Redactieblog

49 reacties

Tijd voor A- en B-melk

"Het is raar verdeeld in de wereld", verzucht Hanna. Voor kerst en oud en nieuw werd actie gevoerd voor de voedselbanken.

Ook Hanna kreeg een lijstje in de handen gedrukt bij het verlaten van de winkel om houdbare spullen aan de vrijwilligers gegeven. Ze was één van de velen.

"Mijn afrekening was er een beetje hoger door", zegt Hanna, "Maar dat merk je niet. Er zijn kennelijk mensen in ons land die geen eten kunnen kopen. En dat in een wereld van overschotten. Daardoor daalt onze melkprijs pijlsnel. Vooral vanwege overproductie. We kunnen het dus gewoon niet kwijt voor een redelijke prijs."

"Niet alleen de melk", vult Hans aan."Ook de tuinbouw kampt met grote problemen. Daar is eveneens overproductie de grote boosdoener. We produceren maar door en vragen ons niet af of er wel een markt voor is. Grote, zwaar gefinancierde, bedrijven kunnen ook niet anders dan doorgaan. Het is produceren of verzuipen."

"Kom dan met een oplossing", daag ik hem uit.

"ABNAmro zegt dat we bij overschotten product uit de markt moeten nemen en vernietigen. Dat kan in de tuinbouw wel, maar bij melk niet. Ik denk dat we richting A- en B-melk moeten", zegt Hans. "Zuivelfabrieken moeten nu vastleggen wat iedere veehouder melkt en daarvoor straks de hoogste prijs betalen. Dat is A-melk. Melkt de boer meer, dan krijgt hij daarvoor een lagere prijs, bijvoorbeeld verbonden aan bulkproducten, de B-melk. De boer met een lage kostprijs kan dan langer doormelken dan de boer met een hoge kostprijs."

"Een oud verhaal", sneert Hanna. "Je pleit voor een fabrieksquotum. Dat hebben we in het verleden al afgeserveerd. Je krijgt namelijk geen minder melk, maar een herverdeling van het melkgeld."

Een oud verhaal kan best weer afgestoft worden, denk ik. In Frankrijk heeft men een melkpact afgesproken om de productie beter te beheren. Dichtbij werkt kaasfabriek Rouveen met A- en B-melk. Misschien moeten wij daar toch nog maar eens over nadenken.

"Zo krijgt de NMV, die de melkquotering wilde behouden, ook nog gelijk", sluit Hanna een beetje zuur af.

Laatste reacties

 • Ferm

  In Frankrijk hebben ze bij de particuliere fabrieken (70 à 80% van de melk in Frankrijk) inderdaad een fabrieksquotum dmv verplichte leveringscontracten. Melk je minder dan dit quotum krijg je een boete en kunnen ze je niet geleverde melk het volgende jaar verdelen onder de andere melkveehouders. Bij Sodiaal ( een coöperatie) werken ze ook met een fabrieksquotum en als je daar extra liters aanvraagt, krijg je daar de B-prijs voor betaald, momenteel 21 cent. Bij Lactalis (een coöperatie) heb je zelfs een maandquotum waar je aan moet voldoen. De fabrieken hebben zich dus goed ingedekt voor teveel melk, maar ook voor te weinig melk. De boer moet het er maar mee doen blijkbaar, niks geen vrije markt WERKING in Frankrijk. Het is hier slechter dan met het melkquotum, want de contracten zijn vanaf 1-1-2015. Wij hebben bedankt voor deze constructie om geen slaaf van de melkfabriek te worden/zijn.

 • Mozes

  A en B melk werkt niet. De producten die van A melk gemaakt worden brengen niet meer op dan de producten die van B melk gemaakt worden. Waar moet de hogere prijs voor de A melk dan van betaalt worden?

