19 reacties

‘Leefmilieu vooropstellen in landbouw- en stikstofbeleid’

We betalen nu een hoge prijs voor het falende landbouwbeleid van de afgelopen decennia, vindt Rob Bongers. Leefmilieu, in de breedste zin van het woord, moet vanaf nu de hoogste prioriteit krijgen bij alle toekomstige maatregelen.

Ruilverkaveling was in de vorige eeuw het toverwoord om grotere agrarische efficiëntie en economische voorspoed te bereiken. Dat leidde tot onherstelbare schade aan natuur en landschap. Destijds werd dat zonder noemenswaardige discussie aanvaard, want de algemene gedachte was dat er genoeg natuur overbleef. De schaalvergroting door ruilverkaveling werkte uiteindelijk vooral de industrialisatie van de landbouw in de hand.

Als Nederland naar de Duitse verhoudingen wil van inwoners, oppervlak en dieraantallen, zou onze veestapel met meer dan 50 % moeten inkrimpen.

Beleid maken is niet alleen vooruitzien, maar vooral ook op tijd ingrijpen en bijsturen. Een goede langetermijn-risicoanalyse van de effecten op ons leefmilieu is hierbij van cruciaal belang.

Aanvaardbare stikstofuitstoot

Om te komen tot een volgens Europese richtlijnen maximaal aanvaardbare stikstofuitstoot kom je inderdaad uit op een reductie van de veestapel met circa 50%. Als Nederland naar de Duitse verhoudingen wil van inwoners, oppervlak en dieraantallen, zou onze veestapel met meer dan 50 % moeten inkrimpen. Ook vergeleken met België en Denemarken is de conclusie niet anders, ons land houdt verhoudingsgewijs een te grote veestapel.

Waar de grens precies ligt, is moeilijk aan te geven. Maar om ons land leefbaar te houden, zullen we op termijn meer de Europese verhoudingen moeten nastreven en daarvoor zijn er maar twee oplossingen: minder mensen of minder dieren.

Hoe kun je een geloofwaardige oplossing aandragen voor een probleem dat volgens jou niet bestaat?

Het rapport van het Landbouw Collectief ontkent het stikstofprobleem. De titel ‘Uit een gecreëerde Impasse’ maakt dat al duidelijk. Hoe kun je een geloofwaardige oplossing aandragen voor een probleem dat volgens jou niet bestaat?

Opvallend in het rapport is de krampachtige houding om de huidige situatie te handhaven. Er is weinig bereidheid om structureel bij te dragen voor het omlaag brengen van de stikstofuitstoot. Er wordt geen ruimte gegeven om dierrechten in te leveren, zelfs niet de onbenutte.

Lees verder onder foto

Leefmilieu, in de breedste zin van het woord, moet volgens Rob Bongers de hoogste prioriteit krijgen bij alle toekomstige landbouwmaatregelen. - Foto: Jan Willem Schouten
Leefmilieu, in de breedste zin van het woord, moet volgens Rob Bongers de hoogste prioriteit krijgen bij alle toekomstige landbouwmaatregelen. - Foto: Jan Willem Schouten

Sympathie voor hardwerkende boeren

We kunnen niet anders concluderen dat het Landbouw Collectief in alle haast een rapport heeft geproduceerd met weinig inhoud. Het voorstel om de samenstelling van het veevoer te wijzigen, de mest te verdunnen en meer weidegang te bevorderen levert slechts een paar procent stikstofbesparing op. Het is daarom ook niet goed te begrijpen waarop de gevraagde financiële bijdrage van 2,9 miljard aan de overheid is gebaseerd. Begrijp ons niet verkeerd: wij hebben sympathie voor hardwerkende echte boeren, maar veel minder voor de zetbazen van industriële landbouwbedrijven en de veevoederindustrie. Die laatste twee voeren helaas het hoogste woord in de huidige stikstofdiscussie.

Leefmilieu, in de breedste zin van het woord, moet daarom vanaf nu de hoogste prioriteit krijgen bij alle toekomstige landbouwmaatregelen

Verantwoordelijkheid nemen

Laten we lering trekken uit het verleden. De bloeiende textiel- en mijnbouwindustrie bleken ondanks jarenlange overheidssubsidies niet meer levensvatbaar. Natuurlijk was dat traumatisch voor de direct betrokkenen, maar de sanering is correct met overheidsgeld opgelost. Laten we dit in ons achterhoofd houden als er gesproken gaat worden over saneringen in de agrarisch sector.

Laten we vooral niet vergeten dat wij met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het leefbaar en gezond achterlaten van ons land voor de generaties die na ons komen. Leefmilieu, in de breedste zin van het woord, moet daarom vanaf nu de hoogste prioriteit krijgen bij alle toekomstige landbouwmaatregelen.

Laatste reacties

 • Attie

  Ruilverkaveling kwam er niet zomaar, 200ha inleveren voor natuur hier aan de randmeerkust, en de meest zeldzame (bloem) soorten groeiden aan nieuw gegraven sloten..!!

 • EL

  Voedselproductie kun je niet vergelijken met met mijnbouw of textielindustrie, meneer Bongers! China kan niet het voedsel produceren voor de Nederlandse markt!

