Commentaar

Verkiezingen belangrijker dan ooit voor boeren

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen.

Het is pas de tweede keer dat er tegelijk verkiezingen zijn in alle waterschappen. Vroeger had elk waterschap of hoogheemraadschap zijn eigen verkiezingen. Het was met recht lokale democratie die zich van de politiek weinig aantrok. Dat is drastisch veranderd door de invoering de centrale verkiezingen en een lijstenstelsel. Tegenwoordig stem je niet meer per post op een persoon, maar via het stemhokje op een lijst. Dat maakt het herkenbaarder. Tegelijk is de automatische vertegenwoordiging van belanghebbenden verminderd.

Neem verkiezingen serieus
De burger kreeg meer te zeggen én betaalt ook meer. Uit democratisch oogpunt is dat prima, maar vitale belangen van boeren zijn minder goed geborgd. Alle reden dus om deze verkiezingen serieus te nemen.
Dat geldt nog meer voor de Provinciale Staten. Provincies hebben afgelopen jaren meer bestuurlijk gewicht gekregen. Ten eerste doordat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer (gekozen door Provinciale Staten). Dat geeft senatoren politieke macht, die ze graag gebruiken. Stemverlies in de provincie maakt de basis voor het kabinet nog smaller. Niet voor niets aarzelden de regeringspartijen om in debat te gaan over de gaswinning. Het kan ook haast geen toeval zijn dat staatssecretaris Dijksma haar melkvee-AMvB voorlopig onder de pet houdt.

Provincies gaan over over heikele boerenkwesties

De andere oorzaak van het toegenomen belang van provincies is de overheveling van beleidsterreinen vanuit Den Haag. Provincies gaan over heikele kwesties als ganzen- en ander faunabeleid, natuurgebieden en bouwblokgroottes. Die liggen bij het publiek gevoelig en zijn voor boeren van groot gewicht.
In de verkiezingsstrijd gaan partijen zich op die punten profileren. Dat zal veel getoeter voor de bühne en dus ook ergernis opleveren. Sommige partijen willen de biologische landbouw stimuleren. Dat kan nooit veel voorstellen. Bovendien is het bij uitstek iets om aan de markt dan wel landelijke overheid over te laten. Maar tussen de verkiezingspraat door gaat het wel degelijk om belangrijke zaken. Stemmen, dus!

Of registreer je om te kunnen reageren.