  A en B melk werkt alleen in twee situaties: ten eerste een afgesloten markt zoals in Canada. Hierbij is sprake van quotering met A melk voor binnenlandse afzet en B melk voor het buitenland. De tweede situatie is een kleine fabriek die een bepaalde hoeveelheid in een duur merk kan verwerken, dit is de A melk. De B melk is de melk die buiten het merk afgezet moet worden. Voor het gros van de melkfabrieken is dat geen optie omdat ze maar een beperkt deel of zelfs helemaal niets in een duurder merk kwijt kunnen.

 • Ferm

  Het is net wat @Mozes zegt, À en B prijs gaat niet werken, want na korte tijd zal alles B prijs zijn. Het is uitstel van executie. De laagste kostprijsboer in de wereld, die zal overblijven. Dat betekent voor Nederland een grote, koude sanering.
  We gaan het meemaken wat we met het quotum hebben weggegooid, de andere sectoren die in Nederland voor de vrije markt produceren hebben ons al laten zien waar het heen zal gaan. Waarom zou het bij de melkveehouders anders gaan?

 • ohzo

  A en B melk was mogelijk in het quotum tijdperk. Niet nu. 20 jaar te laat.

 • alco1

  Door alle betuttelingen in het verleden heeft iedereen gedacht dat er ook wel een soort zorg verplichting of iets dergelijks zou zijn.
  Boeren kunnen niet meer nadenken. Het zou beter zijn geweest als altijd alles volgens marktwerking gereguleerd was.
  @Paysanne. We hebben niks met melkquotum weggegooid. Deze werkt in de huidige vorm al jaren niet meer. Melkprijs wordt bepaald door vrij kunnen leverende landen. Dus we hebben al jaren een vrije marktwerking.
  Bij hoge prijzen kan daar meer gemolken worden en bij lage prijzen moet je zelf door.

 • BO(skabout)ER

  Je kunt beter A & B melk maken in andere categorieën zoals weidegangmelk, melk uit 100 procent Nederlands voer of melk uit duurzame stallen etc. Daar zit meer een gedachte achter.

 • Ferm

  @Alco1, je eerste twee zinnen ben ik het volledig met je eens.
  Wat betreft het melkquotum, deze hield tegen dat er vanuit Europa teveel melk op de markt kwam. Want Europees gezien leveren we een aardige deel van de wereldproductie. Nu we al aan het voorsorteren zijn op het quotumloze tijdperk zie je dat de huidige toename in de melkproductie al gelijk gevolgen heeft voor de melkprijs op deze wereldmarkt. Ik ken jou standpunt hierin @Alco1, maar ik denk dat het anders ligt.

 • ohzo

  Welke gedachte? Waarom zou weidemelk meer moeten kosten? Is het beter? Naar de consument toe is dit een marketing technische ramp, wat altijd voorgesteld wordt. Kijk maar naar de discussies: weidemelk kost meer, consument denkt dat dan automatisch dat koeien het buiten beter hebben en voila, grondgebonden discussies en een Eerste Kamer die dit in de wet wil vast leggen. Mijn vader zei altijd: na-denken is te laat, je moet voor die tijd denken!

 • Zuperboer

  @paysanne: Nederland heeft in FrieslandCampina een moderne eigentijdse cooperatie gefinancierd door de leden-eigenaars melkveehouders en oud-melkveehouders een ijzersterk wapen. Verder weten we inmiddels dat de kwaliteit van onze produkten wereldwijd erkend wordt: kijk maar eens naar Chinese handelaren die drogisterijen als Kruidvat/Trekpleister (lees: de echte markt) leegroven om het 'gouden' hollandse produkt te verschepen naar hun thuismarkt. Melkprijzen zijn volatieler dan ooit, maar gemiddeld liggen ze op een niveau waarvoor Nederlandse melkveehouders kunnen produceren. Quoteren alleen in de EU is als het plakken van een lekke band met twintig gaten terwijl men de compressor laat lopen!

 • agratax2

  Hanna het feit dat er voedselbanken nodig zijn heb je mes scherp aangegeven. Ditzelfde probleem doet zich mondiaal voor, het voedsel is er, maar het geld om de toch al lage prijs te betalen ontbreekt bij deze mensen het geld. Zij zijn het die de boerenprijs bepalen omdat de boeren voor deze armen wel voedsel produceren maar deze wordt niet afgenomen. Wat boven de koopkrachtige markt hangt bepaald de prijs van de hele productie.

