Commentaar

4 reacties

Geen halve waarheden gezondheidseffect

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt het onderzoek naar gezondheidseffecten van de veehouderij.

Het klinkt dubbelop, maar dat is het zeker niet. De effecten van de veehouderij op de volksgezondheid zijn inzet van een felle politieke strijd. De besluitvorming moet plaatshebben op hele, en niet op halve waarheden. Mogelijke maatregelen treffen een succesvolle economische sector.

De uitbraak van Q-koorts in 2007 heeft de effecten van intensieve dierhouderij op de agenda gezet. Q-koorts bij mensen is direct gelieerd aan de ziekte onder geiten. Zeker 25 mensen overleden eraan en nog steeds ondervinden patiënten de gevolgen. De strijd over excuses en schadeclaims is ook nog niet geluwd.

Het gaat al lang niet meer alleen om Q-koorts. Ook uitstoot van fijnstof, ziekte- en milieudruk spelen een rol. In Noord-Brabant wordt het nadelige gezondheidseffect van veebedrijven direct gekoppeld aan de omvang van die bedrijven. Het harde bewijs hiervoor ontbreekt vooralsnog. Dit maakt het ook zo moeilijk voor provincie en gemeenten om grenzen te stellen, terwijl daarvoor wel de roep klinkt uit de omgeving.

Het onderzoek Gezondheid Omwonenden, dat recent is gestart, moet meer inzicht geven in de effecten. Het is goed dat dit onderzoek plaatsheeft. Het is ook goed om kritisch naar de opzet en naar de variabelen in het onderzoek te kijken. Anders gezegd: wat zijn de wetenschappelijke onzekerheden? In een eerlijk onderzoek wordt ook hierover gerapporteerd.

De politiek kan bedrijven alleen op basis van harde feiten aanspreken.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Heb niet veel vertrouwen in de eerlijkheid van het RIVM. Vooral die M geeft al aan dat er veel mensen werken die de landbouw niet een warm hard toedragen. Ik zou liever zien dat een buitenlands instituut dit onderzoek uitvoert die zeker onpartijdig is.

 • kalkar

  Precies farmer, De uitkomst is nu al bekend, en die valt weer negatief uit voor de boeren. Dit wordt weer de zoveelste sluipmoordenaar. Het is en blijft één grote corrupte zooi.

 • koestal

  het is bij die onderzoeken zo,wie betaalt die bepaald ook wat de uitkomst moet zijn ,hoezo is een onderzoeksbureau nog onafhankelijk,ze willen ook graag weer nieuwe opdrachten van de vorige opdravchtgever

 • minasblunders1

  'De politiek kan bedrijven alleen op basis van harde feiten aanspreken'? Ik hoef alleen maar even te denken aan de mestwet.............

Of registreer je om te kunnen reageren.