Redactieblog

Landbouwpagina

De Belastingdienst heeft agrarisch Nederland sinds kort verblijd met een eigen webpagina. Op www.belastingdienst.nl/landbouw is allerlei fiscale informatie opgenomen die van belang is voor de boer en tuinder.

Ik vind het een prima zaak dat fiscale informatie voor de agrarische sector eenvoudig en snel te vinden is. Het internet wordt steeds meer een warboel van (verouderde) informatie en dan is het prettig dat in ieder geval de overheid wet- en regelgeving op een centrale plek bij elkaar brengt.

En ik moet zeggen: de pagina ziet er goed uit. Er is over allerlei regelingen wat te vinden op de webpagina landbouw. Van de veehandelsregeling in de omzetbelasting tot de rekenmodule voor de berekening van de 'goingconcernwaarde' voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de land- en bosbouwvrijstelling en zijn de cijfers voor de waardering van verpachte gronden opgenomen. Verder is er aandacht voor de landbouwregeling in de omzetbelasting en kan bijvoorbeeld de cao-beoordeling Glastuinbouw 2012-2014 bekeken worden. Zelfs het aanvraagformulier voor de gezamenlijke taxatie van onroerende zaken is via de pagina te downloaden.

Voor diegene die snel gratis informatie wil over fiscale regelingen die van belang zijn voor de agrosector is de site een prima ingang. Maar let op! De informatie is alleen van de Belastingdienst zelf. Spelen er bijzondere zaken, dan is het verstandig om niet blind te varen op de informatie die de Belastingdienst zelf geeft. De fiscus is immers geen adviseur die voor u de meest voordelige fiscale route uitstippelt. Overleg daarom ook altijd – in voorkomende gevallen – met uw belastingadviseur.

Al met al is de landbouwpagina van de fiscus een prima informatiebron. Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker dit keer wel.

Of registreer je om te kunnen reageren.