 • landboer

  Ik denk dat bij Rouveen het A en B systeem wel werkt omdat de melk voor speciale kaas veel meer opbrengt dan het overschot dat in de foliekaas moet. En alco de prijs word bepaald door vraag en aanbod ,als de EU dan 5% meer gaat melken dan vorig jaar is dat wel zoveel dat dat de prijs bederft.

 • Mozes

  @landboer, als Europa de melkproductie gelijk had gehouden en alleen de VS en Nieuw Zeeland hadden 5% meer gemolken was de prijs dan niet bedorven?

 • no-profile-image

  @Mozes, de VS en NZl hebben altijd vrij geproduceerd, waarom zouden zij dan ineens 5% meer melken, afgezien dat dat in absoluut volume nog veel minder meer melk is dan een 5% toename in de EU? Zij produceren al veel langer op een niveau wat marktgericht is, de fabrieken 'lezen' de markt en sturen hun melkveehouders in volume toe- of afname. De verwachte melkprijs speelt daar wel degelijk mee, want wat is het nut van melk produceren tegen een prijs dat hun boeren failliet gaan? Hier in de EU echter hebben de belanghebbende industrieeen, mmv. regeringen en belangenbehartigers, de boeren doelbewust wijsgemaakt dat een melkplasgroei van meerdere procenten geen enkele invloed op de melkprijs zou hebben, eerder andersom, en meer productie, en een hogere melkprijs zou in het verschiet liggen. Alles om de EU economie maar te pushen. Het resultaat zou echter wel eens kunnen zijn dat men de kip met de gouden eieren geslacht heeft.

 • W Geverink

  Al vijf procent meer productie tijdens het voorsorteren naar de vrije markt geeft toch wel een redelijk idee van wat er komen gaat.

 • landboer

  Niets aan toe te voegen Mozes. Begrijp jou trouwens helemaal niet, je bent voor afschaffing melkquotum (niet dat wij daar iets over te zeggen hebben maar goed) en voor wettelijk grond gebonden melkproductie, terwijl dat alleen in Nederland wordt ingevoerd, doe mij dan maar een melkquotum voor de hele EU....
  Maar ja daar zullen we het wel nooit over eens worden..

 • Schraar

  De beste opmerking van Hanna is de laatste: Natuurlijk gaat de NMV gelijk krijgen, daar komen we de komende jaren wel achter.
  De melkquotering zoals we die nu nog hebben is niet perfect en had geflexibiliseerd moeten worden, zodat het aanbod voortdurend aangepast zou kunnen worden aan de vraag. Desondanks heeft de quotering een grote bijdrage gelevert aan het herstel van de melkprijs na 2009 en na 2012. Ook het afgelopen jaar zijn er nog massa's koeien extra geslacht door melkveehouders die anders over hun quotum zouden melken. Niet alleen in Nederland, maar ook in Belgie, Duitsland, Ierland en Denemarken moet men op de rem gaan staan, wat bijdraagt aan het herstel van de markt.
  Vanaf april zal dat echter niet meer gebeuren. Plank voor de kop, verstand op nul en gewoon maximaal doormelken, dat is wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk zal de zuivelindustrie wel in moeten grijpen omdat ze niet meer weten waar ze met de melk naar toe moeten. Een fabrieksquotum is dan de enigste mogelijkheid, waarbij ze uitgaan van de melkproductie van het afgelopen jaar waarvan je bijvoorbeeld komend jaar nog maximaal 95% mag leveren, of met een A prijs voor deze 95% en een B prijs voor wat je nog meer levert, die zo laag ligt dat zelfs de grootste eikel nog minder gaan leveren.

