Commentaar

1469 x bekeken

Schrappen verordening is wijs

De Europese Commissie heeft een wijs besluit genomen. Er komt geen teeltverordening. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse pootgoedsector.

De EU kent twaalf verkeersrichtlijnen voor de handel in gewassen. De Europese Commissie wil het aantal regels verminderen en stelde een paar jaar geleden voor de verkeersrichtlijnen te vervangen door één verordening. Dat was zeer nadelig geweest voor de Nederlandse pootgoedsector. Richtlijnen geven lidstaten de ruimte om strengere kwaliteitseisen te stellen dan Brussel voorschrijft. In een verordening is dat niet mogelijk. Dan gelden dezelfde eisen voor alle lidstaten. Dat had betekend dat Nederland niet langer strengere kwaliteitseisen mag stellen aan pootaardappelen. Dat was zeer nadelig geweest voor de goede naam van de Nederlandse pootaardappel. Dat drukt de export. Die is van groot belang. De oogst wordt voor twee derde geëxporteerd.

Definitief besluit

De Commissie ziet definitief af van de herziening. Het is een wijs besluit. Lidstaten zijn op een aantal punten niet over één kam te scheren. Dat geldt zeker voor pootaardappelen. Daar past een verkeersrichtlijn. Brussel stelt de minimumeisen. Lidstaten kunnen zelf beslissen over de verdere invulling. Brussel moet zich niet bemoeien met zaken die lidstaten zelf kunnen regelen. De EU is lang niet altijd een eenheidsworst die je in één verordening kunt proppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.