Expertblog

1 reactielaatste update:23 sep 2019

‘Patenten op planten sta-in-de-weg voor innovatie’

De Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB, EPO) heeft In 2015 geoordeeld dat producten verkregen uit essentiële biologische processen, zoals planten, zaden, inheemse eigenschappen en genen octrooieerbaar zijn en kunnen worden geoctrooieerd. Op basis van deze beslissing zijn een broccoli en tomaat gepatenteerd. Nu dreigt een octrooi op paprika.

Als Europees Parlement hebben wij eind 2015 hierover geëist dat natuurlijke planteigenschappen vrij beschikbaar moeten blijven voor het ontwikkelen van nieuwe rassen. En dat zo een eind komt aan de octrooieerbaarheid van planten verkregen uit biologische processen. Dit leek aanvankelijk opgelost, door dit correct vast te leggen in uitvoeringsregels onder het Europees Octrooiverdrag, na een belangrijke juridische uitleg door de Europese Commissie in november 2016.

Uitvoeringsregels aangevochten

Helaas heeft 1 van de multinationals deze uitvoeringsregels aangevochten waarna een Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau op 5 december 2018 heeft besloten dat deze regel ongeldig tot stand zou zijn gekomen. Sowieso vreemd dat technische experts en juristen geen boodschap hebben aan de bedoeling van de Europese medewetgevers!

Verklaring Europese Commissie

Gelukkig geeft de verklaring van de Commissie duidelijk weer dat het bij de totstandkoming van deze EU-Biotechnologierichtlijn nooit de intentie geweest is om via deze richtlijn de octrooieerbaarheid van natuurlijke eigenschappen mogelijk te maken of die kwestie open te laten, zoals slimme juristen in opdracht van multinationals beweren.

Kwekersrecht verdedigen

Het is belangrijk dat wij octrooien op planten, verkregen via een wezenlijk biologisch proces, onmogelijk maken en het kwekersrecht verdedigen. Dit om het alleenrecht van grote multinationals op genetisch materiaal van groente en fruit tegen te gaan. Zo zorgen bijvoorbeeld verschillende aardappelrassen voor variëteit op landbouwgrond waardoor percelen minder gevoelig zijn voor ziekteuitbraken. De toegang tot plantmateriaal mag niet gehinderd worden, het mag geen sta-in-de-weg zijn voor innovatie door plantenveredelaars! Veredeling is letterlijk broodnodig voor klimaatadaptatie en voedselzekerheid.

Ook de Commissie moet aan de slag van ons als Europarlementsleden. Een krachtig signaal met Nederlandse en Europese collega’s dat gehoor moet vinden

Definitief uitspraak na 1 oktober

De Grote Kamer van Beroep van het EOB zal zich sowieso ook over dierlijke veredeling en deze vrijstelling onder artikel 4 van de Europese Biotechnologierichtlijn uitspreken. Uiteindelijk is het aan de Grote Kamer om definitief een uitspraak te doen na 1 oktober aanstaande.

Geen octrooi op het leven

Namens de grootste fractie, de EVP (waarvan het CDA deel uitmaakt), ben ik initiatiefnemer en hoofdverantwoordelijke voor onze gezamenlijke resolutie die we bij de Grote Beroepskamer zullen indienen. Ook de Commissie moet aan de slag van ons als Europarlementsleden. Een krachtig signaal met Nederlandse en Europese collega’s dat gehoor moet vinden. Anders ondernemen wij als medewetgever andere stappen richting de toekomstige Commissie. Wij dulden geen octrooi op het leven!

Eén reactie

  • agratax(1)

    De politiek ziet als negatief effect van patenteren van biologische eigenschappen "Bio diversiteit beperking en juridische problemen bij veredeling." Ze maken zich kennelijk geen zorgen over het monopolie op Voedingsmiddelen via deze patentering. De weg naar planten en dieren die de basis voor ons voedsel zijn en door patentering eigendom zijn van de patent houder, maken de weg vrij om deze eigenaar ook tot enige marktpartij te maken in de schappen. willen we een dergelijk monopoly op ons basis voedsel???

Of registreer je om te kunnen reageren.