 • Fermer

  @Schraar, waarom moeten andere landen hun melkproductie remmen, zij melken (waarschijnlijk) dit jaar voor het eerst hun quotum vol? En net wat je zegt, voor dit jaar is dat nog een reden om te remmen, volgend jaar is er in principe geen rem meer, dus nog meer melk. Een fabrieksquotum lijkt leuk, maar elke liter geeft de fabriek marge, dus hen het volume laten regelen, zoals in Frankrijk, zal voor de boeren niets opleveren. Een twee prijzen systeem zal zowieso niet werken, niemand zal meer blijven betalen wanneer men weet dat dezelfde melk(producten) elders voor een veel lagere prijs aangeboden worden, of het moet zoals met de 'weidemelk', alles voor hetzelfde geld verkopen, maar de meerprijs van de A-melk wordt betaald door je collega met B-melk. Ikzelf zie dat ook niet lukken.

 • alco1

  @Schaar. Je zegt dat er door quotum massa's koeien geslacht worden in de EU. Ik kan me herinneren dat er in de VS ook periodes waren dat er veel geslacht werd en daar dus niet door quotum maar door de melkprijs.
  Zo zal in de toekomst de melkplas ook bij ons gereguleerd worden.

 • Fermer

  @alco, was dat in de VS niet vanwege gebrek aan voer voor de koeien?

 • alco1

  #13 Door je uitspraak daar, laat je weten dat je ons niet begrijpt.
  Niet verkeerd opvatten, maar we zullen het eens heel eenvoudig uitleggen.
  Er zijn door ons quotumstelsel dit jaar 6 landen die over produceren.
  Hoe komt dit?
  Melkprijs goed en (onzekere toekomst wat betreft nieuwe regulering)
  Wat gebeurd er in de vrij kunnen leverende landen?
  Meer productie bij goede prijzen. Dat is toch logisch!
  Bij slechte melkprijs inkrimping. Dat is ook logisch!
  Wat gebeurd er bij ons die quotering kennen?
  Bij goede melkprijzen een goed inkomen van het quotum, maar niet meer.
  Bij slechte melkprijzen geen inkrimping. (Duur gekocht melkquotum en niet vol melken bestaat niet)
  Waar het om gaat is dat vrij leverende landen de goede prijzen wel weer verprutsen.
  Omdat de zes landen niet mee kunnen 'verprutsen' zal het iets langer duren voordat de goede prijs weer teniet is gedaan.
  Kortom melken we al vele jaren ook hier met vrije marktwerking, echter met dit verschil dat we nu niet volledig mee kunnen profiteren van de hogere melkprijzen.

 • alco1

  @emmerei Voer was te duur gezien de lage melkprijs. Marktwerking!!
  Er was ook een tijd dat er door droogte geen voer genoeg was in NZ.
  Dat gaf de hogere melkprijzen. Ook weer marktwerking.

 • gjcamps

  Als onze NL kaas weer naar Rusland kan ziet het voor Nederlandse boeren er goed uit. Melk is niet melk, met name voor Kaas en babyvoeding moet je wel kwaliteitsmelk hebben. Verder groeit het gras nergens beter als in dit kikkerlandje.

 • Fermer

  @alco, voer was te duur zeg je, nee, er was geen voer. Ruwvoer duizenden km.'s vervoeren kan nooit uit (grondgebondenheid!).
  #20, welke 6 andere landen verprutsen dan nu onze melkprijs? Wij, de EU landen, zijn het niet vanwege ons quotumstelsel zeg je. Toch levert de EU nu al, voorsorterend, 5% extra melk, wat in volume inderdaad waarschijnlijk meer is dan de toename in jou 6 andere landen samen. En quotumkosten zou ons dwingen niet te krimpen bij slechte melkprijzen? Wat is er nu dan anders, want de boeren die veel quotum kosten hadden en nog hebben, dat zijn dezelfde als die boeren die nu vol door moeten vanwege hoge (nieuw)bouwkosten.
  Je zin 'omdat de 6 landen niet mee kunnen verprutsen' snap ik helemaal niet.

