1 reactie

‘Huwelijkse voorwaarden opheffen?’

Huwelijkse voorwaarden kunnen verouderd raken. Een update is mogelijk en is soms financieel raadzaam, aldus notaris Aad Overtoom.

Er zijn veel ondernemers, die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Een van de belangrijkste redenen is om het vermogen van de ondernemer te beschermen tegen de gevolgen van een echtscheiding. Vaak zijn die huwelijkse voorwaarden ooit eens gemaakt, zijn die vervolgens in een kast beland en is er verder nooit meer naar gekeken. Dit kan heel nadelig zijn, wanneer het huwelijk eindigt door overlijden van de ondernemer.

Gevolgen voor erfbelasting

Stel, M en V zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden en hebben 2 kinderen. M heeft een vermogen van € 600.000 en komt te overlijden. M heeft een standaard testament ‘op de langstlevende’: alles gaat dus naar V en de kinderen hebben een niet-opeisbare vordering op V van ieder € 200.000.

Wat zijn de gevolgen voor de erfbelasting? V heeft een vrijstelling van € 650.000 (dit bedrag en de navolgende bedragen zijn afgeronde bedragen); over die verkrijging is dus geen erfbelasting verschuldigd. Van de verkrijgingen per kind van € 200.000 is € 20.000 vrijgesteld. Van de resterende € 180.000 wordt € 125.000 belast tegen 10% (dus € 12.500) en de dan nog resterende € 55.000 wordt belast tegen 20% (dus € 11.000), per kind dus € 23.500, voor de 2 kinderen samen € 47.000.

Vaak zijn die huwelijkse voorwaarden ooit eens gemaakt, zijn die vervolgens in een kast beland en is er verder nooit meer naar gekeken. - Foto: Bart Nijs
Vaak zijn die huwelijkse voorwaarden ooit eens gemaakt, zijn die vervolgens in een kast beland en is er verder nooit meer naar gekeken. - Foto: Bart Nijs

Verschil in erfbelasting

Stel dat M en V de huwelijkse voorwaarden hadden opgeheven, waarbij we ervan uitgaan dat V geen vermogen heeft. De gemeenschap van goederen is dan groot € 600.000 en de nalatenschap de helft, ofwel € 300.000. De verkrijging van ieder is nu € 100.000. Die van V is weer vrijgesteld en van de verkrijging per kind is ook nu weer € 20.000 vrijgesteld. De resterende € 80.000 wordt weer belast tegen 10%, dus € 8.000 per kind, samen € 16.000.

Laat uw huwelijkse voorwaarden checken bij de notaris en bespaar erfbelasting

Bij het overlijden met de huwelijkse voorwaarden was er, zoals hiervoor aangegeven, totaal aan erfbelasting verschuldigd € 47.000; een verschil derhalve van € 31.000, wat bespaard kan worden door simpelweg de huwelijkse voorwaarden op te heffen.

Bepaling toevoegen

Als men de huwelijkse voorwaarden niet wil opheffen, dan is het ook mogelijk om via een andere manier hetzelfde resultaat te bereiken: aan de huwelijkse voorwaarden wordt een bepaling toegevoegd, die zegt dat bij overlijden er wordt afgerekend alsof de echtgenoten waren gehuwd in de algehele gemeenschap van goederen, zoals deze bestond tot 1 januari 2018. Zeker in recentere huwelijkse voorwaarden is een dergelijk beding vaak wel al opgenomen, maar in de oudere vaak niet. Ook kan het zijn dat een vergelijkbare bepaling weliswaar is opgenomen, maar dat de rechtspraak later heeft bepaald, dat dit beding niet het gewenste resultaat heeft, omdat de formulering van die bepaling niet juist is.

Het advies dus: laat uw huwelijkse voorwaarden checken bij de notaris en bespaar erfbelasting.

Eén reactie

  • Firma Vellenga

    Tja, nu al deze berichten op de site. Denk dat er al veel vrouwen zijn die denken ik moet nu maar scheiden dan hebben we in elk geval nog iets te verdelen.....

Of registreer je om te kunnen reageren.