Commentaar

3699 x bekeken 2 reactieslaatste update:8 feb 2016

Drugscriminelen actief in agrarische sector

Drugsmaffia wordt naar het platteland gedreven. Harde cijfers zijn er niet, maar een inventarisatie van Boerderij over de oprukkende drugsmaffia geeft een verontrustend beeld. De miljardenindustrie van drugs sluipt het platteland binnen op een intimiderende wijze.

De duistere onderwereld benadert boeren niet alleen nog 'zakelijk' met een royale vergoeding voor hun leegstaande schuren. Het komt zelfs voor dat boeren, loonwerkers en ook makelaars hierbij onder druk worden gezet. "... als je met hen meewerkt krijg je zilver, anders krijg je lood", is letterlijk de toon waarmee de maffia haar zaakjes regelt.

Naast het al dan niet gedwongen beschikbaar stellen van ruimte voor de productie van drugs, is het lozen van chemisch afval een groeiend probleem, waarmee drugcriminelen de agrarische sector besmeuren. Zij dwingen boeren niet alleen om mee te werken aan het dumpen van chemisch afval, bijvoorbeeld in hun gierkelders, of om deze met giertanks over het land uit te rijden; zij dumpen het ook stiekem in jerrycans op afgelegen percelen. Volgens de Wet bodembescherming is de eigenaar hiervoor dan altijd eindverantwoordelijk, dus draait de boer bij gebrek aan daders meestal op voor de kosten die in de tienduizenden euro's kunnen lopen.

Platteland lijkt ideale broedplaats

Schrijnend is het, ook al vergoedt de overheid maximaal 50% van de kosten, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Door de strenge handhaving in steden is deze groeiende 'sector' naarstig op zoek naar productielocaties elders. Het platteland met zijn groeiend aantal leegstaande agrarische gebouwen blijkt de ideale broedplaats, want gebouwen slopen kost stoppers geld dat er vaak niet is.

Vinden we de dreigende infiltratie van de drugsmaffia in het verpauperende platteland een collectief probleem, dan benadrukt dat eens te meer dat er een actief beleid moet komen voor de sanering van leegstaande schuren en boerenbedrijven.

Laatste reacties

  • agrieehollande

    Op 6 augustus 2014 bepaalde de RvS nog dat bij onwetendheid de kosten niet voor rekening van de grondeigenaar komen.

    Waarom wordt hier een andere stelling genomen?

  • agratax(1)

    in dit artikel gaan ervan uit dat Leegstand en verpaupering een voldongen feiten zijn. We wensen dan ook een oplossing om via sloop deze verpaupering tegen te gaan. Dat zal niet werken, slopen betekent dat de armoede / verpaupering minder zichbaar is. We zullen ons moeten afvragen is deze verpaupering en ontvolking NODIG of kunnen we dit nog keren. Zijn de kosten voor een leefbaar platteland hoger dan de kosten van de ontvolking en de ogenschijnlijk goedkopere voedingsmiddelen? onze economen bekijken altijd artikel voor artikel en gaan voorbij aan de kosten niet direct toe te schrijven aan deze goedkope import artikelen (voeding, kleding etc.)

Of registreer je om te kunnen reageren.