 • Fermer

  @gjcamps, de Russische boycot is van geringe invloed op de EU-export van zuivel, slechts 1.5% van de export ging die richting. Hoe verhoud zich dat tot een productiestijging van enkele procenten in de EU, wat allemaal geexporteerd zal moeten worden? Zal Rusland direct de oude handelsbetrekkingen met EU-landen herstellen, of zal hier nog enige 'rancune' eenrol gaan spelen? En het belangrijkste, zal de Russische economie niet zo, moedwillig, beschadigd zijn, dat importeren voor hen wel een wens, maar net als voor al die andere hongerende landen onbetaalbaar geworden zijn? Of de melk blijft op zo'n prijspeil....

 • alco1

  @emmerei. De zes landen zijn de landen ( o.a. Nederland) die nu met quotumstelsel ook al over melken. Als straks het quotum weg is zal dat nog meer gebeuren, waardoor een goede prijs die door de vrij leverende landen TOCH AL te niet wordt gedaan, nog eerder zakken.
  Als je veel voor quotum betaald hebt, is het des temeer raar dat je het niet vol melkt.

 • abtje

  @Emmerei Wil me niet met je discussie bemoeien, maar in China is met name Fonterra bezig om melkveehouderijen op te zetten. Dat gaat op zich super, de Chinezen die daar werken spreken goed Engels, zijn zeer leergierig en goed gemotiveerd. Echter, wat voeren ze de koeien daar? Geimporteerd Canadees kuilvoer...

 • ohzo

  En dat duurt niet zo lang meer abtje.
  De relatie met Russia is zodanig verprutst daf die waarschijnlijk andere wegen vinden of hebben gevonden. Niet op zijn minst de interne produktie wordt opgeschroeft.
  Met pluimvee is men al zo ongeveer zelf voorzienend.

 • gjcamps

  @ MRY, Rusland koopt alleen hoogwaardige producten, kaas, boter, nu met lage Euro en geen wederzijdse boycot zou de NL melkplas een grote diepe draaikolk zijn.Denk je echt dat Friesland Campina investeerd in verwerkings capaciteit zonder afzet prognose?

 • gjcamps

  Voor kaas en boter heb trouwens meer liters nodig dan een beetje yoghurt of kefir

 • alco1

  Goeie camps @MRY

 • Fermer

  @alco, nu zijn er volgens jou 6 landen binnen de EU die over hun nu nog quotum melken. Slechts in Nl. gebeurde dit regelmatig, maar dat is dan ook het enige land met hele hoge quotumkosten. Quotumkosten vallen onder de vaste kosten. In heel veel andere EU landen lopen die vaste kosten per bedrijf nu ook op, vooral vanwege moderniserings- en uitbreidingsinvesteringen. Geen wonder, na een 35tal jaren vastgezeten te hebben aan beperkte productiemogelijkheden. Met W Europese bedrijfsbegeleiding, moderne landbouwtechnieken en goedkopere arbeid is in veel 'nieuwe' EU landen nog veel te verdienen in de melkveehouderij, ook met melkprijzen onder de 30 cent. En vanwege die vaste kosten zal daar, net als nu hier, de melkproductie niet afnemen in tijden van lage melkprijzen. Voordeel hiervan is dat de bv. EU de burgers nog lange tijd van goedkoop voedsel zal kunnen voorzien en toch nog iets te exporteren houdt.
  @abtje, ik dacht dat vooral Japan Canadees hooi importeerde, maar voor zowel China als Japan zal een interne hogere melkprijs gelden, en eigen productie is voor hen zeer belangrijk ivm voedselzekerheid. Wanneer je land achter je staat, is het wel gemakkelijker boeren.
  @ohzo en@gjcamps, een lage euro, maar een nog veel lagere roebel, hoogwaardige producten zijn in heel de EU te verkrijgen (China investeerd ook in bijv. Frankrijk), en RFC heeft z'n leden afname van alle melk verzekert, afzet is ook geen probleem, maar de opbrengst van die export? Vr. groet, MRY.

 • W Geverink

  Canada exporteerd topkwaliteit ruwvoer naar ieder land dat het zelf niet kan of wil verbouwen. Het betreft super compressed vierkante baaltjes waarmee zeecontainers gevuld worden.

