Redactieblog

1 reactielaatste update:21 jan 2017

'Grüne Woche voor agrobestuurders 'bruune' woche'

Op de Grüne Woche wordt steevast informeel politiek bedreven. Het mestdossier en de derogatie zullen hierbij zeker hoog op de agenda staan.

Deze week vindt de jaarlijkse Grüne Woche plaats, waar de internationale agrarische sector zijn waar toont. De beurs is vooral bedoeld om de Berlijnse burger een kijkje te geven én een hapje te laten proeven van het internationale kaas- worst- en drankaanbod. Nederland is steevast sterk vertegenwoordigd. De Nederlandse kaas van Frau Antje en de tulpen en bloemen zijn geliefd bij de – doorgaans iets oudere – bezoeker.

Voor de politici en agrarische bestuurders is de Grüne Woche dé gelegenheid om eens informeel met elkaar te spreken, met een hapje en een drankje. En zonder druk dat het thuisfront zit te wachten met eten, wordt er politiek bedreven.

Mestbeleid bespreken

Dit jaar zal het mestbeleid zeker niet onbesproken blijven. De spanning rond de derogatie blijft hoog. Hoewel LTO'er Kees Romijn eerder zei dat de derogatie voor 2017 vrijwel zeker behouden blijft, wil het ministerie hier nog steeds niets over zeggen.

Er is nog geen zekerheid en dat baart zorgen. Het is te hopen dat de Nederlandse delegatie in Berlijn alle mogelijkheden aangrijpt om Europese collega’s warm te maken voor de Nederlandse derogatie.

De Nederlandse bestuurders zullen ook stevig lobbyen bij het ministerie om haast te maken bij het ondersteunen van het sectorplan voor fosfaatreductie. Duidelijkheid over de stoppersregeling die in 2017 zo snel mogelijk van start zou gaan, is er nog niet. Ook de onderliggende wetgeving voor fosfaatreductie via het zuivelplan is nog niet rond.

'De akkerbouw is weer de dupe van de belangenbehartiging voor de melkveehouderij'

Ondertussen loopt het ook op andere mestdossiers zeer stroef. Al drie jaar wordt gewerkt aan de toelating van equivalente mestmaatregelen voor de akkerbouw. Maar staatssecretaris Martijn van Dam heeft het nog steeds niet geregeld. Deze week moest hij tijdens een debat zelfs toegeven dat het dossier even ‘on hold’ staat, vanwege de onzekerheid over de derogatie. De akkerbouw is hiermee weer de dupe van de belangenbehartiging voor de melkveehouderij.

Verhoging mestverwerkingspercentages

Ook over de verhoging van de mestverwerkingspercentages in 2017 is het laatste woord niet gesproken. Nét voor het kerstreces, toen vergaderen niet meer mogelijk was, stuurde Van Dam de nieuwe percentages naar de Kamer. Dat moest volgens hem op dat moment, omdat ze per 1 januari van kracht werden. Al direct was er kritiek. De percentages worden verhoogd, met name in regio Oost, terwijl de mestverwerking daar maar moeizaam van de grond komt.

Een ruime Kamermeerheid van VVD, CDA, SGP, PVV, ChristenUnie, SP en PvdD is tegen de verhoging van de verwerkingspercentages, zij het om zeer verschillende redenen. De vraag is hoe hoog de Kamer het gaat opnemen, maar veel verlaging van de percentages is niet te verwachten. Het argument dat het nodig is als onderbouwing voor de derogatie werkt altijd goed, zonder dat er ook maar enige garantie is dat de derogatie binnenkomt.

Al met al zal het mestdossier niet onbesproken blijven tijden de Grüne Woche, die dit jaar voor de Nederlandse delegatie een beetje een 'bruune' woche is.

Eén reactie

  • koestal

    Veel geklets uit de nek in Berlijn

Of registreer je om te kunnen reageren.