Expertblog

1 [Missing text /esp/article/comment for nl]

‘Meer trekkertijd dankzij data’

Kan trekkerdata zowel de boer als RVO.nl ontzorgen? Dat was één van de vragen die vorige week op de allereerste WUR Life Sciences hackathon op tafel lag.

Op dit evenement bedachten interdisciplinaire teams in korte tijd oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken, door middel van slimme combinaties van data, software en design.

De gedachte aan het uitwisselen van data met RVO.nl stuit meestal op stevige bezwaren. De overheid komt te dichtbij, de privacy is niet te borgen, het is fraudegevoelig en het leidt tot harde regels. En het veronderstelt dat iedereen zomaar over de technologie en vaardigheden beschikt om de kwaliteit van data te borgen.

Tekst gaat verder onder de tweet

Meer data zou ook kunnen leiden tot meer vrijheid: dat niet de regels centraal staan, maar bijvoorbeeld de bodem.

Op een hackathon is er ruimte om na te denken over wanneer het wel kan, en interessant is. Minder administratieve lasten betekent meer trekkertijd, bijvoorbeeld. RVO.nl kan in ruil voor meer data boeren actiever en sneller op mogelijke problemen wijzen, en mogelijkheden bieden om aanvullende data aan te leveren (zoals foto’s). Meer data zou ook kunnen leiden tot meer vrijheid: dat niet de regels centraal staan, maar bijvoorbeeld de bodem.

Machinedata een interessante aanvullende bron

Meer specifiek is gekeken naar vanggewassen. Op dit moment draait de monitoring daarvan op onder meer werkbonnen, labels en satellietdata. Machinedata is een interessante aanvullende bron, omdat satellieten het zaaimoment van het vanggewas niet in beeld brengen. Dus wat als je nou via machinedata het moment van zaaien deelt, en het moment van ploegen, in ruil voor meer marge in de tijd voor deze twee handelingen? Dat zolang je maar aantoont dat het vanggewas de minimaal benodigde aantal weken stond, je dan tien dagen eerder of later mag zaaien?

Weinig data over vanggewasssen

Zover kwam het op de hackathon niet. Technisch zijn er een hoop barrières. De systemen van RVO.nl zijn niet ingericht op het consumeren van grote hoeveelheden trekkerdata, en in de praktijk is er weinig data beschikbaar over vanggewassen. Toch was de hackathon een succes. Het team ontwierp bijvoorbeeld een proces om uit machinedata automatisch perceelsgrenzen te identificeren, zodat je die niet handmatig hoeft in te tekenen. Zo denkt een hacker nu eenmaal: hoe en wat kan er wel?

[Missing text /esp/comments/onecomment for nl]

  • RIEN65

    Waren er ook agrariërs aanwezig op deze bijeenkomst?

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]