Expertblog

6 reacties

‘Samenwerking is win-win voor de boer én het milieu’

Samenwerking biedt kansen voor groeiers, stoppers, de kringloop én voor het realiseren van milieuwinst.

Kringlooplandbouw betekent in de basis niets anders dan het sluiten van reststromen in de voedselketen. Daarnaast gaat het natuurlijk om de benutting van grondstoffen en dus ook mineralen.

Mineralenverliezen moeten linksom of rechtsom aangevuld worden. Hoe minder verliezen, hoe minder druk er komt op de beschikbaarheid van diverse grondstoffen. Het klinkt simpel en het voelt alsof we het al jaren doen.

Samenwerking voorwaarde voor kringloop

Samenwerken is een randvoorwaarde om kringlopen sluitend te krijgen. De melkveehouder laten melken, de akkerbouwer gewassen laten telen, de opfokker jongvee laten grootbrengen. Dit gaat werken wanneer er een win-winsituatie is voor de samenwerkende partijen. Er moet vertrouwen zijn in de andere partij en je moet elkaar het succes gunnen.

Samenwerking verhoogt kwaliteit

Doordat je de verschillende werkzaamheden in een samenwerking als het ware verdeelt over meerdere ‘specialisten’ die juist dat doen waar ze goed in zijn, zal ook de kwaliteit van het werk toenemen.

Kringlopen worden daarmee ook efficiënter, denk aan een samenwerking tussen een melkveehouder en jongveeopfokker die beiden bijvoorbeeld de eerste twee grassnedes naar het melkveebedrijf brengen.

Mineralenverliezen

Binnen de agrarische sectoren lukt dit aardig. De grote mineralenverliezen worden veroorzaakt door de input van producten van buiten de sector. Kunstmest is daarvan een voorbeeld.

Jan Huitema (VVD-Europarlementariër; red.) heeft dit opgemerkt en aanhangig gemaakt in Brussel. Hij verwacht dat we in 2020 groen licht krijgen van de Europese Commissie om daadwerkelijk met de kunstmestvervangers aan de gang te kunnen gaan.

Hopelijk pakt de Nederlandse overheid snel door en komt ze niet met remmende, aanvullende wetgeving

Hopelijk pakt de Nederlandse overheid snel door en komt ze niet met remmende, aanvullende wetgeving, zodat er op zowel bedrijfsniveau als regionaal niveau een nog betere samenwerking vormgegeven kan worden. Hierbij moet organische mest de belangrijkste grondstof worden voor de kunstmestvervangers. De input van buiten de sector wordt daarmee beperkt en daarmee behalen we milieuwinst.

Bedrijfsbeëindiging

Samenwerken is momenteel ook een oplossing voor bedrijven die niet verder kunnen ontwikkelen en op korte of middellange termijn willen stoppen. Hierbij denk je niet direct aan het behalen van milieuwinst, maar natuurlijk veel eerder aan hoe en wat er allemaal komt kijken bij het stoppen van het bedrijf.

Hoe worden de schulden afgebouwd, hoe is het stakingstraject fiscaal te optimaliseren en hoe ziet de financiële toekomst eruit nadat daadwerkelijk alles afgerond is.

Financiële overdracht fosfaatrechten

Waar jonge ondernemers verder gaan en waar anderen stoppen, biedt juist samenwerken een kans om dit op een slimme manier aan te pakken voor meerdere partijen. Gebouwen op de stoppende locatie kunnen nog een tijd gebruikt worden, bestaande vergunningen worden benut, de financiële overdracht van fosfaatrechten gaat lopen over een langere periode, werkzaamheden worden verdeeld en inzet van machines en arbeid geoptimaliseerd.

Het resultaat is een bedrijfsoverdracht met veel minder financieringsdruk

Het resultaat is dat een overdracht met veel minder financieringsdruk vormgegeven wordt en dat er fiscaal maximaal geoptimaliseerd wordt. Dit is dus een win-win voor beide partijen en daarmee ook voor de sector.

Laatste reacties

 • Volgens mij gebeurd dit al op grote schaal....maar het idee van DLV is dus om bierbostel en perspulp te verbranden en krachtvoer mag alleen nog bestaan uit producten als mais en graan maar zeker geen maisgluten en soya schroot. .... DLV...... daar komt ook al 60 jaar geen zinnig woord uit.

 • Zuperboer

  Waar leest gij dit Jeanettedekker? En voor Herold graag antwoord op de vraag: "Wat doen we met het Human-leak"? oftewel het riool.

 • Alco

  We moeten ook niet praten over kunstmest vervangers, want daar bedoeld men digistaat mee.
  Gewoon normen aanpassen tot evenwicht en gewone mest tot dat niveau inzetten.
  ( Hebben we nog mest tekort)

 • agratax(1)

  @Lammertink hoe denk je het gat van de afgevoerde mineralen (producten) weer aangevuld te krijgen in deze kringloop benadering? Gaan we deze terug winnen uit het rioolslib, slib dat de waterschappen willen gaan gebruiken om consumenten goederen (bv. meubelen) te produceren?

 • landboer

  Tja, vroeger verkocht een stad als Amsterdam z'n mest naar Vlaanderen, en nu?

 • Bas Spruijt

  Laatst nog een mooie documentaire op rtl z dat het riool Reinigings bedrijf van London niet toereikend is voor alle inwoners dus van een paar miljoen mensen pompen ze het al jaren in de Theems. 🙈

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.