6 reacties

Openbare raadpleging Natura 2000

Boeren en ondernemers worden vaak geconfronteerd met onnavolgbare besluiten rondom Natura 2000-gebieden. Vooral in Nederland worden er door de nationale implementatie van de vogel- en habitatrichtlijn besluiten genomen die met gezond verstand niet uit te leggen zijn.

De problemen spelen op twee niveaus. Op Europees niveau worden de basisregels vastgelegd, hierin is ruimte voor interpretatie. Op nationaal niveau worden de regels geïnterpreteerd en toegepast. In Nederland lijkt de toepassing van de regels soms volstrekt willekeurig. Om de problemen op te lossen moeten er naar beide niveaus worden gekeken en op twee borden tegelijk geschaakt. Ik heb hierover dan ook goed contact heb met mijn VVD collega's in de Tweede Kamer. Zonder één-tweetje is het lastig scoren.

De Europese Commissie durft ook in de spiegel te kijken. Momenteel bekijken ze de problemen rondom de vogel- en habitatrichtlijn. Het doel hiervan is om te kijken of de wetgeving geschikt is voor het doel waarvoor het is geschreven. Natuurorganisaties zijn wakker en hebben dit aangegrepen om massaal hun wensenlijsten aan te leveren, hoewel dit niet de bedoeling is. De verantwoordelijke Eurocommissaris vertelde mij vorige week dat er al meer dan 200.000 inzendingen zijn. Ik roep boeren en ondernemers op van zich te laten horen. De openbare raadpleging is nog een kleine maand open en kan hier worden ingevuld. Het zou slecht zijn als ons zicht op de echte problemen vertroebeld wordt door activisme en emotie.

Als boer weet ik hoe ongelofelijk frustrerend het is als overheidsingrijpen de toekomst van je bedrijf op het spel kan zetten. Vandaar dat ik mij hier in Europa er vol voor inzet de problemen rondom Natura 2000 aan te kaarten. Volgend jaar komen de resultaten van de evaluatie uit. Ik blijf erop wijzen dat Brussel duidelijker moet zijn over hoe lidstaten met Natura2000 om moeten gaan. De implementatie van Natura2000 verschilt per lidstaat. Maar het zou onverstandig zijn te suggereren dat ik het alleen kan, temeer omdat de problematiek voorkomt uit de Nederlandse interpretatie van Europese wetgeving.

Met mijn collega's in de Tweede kamer heb ik regelmatig overleg over hoe we kunnen inzetten op verandering. VVD-Tweede Kamerlid Rudmer Heerema heeft een plenair Tweede Kamerdebat aangevraagd om opheldering te vragen hoe het mogelijk is dat de implementatie zo kan verschillen. Zelfs tussen buurlanden, neem alleen al de toegestane stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden in Nederland ten opzichte van Duitsland! Na de zomer zal dit debat plaatsvinden. Wij blijven ons volle politieke gewicht inzetten, en in de tussentijd, vergeet u niet ook uw knelpunten kenbaar te maken.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Prima inititief van Jan Huitema,maar zo lang 99%  van de mensen liever
  vogeltjes ,plantjes en natuur ziet als die stinkboeren is het vechten tegen de bierkaai,waar zijn meer stemmers te halen?

 • ed12345


  Veldzicht je zou er aan toe kunnen voegen dat die 99% er voor het overgrote deel de ballen verstand van heeft

 • koeboertje

  Even de enquête  die Jan voorstelt invullen , wordt meteen je engels nog eens opgefrist .

 • koestal

  Nederland is weer het braafste jongentje van de klas

 • PetervanKempen


  Ik heb hem ingevuld voor onze boerenjagersvereniging. Baat het niet, schade zeker niet en je uitspraken komen in brussel.

  Moeten jullie ook doen!

   

  Niet goed als onze  geitewollensokken daar ook weer het hoogste woord hebben.

  Doe als boer je duit in het (enquete)  zakje en geef aan wat je van de rigoreuze hantering in nederland vindt van die natuurwetten.

 • agriholland

  Wel jammer dat de geitenwollensokker het hoogste woord hebben gehad doordat zijn de antwoorden op de vragen aan hun achterban hadden voorbereid.

  Hetzelfde kan weer gebeuren bij de goede doelen actie van het NRC.
  Tot 11 september mag ook u stemmen voor een goed doel. #stemwijzer #kies-partij-voor-de-mensen via de volgende link

  http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/121/fonds-verstandelijk-gehandicapten


Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.