Redactieblog

‘Andere verdeling Europese steun lijkt geen probleem’

Het lopende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is nog maar halverwege terwijl het nieuwe al in de steigers is gezet.

Nederlandse boeren hebben sinds 2015 betalingsrechten gekregen die in 2019 moeten uitmonden in een gelijke premie per hectare. Telers van fabrieksaardappelen, kalverhouders en intensieve melkveehouders kregen in eerste instantie betalingsrechten met een forse waarde op basis van bestaande referenties. Zeker voor kalverhouders zou het inkomen fors kunnen dalen. Volgens gegevens van WUR ontving een kalverhouder (op contractbasis) gemiddelde zo’n € 50.000 in 2014. Voor een bedrijf met 10 hectare zou dat in 2019 uitkomen op circa € 4.000.

‘Sector is er in geslaagd om een antwoord te vinden op afbouw van EU-steun’

Inkomen gelijk

Wat blijkt uit de inkomenscijfers tot nu toe? Het inkomen per bedrijf in 2017 is vrijwel gelijk aan dat in 2014 met circa € 65.000. Let wel, ondanks € 25.000 minder inkomenssteun. Ja, het zijn gemiddelde cijfers, maar het ziet er toch naar uit dat de sector er in is geslaagd om een antwoord te vinden op afbouw van EU-steun. Een combinatie van meer efficiency, lagere kalverprijzen en voerkosten wellicht. En niet te vergeten een keten met een duidelijke marktleider en regisseur in de Van Drie Group.

‘De invoering van fosfaatrechten hebben veel meer invloed’

Zetmeelaardappelen

Ook voor de aardappelzetmeelbedrijven lijkt de schade beperkt. Avebe draait beter dan ooit en op die manier is een groot deel van de lagere premie tot nu toe gecompenseerd. Ook bij melkveebedrijven is uit de gemiddelde inkomenscijfers amper een daling van inkomen af te leiden als gevolg van de lagere inkomenssteun. Andere factoren zoals de prijzen van andere akkerbouwgewassen en voor melkveehouders de melkprijs en niet te vergeten de invoering van fosfaatrechten hebben veel meer invloed.

Gevolgen nieuw EU-beleid

Dat wil niet zeggen dat aanpassingen vanaf 2021 net zo makkelijk opgevangen kunnen worden. Niet alleen een lager budget, maar ook de ruimte die lidstaten voor eigen beleid krijgen is belangrijk. Concurrentienadelen liggen dan wel degelijk op de loer. Met de ervaring tot nu toe lijkt een ander verdeling van EU-steun misschien geen probleem. De gevolgen van nieuw EU-beleid voor de Nederlandse boer zijn tegelijkertijd nog totaal niet in te schatten.

Of registreer je om te kunnen reageren.