Redactieblog

1689 x bekeken 7 reacties

Forse groei van fosfaatproductie

Ondanks de AMvB ‘Grondgebonden groei melkveehouderij’ komt het fosfaatplafond snel naderbij.

Vorige week beweerde ik dat het zo goed was dat staatssecretaris Dijksma een duidelijk peiljaar had vastgesteld voor de vaststelling van de grondgebondenheid van de melkveestapel. Dat blijkt niet helemaal te kloppen. Althans, deskundologen ontdekten onduidelijkheden in de voorgestelde tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De indeling van bedrijven in categorieën is gebaseerd op de situatie op 1 januari 2015, en daarmee feitelijk op de opgave in de meitelling 2014. De tekst kon ook zo gelezen worden dat uitbreiding van de productie in 2014 al tot extra verplichtingen zou leiden. Ik heb begrepen dat dat niet de bedoeling was en dat de staatssecretaris de tekst gaat aanpassen.

Groeiers sorteren al lang voor en zijn tot nu toe steeds beloond
Voor mij had dat niet gehoeven. Opportunisten die nog snel hun veestapel hebben uitgebreid om een betere startpositie te bereiken, moet je wat mij betreft niet belonen. Een Rabobanker, Dekkers, was het met mij eens, of ik met hem, daar wil ik af zijn. Hij vertelde dat de echte groeiers al lang aan het voorsorteren zijn, en tot nu toe steeds beloond zijn. Ik was nu net zo blij dat dat deze keer niet het geval was.

Groeien met mestverwerking en grond en uiteindelijk meer dierrechten
Dezelfde Dekkers wees er ook op dat als het ooit tot dierrechten komt, de snelle groeiers weer in de leunstoel zitten. Eerst groeien met mestverwerking toen dat nog helemaal mocht, vervolgens groeien met deels meer grond en deels mestverwerking en efficiencymaatregelen, en uiteindelijk meer dierrechten. Dat is niet goed voor het rechtvaardigheidsgevoel van mij en van vele anderen. Los van dat gevoel, die groeiers gaan er ook voor zorgen dat het fosfaatplafond van 85 miljoen kilo ras overschreden wordt.

Eventuele dierrechten baseren op meitelling 2014

Hoewel, het zijn niet alleen de snelle groeiers die daarvoor zorgen. Een fietstochtje in de omgeving laat veel nieuwe grote stallen zien. Dat zijn niet allemaal snelle groeiers, maar deels ook boeren die een stap maken voor de volgende generatie, van zo’n zeventig koeien in 2005 naar zo’n honderdtwintig in 2015. Pure gezinsbedrijven die niet bijzonder intensief zijn, en die feitelijk geleidelijk gegroeid zijn, zij het met een hupje. Al die hupjes samen zorgen echter wel voor een forse groei van de fosfaatproductie. Die zou via het voerspoor gecompenseerd moeten worden, maar ja, voor een individuele boer is er geen verplichting. Een gewone melkveehouder in Friesland gaf het heel mooi weer: “Vanaf 1 april, de einddatum van de quotering, krijgen mijn melkkoeien allemaal een schepje meer krachtvoer.” Hoezo voerspoor? Het fosfaatplafond komt dan snel in zicht. Ik mag hopen dat de staatssecretaris bij de behandeling van de AMvB in de Kamer duidelijk aangeeft dat als er dierrechten komen, die gebaseerd zullen worden op de meitelling 2014. Dan is ze namelijk consistent.

Laatste reacties

 • Probe

  Was gisteren bij doorsnee gezinsbedrijf die nieuwe tank moest omdat de oude overliep. Fabriek wil niet vaker halen per week. Zegt mij genoeg. Laat LTO ook maar eerlijk zijn: dierrechten is enige begrenzing die gaat werken. Wrang voor sommigen maar gunstig voor de meesten. 

 • boertje12345

  @probe, leg mij dat gunstig eens uit als we de melk voor de wereldmarkt produceren en wij als Nederland als enige productiebeperkende maatregelen krijgen opgelegd? Pure kostprijsverhoging en weer luchthandel. Dijksma komt om in haar regeldrift en weet vervolgens niet meer hoe ze alle regeltjes overeind moet houden. 

 • alco1

  De wil om kleinschalig te blijven brengt juist de kleinere boeren in de problemen.

 • Probe

  Waarom kostprijs verhoging ? We hebben toch referentie? Gaat geen euro mee de deur uit. Wat daarna de verhandelsprijs is wordt bepaald door vraag en aanbod. Als het niet uit kan daalt de prijs echt wel. Zie varkensrechten. 

 • agratax2

  Als het artikel over de verslechterende bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur in de Flevo klopt en dat er dus geen kunstgrepen meer gedaan kunnen worden om te repareren, komt er nog plenty akkerland vrij om als grasland verder te gaan. Dan is groei van de veestapel mogelijk met verwerking mest op eigen land. Jammer voor de grondloze veehouderij.

 • daan1908


  Nieuw systeem  wordt  ontwikkeld  ,  digestaat  wordt  verbrandt  soort  van  HTC - METHODE  en  er  blijft  niets  over  geen  as  dus  geen  fosfaat  en  kali .  Met  dit  systeem  is  er  geen  uitstoot  van  vervuilende  rookgassen ( gecertificeerd  )  

  Systeem  wordt   thans  getest  .

 • farmer4life1

  waarom alles vastleggen in wetten. In 1987 hadden we 2,5 miljoen koeien. Veel boeren hebben nieuwe stallen staan, maar er stoppen ook veel boeren de komende10 jaar. Laat de melkprijs zijn als in Nieuw Zeeland en er blijft een enkeling over.. misschien juist wel de gezinsbedrijven. Niet dat ik dit hoop, ik zou graag willen dat men een eerlijke prijs voor zuivel betaald. Er wordt toch ook niet meer/minder brandstoffen verkocht omdat de prijs schommelt? 

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.