 • Bennie Stevelink

  Bij ons in het dorp ook landinrichting gehad. Meer dan honderd ha naar natuur. Verschillende boeren moesten vertrekken.
  Landinrichting staat tegenwoordig volledig in dienst van natuur en recreatieve waarde voor de bevolking.

 • Rob Bongers trekt die niet samen op met de
  milieuclubs van Vollenbroek tegen de NB vergunningen?

 • Henk.visscher

  Als we naar de verhoudingen van Duitsland willen , dan wonen hier ook veel te veel mensen , alle linkse rakkers naar Duitsland, wij tevreden , zij tevreden

 • Hilhorst100

  Als Nederland naar de Franse verhoudingen wil wat aantal natura 2000 gebieden, moet hier 75 % direct worden opgeheven. Er heerst hier een linkse rattenplaag

 • gezondverstand

  En weer iemand die selectief wat getallen oplepelt om zijn eigen mening als feit te bestempelen. Hij noemt wel de inwonersaantallen, maar rekent vervolgens alleen aan de veestapel.

  Als we naar de Duitse verhouding van inwoners per oppervlakte willen, is er plaats voor 9,4 miljoen mensen in Nederland. We moeten dan qua bevolking ook bijna halveren. Of om het voor de heer Bongers wat dichter bij huis te houden: in de provincie Gelderland is maar plaats voor 1,1 miljoen mensen, niet de ruim 2 miljoen die er nu wonen. Wat voor maatregelen wil hij gaan nemen om dit te halen?

  Wanneer gaan dit soort clubs nou eens accepteren dat Nederland een dichtbevolkt land is? Veel mensen op een kleine oppervlakte betekent ook veel uitstoot op een kleine oppervlakte. Je kan wel beweren dat Nederland 'te veel stikstof uitstoot', maar die getallen zijn altijd per hectare. Per hoofd van de bevolking zijn we een van de schonere landen in Europa.

  Het soort stikstofarme natuur dat een aantal partijen voorstaat is gewoon niet haalbaar met een grote bevolking in dit kleine landje.

 • Kringloopboer

  Typisch weer reactie.s van struisvogel politiek en afbranden van mensen die er iets anders overdenken .
  @attie groeiden is voltooid verleden tijd .
  En waarom groeien ze er nu niet meer ???
  En de rest .
  Als de bouwers zeggen 1 miljard meer voor natuur .
  ( zodat boeren die in een N 2000 gebied ook een toekomst hebben .
  Gilt iedereen TEGEN .
  Als een boer wel bereid is om zijn eigendom ( stikstof) te verhuren aan een ander .
  Wil iedereen weten aan wie .
  Aan een boer oké.
  Aan iemand anders TEGEN.
  Wat willen jullie nu?
  De vrijheid van ondernemen of
  Een gebonden regelgeving ???
  Gr kringloopboer

 • Gat

  Hier landinrichting gehad 800 ha naar de natuur en nu zijn ze de eerste boeren die er tegen liggen al aan het paaien om hun grond om te zetten in natuur. Ze hebben die boeren al ingetekend voor nieuwe natuur.
  Zijn vorige week langs geweest of boer grond wilde verleasen en dan richten zij hem in en mocht hij op hun manier daar gaan boeren!
  Communisten!

 • EL

  De echte smerige uitstoot komt van chemische industrie ,scheepvaart ,luchtvaart etc.

 • Attie

  Ha daar is ie weer, vriend kringloopboer (zonder derogatie) kom in het voorjaar maar eens kijken hoe treurig het er bijstaat met die 200ha natuur, geen weidevogels meer te zien...
  Die zoeken hun heil liever in het overige, beter bemeste deel van de polder....!!
  Gr kringloopboer

 • Maas1

  Als je naar de toekomstige verwachting kijkt van het aantal boeren wat blijft,enkel gebaseert op leeftijd zonder de huidige crises dan is het nog maar de vraag of dit land zelf voorzienend blijft.


  <>

 • farmerbn

  Tja, hoeveel boeren zijn er nog in 2030? En dan heb ik het niet over frietboeren.

 • m.de.vries3

  Wees toch tevreden van wat we hebben met elkaar.
  Kijk maar eens naar andere landen of gewoon het gemiddelde op deze aarde.wat wilt u nog meer?????

 • peters

  Het leefmilieu in Nederland zou sterk verbeteren als al die figuren zoals deze auteur eens ophouden met al hun gezeik.
  Mijn levensvreugde en dus ook het leefmilieu is sterk gedaald door al deze figuren. Ben er helemaal klaar mee.

 • kanaal

  50% minder ambtenaren maakt het platteland weer leefbaar.

 • nita

  Als Nederland naar Duitse verhoudingen wil van oppervlak en inwoners dan moet de mensenstapel in Nederland worden gehalveerd.

 • nita

  O ja , ook nog elk jaar 100.000 immigranten erbij. Geen probleem voor de heer Bongers.

 • Kringloopboer

  Hou toch op en kijk eens naar de reallitijd .
  Warme sanering of lauw .
  Hoeveel ondernemers uit het mkb werden er uitgekocht in de crisis van 2009 ze gingen failliet .
  En konden zich melden voor de bijstand .
  Zo kan het ook .
  Dus hebben we niet te klagen als boeren
  Gr kringloopboer

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.