Commentaar

1 reactie

‘Meer gras met grotere of kleinere machines?’

De Grasdag, een event rondom de grasteelt georganiseerd door Boerderij, trok afgelopen week bijna 1.300 bezoekers.

De grote interesse onder veehouders toont dat de aandacht behalve naar koeien ook naar grasteelt gaat. Terecht, want daar valt nog heel veel te winnen. Niet alleen zozeer omdat door veranderd landbouwbeleid 65% van het gevoerde eiwit van eigen land moet komen in 2025. Maar vooral ook omdat een veehouder met meer en beter gras van eigen land geld kan verdienen.

Lees ook: Grasduinen op drukbezochte Grasdag 2019

Preciezer bemesten

Vele nieuwe ontwikkelingen in de teelt van gras lopen parallel met de akkerbouw, zoals preciezer bemesten en meer aandacht voor de bodemstructuur. Het laatste roept vervolgens de vraag op of de evolutie van alsmaar grotere trekkers en werktuigen doorzet. Of dat juist kleine, autonome werktuigen het roer overnemen. De enorme machines die tijdens de demo’s van de Grasdag optraden, zeggen van niet.

Bodemverdichting

De capaciteit en het formaat van maaiers, harken, opraapwagens, hakselaars, persen en bemesters blijft groeien omdat deze efficiënter werken. De prijs die veehouders hiervoor betalen is bodemverdichting. Volgens onderzoek gaan vrijwel alle graspercelen in Nederland hier meer of minder onder gebukt.

Vaste rijpaden

Een interessante oplossing om bodemverdichting in grasland tegen te gaan is vaste rijpaden. In de akkerbouw is deze aanpak al op vrij grote schaal boerenpraktijk. In de veehouderij nauwelijks, hoewel er al zeker 10 jaar internationaal proeven mee zijn uitgevoerd. Ook in de Flevopolder. En uit die onderzoeken blijkt dat met rijpaden tot wel 15% meer grasopbrengst mogelijk is.

Investeringen

Waarom het dan nog niet landt in de praktijk, komt onder andere omdat omschakelen naar vaste rijpaden een totaalaanpak met grote investeringen vergt. Dus alle machines op de juiste breedte kopen en het sturen helemaal overlaten aan gps over vaste paden. Die kunnen dan wel eens heel diep worden, want anders dan bij wisselteelten in de akkerbouw geeft meerjarig gras minder kansen om sporen los te trekken. En in regio’s met greppels, sloten en kleinere percelen is het sowieso lastig om met grote werkbreedtes op vaste paden te blijven.

Slimme autonome werktuigen

Voor de laatste categorie veehouders is er een andere, veelbelovende ontwikkeling; die van kleine, slimme autonome werktuigen. Die kunnen wel prima uit de voeten op kleinere en onregelmatige percelen. De ontwikkeling van veldrobots specifiek voor de veehouderij staat nog in de kinderschoenen, zoals een autonome lichtgewicht bemester. Maar het is technisch gezien wel het beste medicijn om bodemverdichting tegen te gaan. Kleine autonome werktuigen keren de trend naar alsmaar grotere machines om, maar blijven op het gewenste pad naar meer automatisering en minder arbeid. Benieuwd of volgend jaar, tijdens de tweede editie van de Grasdag, kleine veldrobots het gras voor de voeten wegmaaien van een grote 15 ton wegende tripelmaaier.

Eén reactie

  • el

    Oogsten moet op het juiste tijdstip, maaien kun je dag en nacht, maar schudden en harken en aan de bult rijden moet voor of na de dauw , dus is het opschieten!

Of registreer je om te kunnen reageren.