 • Sjakkie

  Wat een zwam verhaal van vergaderboer.
  Die hans van hem was toch zo goed boer?
  Hij is nog niet los of het is al mis.
  Flapdrol.

 • ohzo

  Niet alleen Canada doet dat.. California, australie doen dit ook. Slovakia exporteert naar Italie
  Ik weet uit eigen ervaring dat Chinesen dat in eigen land willen doen.

 • koeien10

  SCHRAAR PRIMA VERHAAL.

 • alco1

  SCHAAR PRIMA DROOM.
  Let wel: Dromen komen vaak niet uit.

 • W Geverink

  Beste ohzo. Wat ik bedoel is dat een nederlandse melkveehouder in principe alleen genoeg grond nodig heeft voor de stal met huis en een erf dat groot genoeg is voor de opslag van het voer en waar de vrachtauto's voor melk, voer en mest snel en makkelijk rond kunnen komen. De melkveehouder concentreerd zich alleen op de koeien, het voeren en het melken.

 • denker123

  @ W Geverink # 32 ,volop ruwvoer exporteren en zelf niet willen melken voor export,stom van de Canadese boeren.En er zal in de toekomst nog veel meer ruwvoer geexporteert moeten worden want de ethanolproduktie uit mais word ook in de V.S. niet meer uitgebreid door de lage olieprijs.

 • Mels

  Canadese boeren zijn slimmer dan je denkt. Paar dgn per jaar je best doen om goed ruwvoer te winnen. Beetje graan zaaien en dorsen en toch een truck,quad,skidoo,side by side,trailer,knappe boodschappen auto voor vrouw en niet te vergeten een boot om te vissen als ie daar van houd. Nee lekker koeien melken in NL onder kostprijs dat schiet lekker op...........

 • poldes

  A en B melk
  IMAGO melk
  KRINGLOOPWIJZER melk
  WEIDE melk
  ieder jaar een verzinseltje door de zuivelwereld aan de boer er opgelegd bij.
  Ja de prestatieprijs ,daar klagen wij niet over.
  ondertussen kost het transport van boerderijmelk ophalen in China ongeveer € 0,36.
  Dan weten wij zoveel voor de melk ontvangen war geen enkel Chinese boer voor kan en zal melken.

 • W Geverink

  @denker. We kunnen hier inderdaat wel honderd keer zo veel koeien melken dan wat we nu doen zonder de problemen waar ze in Nederland tegen aan lopen. Echter wat voor zin heeft het als je er een hoop koppijn van hebt en er geen droog brood meer aan te verdienen is? Goed personeel voor op boeren bedrijven is tegenwoordig ook bar moeilijk aan te komen en worden al geimporteerd uit ondermeer de filepijnen op korte werkcontracten. De eigen jeugd geeft de voorkeur aan goed betaalde banen in de olie. Mischien zien zij wat wij niet zien... Zelf heb ik de knoop trouwens doorgehakt en werk tegenwoordig ook in de olie. We wonen hier in west canada in een hartstikke mooi gebied. Ik kijk al weer helemaal uit naar het kamperen dat we gaan doen komende zomer en het verkennen van plekken waar we nog nooit geweest zijn. Ik ben varkenshouder in hart en nieren maar als het zo'n drama is om vervanging te vinden als ik op vakantie wil en de kinderen niet geinteresseerd zijn in de varkens is het gemakkelijker om de tak vaarwel te zeggen. Uit veel van de reakties op deze site blijkt dat voor veel mensent het bedrijf het enige is wat telt. Ik ben de afgelopen jaren een aantal kenissen kwijt geraakt die stapels plannen hadden voor wat ze zouden gaan doen als ze met pensioen zouden gaan. Helaas hebben ze nooit van hun pensioen kunnen genieten.

 • W Geverink

  Idd Mels. Zorg dat je genoeg tijd hebt voor de betere dingen in het leven. Ik ben op kijiji al aan het rondkijken voor een extra snowmobile.

