Redactieblog

958 x bekeken 7 reacties

Nattigheid

Verwaarlozen van het waterbeheer is een slecht idee: kijk maar naar Engeland.

Het kabinet wil de waterschappen op termijn opheffen en onderbrengen bij de superprovincies die moeten komen. Erg hard gaat het trouwens niet met de superprovincies. Het kabinet kondigde aan dat de huidige twaalf provincies teruggebracht moeten worden tot zeven. We zijn terug in de tijd van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, met zijn vlaggenschip De Zeven Provinciën. Dat schip was vernoemd naar de confederatie van de zeven gewesten, die zich onafhankelijk hadden verklaard van Spanje met de Acte van Verlathinge. Het duurde negen jaar voordat ze het een beetje eens waren over een bestuur. Als het kabinet de geschiedenis volgt, kunnen we dus tot 2023 vooruit voordat er iets gebeurt. Prima.
Dat opheffen van waterschappen is een wens die breed gedragen wordt door linkse en populistische partijen. De wens de waterschappen te nek om te draaien heeft te maken met gebrek aan kennis van het platteland bij die partijen, en met de gedachte dat de waterschappen te veel op de hand van boerengrondgebruikers zijn. En men ziet grote mogelijkheden voor bezuinigingen, wel €500 miljoen. Dat laatste geloof ik al helemaal niet. Ik heb bij sommige provincies wel eens wat over de dienst Wegen en Kanalen gehoord. Dat is ook een uitvoeringsorganisatie, net als een waterschap. Het beeld dat ik overgehouden heb van dergelijke diensten is dat nauwelijks iets minder efficiënts te bedenken is. Het grootste probleem van het opheffen van de waterschappen, en de taken ervan onderbrengen bij provincies, is trouwens dat het concept van stroomgebieden wordt losgelaten. De huidige waterschappen dekken de stroomgebieden van rivieren helemaal af, provincies hebben heel andere grenzen, die vaak al in de tijd van De Ruyter ontstaan zijn.
Ondanks de ruime wens om de waterschappen te kelen, voelt men in Den Haag ook wel aan dat de overdracht goed moet worden geregeld. En als ze het niet aanvoelen, raad ik ze aan nu naar Engeland af te reizen. Daar is momenteel te zien wat gebeurt als waterbeheer wordt verwaarloosd. Boerenwagens met geëvacueerde oude vrouwtjes, koeien tot de uiers in het water, rubberbootjes met etenswaar, hoog opgetaste meubels waar het water omheen klotst, en eindeloos veel zandzakken, kranen en ander materiaal. Alles wijst erop dat dertig jaar verwaarlozing van watergangen en rivieren de oorzaak is. Achtereenvolgende Britse regeringen wilden een kleinere overheid met minder kosten en minder ambtenaren, en het resultaat is er naar.
Kortom, Engeland bewijst dat het opheffen van de waterschappen en het bezuinigen op het waterbeheer een slecht idee is. De linkse partijen zullen hun stedelijke kiezers dan ooit uit moeten leggen waar al dat water vandaan komt.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Het grappige blijft dat het zo duidelijk als wat is, maar dat de linkse jongens het er toch wel 'doordrammen'. We leven in een tijd dat het nemen van verantwoording niet meer tot het takenpakket van politici/verantwoordelijken behoort. Zelfs de zgn. linkse jongens vind je op de golfbaan en in de RvC. Terug naar raspolitici. Mw. Els Borst was daarvan een sprekend voorbeeld.

 • sjoerddehoop1

  De Waterschappen hebben zich al een paar honderd jaar bewezen. Waterschappen zijn autonoom, en dat is prima! Waterschappen hebben alleen te maken met hun eigen budget en hun eigen taken voor waterbeheer dat kan niet worden verwisseld met andere politieke belangen.

  In 1998 was er een stevig wateroverschot en leek het behoorlijk kritiek, dat is gelukkig zonder grote rampen verlopen. Maar er werd wel lering uit getrokken. Toen 10 jaar later er weer zo'n groot wateroverschot was, wierpen de investeringen in de jaren daarvoor, in waterberging en verbetering van oevers en kaden, al hun vruchten af. In de afgelopen 5 jaar hebben de Waterschappen opnieuw niet stilgezeten.
  De situatie in Engeland laat zien dat je altijd moet opletten en voortdurend bezig moet zijn met investeren.

 • agratax2

  sjoerddehoop1. Je slaat de spijker op de kop; 'Waterschappen zetten hun geld in voor hun kerntaken, water, wegen, natuuur (beetje)'. Gaat dit naar de provincie, dan zal het geld verdwijnen in de algemene middelen pot en dan is de verleiding voor de politiek (tijdens vekiezingen) groot om maar voor '1 X' wat geld voor leuke dingen te reserveren met als smoes -volgend jaar- lopen we dat wel in. Dat excuus kennen, in lopen kunnen we vergeten en de burger krijgt 2 mogelijkheden, 1) lasten verzwaring of 2) er ontstaan niet opgeloste problemen. Engeland is er een voorbeeld van, maar wat te denken van de niet onderhouden waterkering in de Oosterschelde (weg spoelende ondergrond bij de funderingen)
  Dit is geen Waterschapsbelang maar een algemeen Haagse belang.

 • melkveehouder .

  Waterschappen moeten blijven opereren in het stroomgebied waarvan ze door de jaren heen, door 'veldervaring', enorme kennis en hebben opgedaan. Daarbovenop zijn de korte lijnen met de boeren en beheerders in het gebied cruciaal voor een goed afgestemd waterbeheer waarbij kwaliteit- en kwantiteitsbeheer niet van elkaar gescheiden mogen worden.

 • johannetje

  Dirk, je hebt helemaal gelijk!

 • vink

  kennis van het platteland en korte lijnen met boeren zijn nu ook vaak al
  ver te zoeken!

 • ed12345

  Je hoeft helemaal niet naar engeland te gaan ,bi onze zuiderburen is het ook niet overal pico bello

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.