Commentaar

1 reactie

'Oogst 2016 zal menig boer nog lang heugen'

Groeiseizoen 2016 wordt getekend door klimaatsverandering.

Tijdens het koude, late voorjaar van 2016 verzopen gewassen in het zuiden van het land door aanhoudende hoosbuien. Eind september worden aardappelen en zelfs suikerbieten beregend onder tropische temperaturen. Niet om de gewassen in de benen te houden na een extreem warme en droge nazomer, maar om ze überhaupt te kunnen oogsten uit de betonharde bodem. Welke boeren kunnen nu nog sceptisch zijn over het structureel veranderende klimaat?

'Nog nooit waren weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen zo grillig'.

Oogstnummer

Al 21 jaar maakt Boerderij de balans op in een speciaal Oogstnummer door impressies te geven en van 29 gewassen saldoberekeningen af te drukken. Nog nooit waren weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen zo grillig.

De temperatuur en neerslaghoeveelheden weken nog niet eens zoveel af van meerjarige gemiddelden, maar lokaal en op momenten waren de verschillen enorm. Zo viel gedurende de zomer in Oost-Brabant en Limburg tot 377 millimeter regen. In de kustprovincies viel minder dan 150 millimeter.

Enorme verschillen in gewasopbrengsten

Gemiddeld genomen zal de oogst van 2016 minder opbrengen vergeleken met vorig jaar. Van het grootste akkerbouwgewas snijmais wordt bijvoorbeeld tot 10% minder geoogst dan vorig jaar. Terwijl 2015 ook al geen topjaar was. Maar dat geldt niet voor alle telers. Want wat na het extreme groeiseizoen vooral opvalt, zijn enorme verschillen in gewasopbrengsten, zelfs tussen aanpalende percelen. Ofwel; hier komen de topboeren boven water die hun bodemstructuur, afwatering en teeltaanpak optimaal op elkaar hebben afgestemd.

'Alleen boeren die zaakjes op orde hebben profiteren van fluctuerende prijzen'.

Oplopende prijzen op aardappeltermijnmarkt

Alleen boeren die inspelen op het veranderende klimaat en hun zaakjes op orde hebben, kunnen een graantje meepikken van de sterk fluctuerende prijzen. Consumptieaardappeltelers bijvoorbeeld met een optimale bodemstructuur en beregening hebben dit jaar niet alleen fors bovengemiddelde opbrengsten, maar kunnen hun saldo nog eens flink opkrikken dankzij de fors oplopende prijzen op de aardappeltermijnmarkt.

Eén reactie

  • Rogé

    De conclusie van de Geert strookt helaas totaal niet met de werkelijkheid.
    Die telers die werkzaam zijn in een gebied waar het waterschap de zaakjes op orde heeft, en dus het teveel aan hemelwater van het land de sloot in kan laten lopen en niet andersom, verzuipen door verstopte niet onderhouden watergangen waar water vanuit sloot het land opstroomt, die teler is dit jaar spekkoper, de anderen hebben vette pech...................
    Verzopen door nalatigheid van een ander, dit heeft niets met teelttechniek te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.