 • W Geverink

  Voor dat ik naar bed ga Poldes wil ik je er op wijzen dat die eindeloze berg ergernissen en bemoeienissen van jan en alleman jaren van je leven afroven.

 • Ferm

  @Geverink, succes met je (noodgedwongen) switch in je bedrijfsvoering en dus in je leven. Goed dat je op een rijtje hebt staan hoe je in je bedrijf en in het leven staat. Het zou voor heel veel andere boeren ook eens goed zijn zo'n balans op te maken en een reëel toekomstbeeld te schetsen voor zichzelf. Mooi dat je andere invullingen hebt en ook kunt uitvoeren. Ik wens je succes en plezier toe in je mooie Canada.

 • Fermer

  Speciaal voor @Mozes en andere vrije markt liefhebbers, lees #41 nog eens. Geld wat nu in Canada in quotumrechten verdwijnt, zal in bouwkosten, net als in Nl., gaan. Wanneer het Canadese quotumsysteem verdwijnt zal er nog een land met veel potentie tot melkproductie en een redelijke kostprijs van melk zich aandienen op de wereldmarkt. @Mozes praat hier altijd over Cannada als zijnde een mogelijk afzetgebied voor melkproducten, het zal echter een groot exporterend land worden wanneer hun quotum zal verdwijnen en de melkgrenzen opengaan.

 • alco1

  @emmerei. Nou bewijs je weer dat je ons niet snapt.
  We zijn TOTAAL GEEN vrije markt liefhebbers.
  Wij constateren en hebben al heel veel bewijs geleverd dat we allang in een vrije markt produceren.

 • Fermer

  @alco, ik weet dat je steeds zegt dat onze melkprijs allang door de vrije markt gevormd wordt, en in feite is dat natuurlijk ook zo. Alleen geef dan ook toe dat door de productie uitbreiding in de wereld door het vrijgeven van de EU -melkquotering er langere tijd een (groot) teveel aan melk zal zijn. Niet teveel vwb. afzetmogelijkheden, maar des te meer een teveel vwb. een voor ons kostendekkende melkprijs. Ons enigste verschil in mening is dat jij denk dat de melkproductie wereldwijd snel af zal nemen tot de prijs zich herstelt tot op een voor ons aanvaardbaar niveau.
  @Mozes heeft hier meermaals het Canadese systeem onderuit gesabeld, de werkelijkheid zal uitwijzen dat Canada het enigste westerse land is waar met hun systeem boeren normaal kunnen bestaan zonder ten onder te gaan in de rat-race naar de laagste kostprijs en waar slechts de multinationals als winnaar uit zullen komen.
  Het omzetten van ons EU-quotumsysteem naar het Canadese voorbeeld, waar boeren, gesteund door de politiek, een aanvaardbaar volume tegen een aanvaardbare prijs zouden produceren, zou voor allen, behalve de multinationals, voor de nabije en verdere toekomst een veel zekerder, duurzamer EU melveehouderij opgeleverd hebben. Misschien een verlies voor de bv EU qua exportafname, maar daarvoor terug een veel robuuster melkveehouderij en voedselzekerheid.

 • alco1

  @MRY Door de inbreng van meer Europese melk zal ongetwijfeld een betere melkprijs eerder te niet worden gedaan, waardoor ook eerder door alle wereld landen vanwege de lagere melkprijs, die weer volgt op een te hoog aanbod, op de rem getrapt zal worden.
  Er is dus geen langere tijd met teveel aan melk. De cycli gaat gewoon sneller.
  Het enigste verschil is dat wij hier in Nederland ook volop mee kunnen profiteren van een periodieke meerprijs, zonder daarbij quotum behoeven aan te kopen met geld wat verdwijnt in de bejaarden tehuizen.

 • landboer

  Nee alco en nu moeten we grond aankopen wat nu duurder is als voor een paar jaar terug inclusief quotum en het is nog niet aftrekbaar ook, je schiet er dus helemaal niets mee op! Het geld verdwijnt nog harder in de bejaardenhuizen....

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.