Home

Nieuws laatste update:23 jan 2014

Mestcovergisters in trek bij mesthandel

Zwolle - Mesthandelaren en loonwerkers zien brood in nauwelijks rendabele of failliete mestcovergisters. Zij gebruiken de installatie om mest exportwaardig te maken en zich te registreren als erkend mestverwerker.

Lambert Schuldink, adviseur bij Countus Advies in Zwolle, zegt dat er een handel in mestcovergisters aan het ontstaan is.  Intermediairs en loonwerkers kopen failliete of onrendabele mestcovergisters op voor soms maar tien procent van het oorspronkelijke investeringsbedrag. Schuldink: "Een vergister wordt door de intermediairs gebruikt om mest te verwerken. De warmte van de vergister wordt gebruikt om mest te verhitten en exportwaardig te maken."

Daarmee voldoet een intermediair aan de voorwaarden om geregistreerd te worden als verwerker bij Dienst Regelingen. Sinds dit jaar moeten verwerkers erkend worden door het ministerie en zich laten registeren.
Als aantoonbaar de warmte van de vergister wordt benut, kan de intermediair ook nog SDE-subsidie krijgen. Door een vergister op te kopen omzeilen intermediairs moeizame vergunningtrajecten en ingewikkelde financieringsvoorwaarden voor een mestverwerkingsinstallatie. "De mestverwerkingsplicht biedt een kans voor mestcovergisters die al jaren niet of nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden", zegt Schuldink.

Of registreer je om te kunnen reageren.