Commentaar

10 reacties

‘Opkoopregeling redt grondmarkt’

Het opkopen van boerenbedrijven nabij Natura 2000-gebieden zal de dalende grondprijs keren.

Bijna elke analist voorspelt dat de komende vijf jaar een paar duizend melkveehouders hun bedrijf stoppen. Hierdoor wordt het grondaanbod de komende tien jaar fors groter. Dit komt doordat er meer stoppers zijn dan in het voorgaande decennium, die ook nog eens veel meer grond bezitten.

Verdere prijsdaling komt er niet

Zelfs onder de huidige lage rentestand kunnen de blijvers de vrijkomende grond al moeizaam afnemen, zie de licht dalende grondprijs, met name voor grasland rond natuurgrond. Meer aanbod, geen koopkrachtige vraag is de opmaat voor een verdere prijsdaling. Maar die komt er niet. De provincies gaan namelijk bedrijven opkopen nabij de Natura 2000-gebieden. Daarvoor is minstens € 350 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar, plus nog een pot vanuit de provincies. Daarover steggelen Rijk en provincies nog.

Marktwaarde met een plusje

De provincies zullen waarschijnlijk, net als bij de Bevar-regelingen rond 2000, eisen dat de opgekochte bedrijven hun grond in de Natura 2000-gebieden overdragen. De overige grond kunnen ze dan desgewenst in de vrije markt afzetten. Over die opkoop rond natuur is destijds geen wanklank geweest, die grond is dus tegen marktwaarde met een plusje aangekocht. Dat zal nu geheid weer zo gaan, het politieke en economische belang van een succesvolle opkoop is immers groot.

Duizenden hectaren

Het zal snel om duizenden hectaren rond de Natura 2000-gebieden gaan. Die worden omgezet in natuur of in pacht uitgegeven aan extensiverende melkveehouders. Feit is wel dat er de komende jaren een kapitaalkrachtige koper in de markt is, bovenop de marktvraag. Daarmee zal de opkoopregeling de dalende grondprijs keren. Het onderpand van de blijvers daalt dus niet in waarde, met dank aan Rijk en Provincies.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Ook hier trekken de banken ongeziens aan de touwtjes en laten ze de belastingbetaler hun risico veilig stellen.

 • Attie

  Goed gezien Bodde, gaat niet veel goedkoper worden. Blijvers zouden er goed aan doen om jaarlijks een flink bedrag in grondaankoop te stoppen ipv steeds afhankelijker te worden..

 • john***

  verschil is wel dat het nu gaat om een prijs inclusief dierrechten. De stoppende melkveehouder gaat niet op zoek naar een andere locatie om verder te boeren. Uitbreidende boeren moeten nog steeds zowel fosfaat als grond aankopen. De grond zal met verschillende regelingen van de overheid in bruikleen gegeven worden waardoor fosfaat leiden blijft en een grote negatieve invloed blijft houden op de grondprijs.

 • farmerbn

  Wat zijn de gevolgen voor jullie @attie als de grondprijs flink naar beneden gaat? Wordt de bank dan lastig of adviseert die voor extra grondaankoop? Hoeveel schuld heeft een melkveebedrijf van een blijver in Nederland per ha eigen grond?

 • jfvanbruchem1

  volgens mij heeft een blijvende boer alleen maar baat bij een in elkaar klappende grondprijs.

 • Sjefo

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • eenvoudige boer

  De provincie heeft er een rotsvastvertrouwen in dat die grondprijs alleen maar verder stijgt anders stoppen ze er echt geen honderden miljoenen tegenaan.
  Het is hetzelfde als het grondwaardeplan van de Rabobank 10 jaar geleden.

 • Albert Albers

  Geloof er helemaal niks van dat complete bedrijven opgekocht worden. Ik denk dat de stoppende boeren een vergoeding kunnen krijgen om geen vee meer te houden (intrekken milieuvergunning). De grond kunnen ze houden en verhuren of verkopen. Dat zal een druk geven op de grondmarkt. Wanneer de overheid echt gronden wil opkopen zal het een veelvoud aan geld nodig hebben.

 • Attie

  Niks erg beste farmerbn wij doen dat al 23jaar, en denk dat het weer nieuwe kansen gaf. Minder zou het zijn als de melkprijs in elkaar klapt, maar zolang die boven de 30cent blijft, doen we gewoon mee.

 • Rick

  Hoeveel bedrijfjes denkt Bodde op te kunnen kopen voor 350 miljoen? Zijn er misschien 50-70 met alle rechten erbij! Want wat is het de overheid waard als jij als piekbelaster verdwijnt??

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.