Redactieblog

7 reacties

Loont actievoeren?

Het Maagdenhuis werd in 1969 door studenten bezet. Het doel was democratisering van het bestuur. Dat lukte. Begin jaren 70 kwam de wet WUB, waardoor de studenten veel meer zeggenschap kregen in het bestuur van de universiteiten.

In 1990 was er een grote boerenopstand. Akkerbouwers blokkeerden met trekkers het Binnenhof en het ministerie van Landbouw. Men joeg de medewerkers van het gehate Landbouwschap weg en blokkeerden invalswegen naar verschillende Provinciale hoofdsteden.

Het resultaat was pover. De prijsdaling van akkerbouwproducten ging gewoon door en bereikte een dieper dal in 2005. De enige oogst was het instellen van een commissie van belangrijke lieden. Die kwamen met een beëindigingregeling voor akkerbouwers. Op bedrijfsniveau was het resultaat nul.

Anno 2015 wordt het Maagdenhuis weer bezet. Weer is de vraag: meer zeggenschap. Studenten willen af van rendementsdenken op de universiteit. Kwaliteit van onderwijs moet de hoofdzaak zijn.

In de landbouwsector zijn er zo nu en dan wat speldenprikacties met Dutch Dairymen Board in Den Haag of Brussel, maar het is geen massale beweging, terwijl de opbrengstprijzen in verschillende sectoren toch echt te laag zijn. Waarom lukt het bij de studenten wel en bij de boeren niet?

Ik denk dat studenten erin slagen in de volle breedte actie te voeren. Niet alleen de studenten doen mee, maar ook docenten. Men heeft de steun van Tweede Kamerleden en onderwijsminister Jet Bussemaker vindt dat ze zinnige dingen roepen. Het wordt een discussie, die als een olievlek over het land loopt. Waarschijnlijk straks weer met resultaat, net als in 1969.

Dat lukt niet meer in de landbouw. Boeren zijn individualistischer geworden. Men staat niet meer als één man achter een beweging. Toen was er een bende van vijf die de boeren inspireerde, los van de landbouworganisaties.

Misschien moet er een nieuwe bende van vijf komen om in ieder geval de discussie over de rol van de boer in de voedselketen goed op gang te krijgen. Dat lukt ons met de verdeeldheid onder de boerenorganisaties van nu in ieder geval niet.

Laatste reacties

 • alco1

  Frankrijk heeft ook de éne na de andere boerenmanifestatie en daar zijn  de opbrengsten nog veel minder dan hier. Gisteren nog.
  We moeten in de landbouw onder ogen zien dat we te maken hebben met de handel en dat is iets heel anders dan een studenten bezetting.

 • Fermer

  Ja, de handel is heilig maar het plunderen van de staatskas geeft niet want zelfs de minister vindt dat ze zinnige dingen roepen(?). Frankrijk laat helemaal maar buiten beschouwing, de grootste boerenorganisatie hier loopt ook aan de halsband van de grote bedrijven, en elke manifestatie hier wordt door hun in goed overleg met overheid en bedrijfsleven gestuurd.

 • Broes


  'Misschien moet er een nieuwe bende van vijf komen om in ieder geval de discussie over de rol van de boer in de voedselketen goed op gang te krijgen.'

  Die discussie wordt allang gevoerd, alleen binnen andere partijen dan waar de meeste boeren op stemmen.

 • alco1

  Dat is juist het zotte. Dat er mensen praten met geen enkele kennis van zaken.

 • Mozes

  Waarom lukt het bij studenten wel en bij boeren niet? 
  Bij studenten gaat het niet om inkomen uit (export)markt maar om voorzieningen uit overheidsbudget. 
  Voorzieningen voor studenten zijn een nationale aangelegenheid, het inkomen voor boeren een Europese of mondiale aangelegenheid. 
  Voorzieningen uit overheidsbudget kan volledig door de overheid bepaalt worden, de markt die het inkomen voor de boer moet leveren kan maar beperkt of zelfs in het geheel niet door de overheid bepaalt worden. 

  Ook het organiseren van protest is bij studenten veel gemakkelijker. Ze hebben allemaal vrijwel hetzelfde belang.
  Bij boeren zien wij daarentegen grote verschillen in belang. Een melkveehouder, een akkerbouwer of een varkenshouder hebben geheel verschillende problemen met geheel verschillende mogelijkheden om deze zelf op te lossen. 

 • Zuperboer

  Voor alle duidelijkheid: In 1969 ging het om meer zeggenschap, in 2015 gaat het om ...... meer zeggenschap.

  Ze dronken een glas( of meer natuurlijk want het blijven studenten) en deden een plas en alles bleef zoals het was.

 • koestal

  studenten zijn vaak links en willen graag wat priveleges tijdens de studie   ,bv wat langer over de studie doen

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.