1 reactielaatste update:27 jun 2016

Mestketen op de schop

Provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuw mestbeleid. Uitgangspunt is dat alle mest op het boerenerf bewerkt gaat worden.

Drijfmest mag niet meer onbewerkt worden opgeslagen: alleen bewerkte mest – vergist of gescheiden – mag worden bewaard. Doel is het sluiten van mineralenkringlopen en het voorkomen van uitstoot van ammoniak, methaan en lachgas. Dit najaar moet het beleid uitgewerkt zijn en voorgelegd worden aan de Brabantse Staten ter goedkeuring. Het voorgestelde beleid is ingrijpend: stalsystemen gaan op de schop en moeten worden aangepast. De provincie benadrukt dat dit tijd kost.

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

Het nieuwe Brabantse beleid lijkt niet op zichzelf te staan. Het onlangs gepresenteerde Actieplan Vitalisering Varkenshouderij van de POV (producenten organisatie varkenshouderij) bevat een vergelijke visie op de mestafzet. FrieslandCampina (RFC) kwam dit voorjaar even eens met een plan voor vergisters op melkveebedrijven en centrale mestverwerkingsinstallaties beheerd door melkveehouders.
Gemene deler in de plannen is dat op het bedrijf het mestoverschot wordt bewerkt, met als doel het afvangen van emissies en energieopwekking om het mestproduct vervolgens centraal te verwerken. Boeren krijgen van uit boerencollectieven de regie over hun mestafzet.

'Verandering mestketen'

Als de mestplannen van Brabant, POV en FrieslandCampina doorgaan, dan gaat de mestketen veranderen. Veehouderijbedrijven beheren hun eigen mest(producten) en de intermediairs brengen deze bij de akkerbouwer.
Het nieuwe mestbeleid van Brabant lijkt een eerste uiting van het aangescherpte mestverwerkingsbeleid van EZ- staatssecretaris Martijn van Dam. Hij schreef in zijn brief 'Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee' van 3 maart 2016 dat alle mest die niet op het land kan worden uitgereden, overschot is. Deze mest moet dus worden bewerkt en geëxporteerd of volledig verwerkt worden.

Tegelijk moet de landbouw werk maken van emissie-uitstoot veroorzaakt door mest. Brabant maakt hier nu als eerste werk van met regionaal beleid. FrieslandCampina en POV doen het met sectorbeleid.

Eén reactie

  • agri2

    Compleet doorgeslagen beleid, deze akkerbouwer wil gewoon onbewerkte mest van zijn buurman ontvangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.