Redactieblog

3488 x bekeken

'De jaarlijkse dans om langer te bemesten'

Naast Prinsjesdag op de derde dinsdag in september kent Den Haag nog een traditie. In half augustus wordt er uitstel gevraagd voor het uitrijverbod voor mest. De jaarlijkse dans is weer begonnen.

De klok kan erop worden gelijkgezet. Het is half augustus en er komt een verzoek om langer te mogen bemesten.

De weersomstandigheden in het voorjaar en de regen in het huidige oogstseizoen zijn voor meststoffendistributeurs van Cumela reden om aan staatssecretaris Van Dam om uitstel van het uitrijverbod te vragen. Liefst tot 1 oktober, of anders tot 16 september.

Bij het verzoek zit een opvallende opmerking: Cumela vraagt om uiterlijk 24 augustus een besluit te nemen, of anders geen uitstel te geven. De brancheorganisatie heeft nog een nare smaak van afgelopen jaren, waarbij het uitstel heel laat werd verleend. Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma verleende in 2014 op 29 augustus uitstel. Vorig jaar gaf Dijksma aanvankelijk geen uitstel, maar deed dit op aandringen van de Tweede Kamer half september alsnog. Toen was volgens Cumela al veel schade veroorzaakt, doordat te natte percelen waren bemest om de deadline van 1 september te halen. De Tweede Kamer heeft dit verzoek op initiatief van Geurts nog eens extra onderstreept.

Minister Cees Veerman zei destijds meermaals dat het echt de laatste keer was dat hij uitstel verleende, maar nog steeds krijgen boeren bijna ieder jaar extra tijd om met minder volle mestputten de winter in te gaan. Verzoeken voor permanente verlenging zijn nooit gehonoreerd. Dijksma nam het besluit tot uitstel afgelopen twee jaar, ondanks het negatieve advies van de Technische Commissie Bodem die adviseerde geen uitstel te geven. Het risico op uitspoeling van nutriënten is te groot.

Nederland in EU al onder vergrootglas met mest

Het is afwachten wat Van Dam zal doen. Hij zal hierbij zeker in het achterhoofd houden dat Nederland in Brussel in het beklaagdenbankje zit als het gaat om mestproductie. We produceren veel te veel. Als we nu ook nog langer gaan bemesten, zal dit geen positief signaal zijn. De derogatieonderhandelingen beginnen en Nederland ligt al onder het vergrootglas.

Tegelijkertijd moet er ook niet altijd worden verscholen achter Brussel. Het verzoek om uitstel komt ieder jaar. Het klimaat verandert en dat lijkt tot gevolg te hebben dat er problemen zijn met het bemesten van het land. Uitstel van de uitrijperiode leidt niet tot meer mestgebruik; de gebruiksnormen blijven onveranderd. Het gaat meer om het op het juiste moment gebruiken van de dierlijke mest. Boeren die klagen over achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid zullen geen mest gebruiken als deze niet kan worden benut door de plant. Met een mooie nazomer lijken twee weken langer bemesten weinig milieutechnische gevolgen te hebben. Maar zoals zo vaak in Den Haag, zal de afweging een politieke worden. Het is aan Van Dam: toont hij lef en staat hij toe, of blijft hij vanwege de onderhandelingen in Brussel voorzichtig?

Of registreer je om te kunnen reageren.