Redactieblog

2 reacties

‘Nog een lange weg naar nieuw mestbeleid’

Geen debat in de Tweede Kamer deze week over het nieuwe mestbeleid na 2017.

Het debat zou gaan over de plannen voor het mestbeleid in de jaren 2018-2021, het zogenoemde zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Maar er ligt nog geen plan in de Kamer vanuit het ministerie van Economische Zaken. Er is nog te veel discussie over de inhoud tussen de overheid en andere partijen die erover meepraten. Dat zijn de landbouworganisaties, maar ook waterschappen en waterleidingbedrijven spreken een woordje mee.

In mei zou er een akkoord liggen, was de bedoeling. Zelfs dan zou het al krap worden. De Europese Commissie moet er immers ook mee instemmen. En wat dat betreft staat Nederland er zacht gezegd niet al te best op bij de instanties in Brussel. Beoordeling zal plaatsvinden op argumenten en wetenschappelijke onderbouwing. Maar vertrouwen in de Nederlandse plannen is een belangrijke factor in die procedure. Maandenlang geharrewar over wel of niet voldoen aan normen en wel of niet onder het fosfaatplafond blijven, maakt dat vertrouwen er niet beter op.

Gevaarlijke ontwikkeling

Niet voor niets heeft de commissie duidelijk laten merken dat er eerst concrete voorstellen moeten liggen voordat ernaar wordt gekeken. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Als er pas na het reces in de Kamer wordt gesproken over het nieuwe actieprogramma, is het al snel eind september. Dan is het nu nog afwachten hoe het verdergaat met de kabinetsformatie.

Vorig jaar werd in het najaar op de valreep duidelijk dat het niet ging lukken met de voorgestelde invoering van fosfaatrechten. Dat maakte een noodgreep noodzakelijk, via het fosfaatreductieplan. Op korte termijn wordt duidelijk of dat goed genoeg heeft gewerkt. Het is te hopen dat er niet een soortgelijk scenario ontstaat voor het gehele nieuwe mestbeleid.

Gevolgen voor alle boeren in Nederland

De afspraken in het actieprogramma gaan niet alleen over maximale mestproductie, maar ook over bemestingsnormen, bijvoorbeeld. Dat treft niet alleen melkveehouders, maar heeft gevolgen voor alle boeren in Nederland. Net als vier jaar geleden voor het vijfde actieprogramma, is de weg naar een nieuw mestbeleid lang en vooral nog heel onzeker

Laatste reacties

  • frl

    Politiek treuzelt misschien wel met opzet, derogatie zal hun worst zijn.

  • Gat

    Frl daar denk ik ook aan. Derogatie express laten mislukken kunnen er nog meer koeien weg. Industrie en verkeer de ruimte om volop door te gaan met uitstoten.

Of registreer je om te kunnen reageren.