prijs van landbouwgrond stabiel met in sommige gebieden een lichte stijging. Dit zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dinsdag bij de bekendmaking marktcijfers 2013 van agrarisch en landelijk vastgoed.

De grootste Nederlandse makelaarsvereniging zag dat er vorig jaar vooral vraag naar grond was vanuit de melkveehouderij en akkerbouw. Arjan van der Waaij, voorzitter van vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van de NVM: "Ook stijgt de vraag naar grond als belegging, door de huidige lage rentetarieven. Net als voorheen is er echter sprake van regionale verschillen binnen het land." Die verschillen zijn soms enorm.

De laagste prijzen worden behaald in het noorden van het land, in de gebieden Veenkoloniën en Oldambt en Noordelijk Weidegebied. Daar werd vorig jaar volgens de NVM tussen de 35.000 en 45.000 euro per hectare betaald. Afgelopen jaar waren de prijzen hier stabiel tot licht stijgend. Ook in Oost-Nederland was dit het geval. NVM noteert in het oostelijk veehouderijgebied een gemiddelde prijs van zo'n 50.000 tot 55.000 euro per hectare.

In het Zuiden bleven de grondprijzen stabiel. De hectareprijzen voor gras- en bouwland lagen hier in 2013 relatief hoog, met name in Noord-Brabant. Daar lagen de prijzen vorig jaar grofweg rond de 55.000 en 65.000 euro per hectare. In het Westen was er ten slotte sprake van stijgende grondprijzen. De prijzen lopen hier per landbouwgebied het meest uiteen van 35.000 euro in het gebied Waterland en Droogmakerijen tot 65.000 tot 70.000 euro per hectare in de kop van Noord-Holland. Voor heel Nederland geldt dat kleinere, minder courante percelen lastiger verkopen, waardoor deze relatief lager in prijs liggen, aldus de NVM.

De NVM is positief over de akkerbouwsector. "Er is in 2013 goed geoogst en ondernemers verwachten dat opbrengsten van verschillende gewassen zullen toenemen", aldus de A&LV-voorzitter. "Er is in deze sector daarom - met name in grond - geïnvesteerd." De akkerbouwsector blijft een vraagmarkt. Er zijn volgens de NVM meer akkerbouwbedrijven in 2013 verkocht dan er in aanbod zijn bijgekomen bij een stijgende verkoopprijs.

Ook vanuit melkveehouderijen was er in 2013 veel vraag naar grond voor uitbreiding. Van der Waaij: "Een groot deel van de melkveehouderijen wil doorgroeien, wegens het naderende einde van het melkquotum. Ze kopen grond om de mestafzet zeker te stellen en niet afhankelijk te worden van mestquota." Vorig jaar was de handel in complete melkveebedrijven niet veel anders dan in 2012. Courante objecten verkochten redelijk tot goed, voor een stabiele of licht stijgende prijs. Het aanbod en de vraag bleven redelijk beperkt, aldus de NVM.

De verkoopprijzen van intensieve veehouderijen, zoals varkens- en pluimveebedrijven gingen vorig jaar verder omlaag. Dit ondanks een lichte stijging van het aantal verkopen, tegenover een stabiliserend aanbod. De NVM zag vorig jaar een toename in het aanbod van vleeskalverbedrijven, terwijl het aantal verkopen iets afnam. Gevolg: dalende verkoopprijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.