Commentaar

laatste update:10 mrt 2016

HZPC-pootgoedprijs opsteker

Handelshuis HZPC geeft voor oogst 2015 een prognoseprijs van €29,50 per 100 kilo pootgoedaardappelen af, €0,69 meer dan de prijs die het bedrijf voor oogst 2014 betaalde.

De prijs zit daarmee op de koers van de afgelopen jaren. Sinds 2010 schommelt de pootgoedprijs rond de €30 per 100 kilo. Het blijft een prestatie van de afzetorganisaties om in de onrustige markten in het Midden-Oosten, met een dalende olieprijs, Russische boycot en valutaschommelingen de afzet van pootgoed in de benen te houden. Bovendien neigt het areaal naar groei, met ook nog eens hoge hectareopbrengsten in 2015.

Kansen op de markt

Pootgoed blijkt daarmee een stabiele factor op veel akkerbouwbedrijven. Dat is een opsteker voor de balans, daar waar de prijzen voor suikerbieten en granen toch een neergaande lijn aangeven. Pootgoed is goed, goed genoeg om de normale exploitatie inclusief rente uit te betalen. Maar voor af en toe een klapper, wat extra's om extra te kunnen aflossen of een dure nieuwe machines, blijft een goed uien- en peenjaar nodig.

Dan is het goed vast te stellen dat peenspecialisten kansen zien voor peen op de Europese markt. De teelt van uien en peen is zeker interessant, maar niet zonder prijsrisico's. Wie als ondernemer in staat is deze teelten goed in zijn bouwplan in te passen - het juiste areaal in het juiste jaar - verdient daarmee meer dan zich als vakman alleen maar blind te staren op de laatste extra kilo's.

Of registreer je om te kunnen reageren.