Redactieblog

1843 x bekeken 12 reacties

Kansen en bedreigingen van de boer

Hanna stelde vorige week dat boeren minder bedreigingen ondervinden van de veranderingen door digitalisering dan andere beroepen.

Voor een deel is dat waar, maar we moeten ons vooral niet wijsmaken dat er voor ons geen bedreigingen zijn. Minder op het digitale vlak, daar ben ik het mee eens. Dat merken we wel doordat er minder mensen aan onze keukentafel komen. Handelaren zijn te duur om nietszeggende gesprekjes te voeren. Het kan ook via de telefoon en de e-mail.

Moderne boeren hebben ook geen keukentafel meer. De vrouw heeft een baan en de boer een koffiezetapparaat in zijn kantoor bij de stal. Bovendien is er ook te weinig tijd. De romantiek van de keukentafel verdwijnt in de hectiek van het ondernemerschap.

Verder is de digitale snelweg voor ons een steun in de rug. Het maakt het werk gemakkelijker en minder zwaar. Hans ziet op z'n i-phone of er een koe ziek is of geïnsemineerd moet worden.

Onze bedreigingen komen uit markt en maatschappij. Wij zijn als boeren in feite een zootje ongeregeld, met allemaal een eigen mening over de oplossing van de problemen. Dat manifesteert zich in het hebben van te veel belangenbehartigende organisaties. Dat breekt ons op in de toekomst.

Dan productiebeheersing. We zijn niet in staat via eigen of andere afzetkanalen de productie af te stemmen op de vraag. Alleen een overheid kan dat kennelijk, zoals de NMV graag wil. Die doet het niet meer en nu is het onze eigen verantwoordelijkheid. Die durven we niet eenstemmig te nemen. Dat is een bedreiging, vooral voor de bedrijven met een hoge kostprijs. Die kan het gevolg zijn van een te geringe omvang, of van overinvestering. Beide krijgen het moeilijk bij overschotten en lage prijzen.

Dan als laatste, maar steeds belangrijker: de maatschappij. Heeft geen verstand van boeren, maar stelt wel eisen. Zo moeten we duurzaam produceren, de koeien in de wei hebben, geen preventieve geneesmiddelen gebruiken, toch dierziekten voorkomen en vooral koeien en andere dieren knuffelen.

Onnodige eisen, zo vinden velen van ons. Collega Jan van Weperen is er van overtuigd dat hij het goed doet. Toch is hij in woord en daad het voorbeeld waar de consument van gruwt. Dat schaadt het imago van de boer.

Mijn overtuiging is dat we ons moeten voegen naar de wensen van de consument, onze afnemer. Dat doet elke producent om zijn product aan de man te brengen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Vergaderboer kunt u me vertellen wie >de consument< is. Ik heb steeds meer het gevoel, dat de mening van enkele hard schreeuwende consumenten ons wordt verkocht als >de mening< van >de consument<. Nog even terug naar je gezondheidszorg ik ben van mening dat we minder zo niet helemaal niet moeten strooien met >preventieve middelen<. Het zou beter zijn als we de dieren van jongs af meer weerstand mee geven en daar waar mogelijk via vaccinatie de weerstand verhogen en ons petje minder laten hangen naar enkele afnemers die geen vaccinatie wensen voor onze dieren omdat ze dan niet kunnen achter halen of de dieren ziek zijn of ziek zijn geweest. Hoe dol kunnen we het maken, welk een risico nemen we om enkele miljoenen aan omzet veilig te stellen. Helaas moet ik het hier met onze dierenvrienden eens zijn; 'We doen en laten nog meer terwille van het geld'. Daar zouden we als boeren eens mee moeten stoppen en ons storten op sterke en gezonde dieren die niet aan de doop / medicijnen moeten om te overleven.

 • Ferm

  Vergaderboer, u stelt in uw laatste alinea dat we ons moeten voegen naar de wensen van de consument. In uw twee na laatste alinea stelt u dat de consument geen verstand heeft van boeren maar wel eisen stelt.Lijkt me een bijna onmogelijke opgave voor de primaire producent.
  Met uw voorbeeld van Jan van Weperen stelt u dat de consument gruwt van zijn manier van boeren. Uw oplossing is dat we als boeren niet gaan uitleggen dat hij niet fout bezig is, maar keert u zich tegen deze boeren door te stellen dat zij het imago schaden. Zo creeer je wel tweespalt onder de boeren.
  Volgens mij vindt de consument het digitale werken waar uw zoon Hans een voorbeeld van geeft met zijn iphone ook niet wenselijk. Je behoort in de stal te komen ipv het af te lezen op een beeldscherm. Terwijl je heel goed kunt uitleggen dat het met grote koppels een handig hulpmiddel is.
  Ik denk dat er meer achter het imago-issue schuilt, dat dit om andere redenen zo aangezwengeld wordt, al kan ik er de vinger nog niet opleggen.
  Kijk naar de spijkerbroeken van LEVI's, deze worden in China onder uitbuitende omstandigheden gemaakt, maar hebben geen afzetprobleem naar ons Westerse consumenten. Evenals Shell, die daar in Nigeria de boel vervuilt voor de plaatselijke bevolking.

 • alco1

  Vergaderboer verhult de zeer slechte belangbehartiging van het LTO van de boeren naar de burger toe.
  Hierdoor ontstaat tweespalt zoals @Paysanne stelt.
  M.a.w. De mening van de burger wordt gevormd door de anti's, gevoed door de tweespalt.
  We zullen eens een duidelijk voorbeeld geven.
  De prijs van geitenmelk is nog steeds zeer goed.
  Er was een roep dat de geiten altijd binnen waren, maar kreeg geen gehoor, omdat de prijs daarvoor geen aanleiding gaf.
  Als nu door vraag en aanbod verzadiging van de markt ontstaat, zal de prijs zakken.
  Als er dan weer een roep komt dat de geiten altijd binnen moeten zijn, zullen er boeren zijn die hierop inspringen om hun melk voor de roepers exclusief te maken, met een extra bonus op hun melkprijs.
  Prima, dan is er nog niets aan de hand.
  Dit zal echter wel geschieden als de totale verwerkende industrie zich hiermee zal gaan bemoeien.
  Zoals de ROYAL FC en LTO deden met weidemelk voor koeien, die het zelfs beloonden met welzijnspunten. (Wat complete onzin is)
  Als dit zo zal gaan met geitenmelk is daarmee de exclusiviteit verdwenen en een gemeengoed geworden, met weer bureaucratische regel en met weer een aanslag op de concurrentie.
  En de verantwoordelijken zullen het weer afdoen met dat we ons moeten voegen naar de wensen van de consument.

 • schoenmakers1

  prima verwoord alco

 • koestal

  Selectieve overbemoeienis naar boeren toe van de consumenten ,maar nauwelijks bemoeienis van de consumenten naar de producten als schoenen en kleding uit derde wereldlanden,China,Pakistan ,Bangladesh,enz. waar werknemers en kinderarbeid erg onderbetaald worden,ze vinden het blijkbaar prima ,als het maar lekker goedkoop is.

 • alco1

  Schoenmakers1
  Het lijkt dat we duidelijk zijn!!

 • agratax2

  Uit bovenstaande voorbeelden m.b.t. kleding en andere consumenten goederen, kan ik alleen maar concluderen dat het DE consument niet interreseerd hoe de productie plaats vindt maar dat de prijs wel van belang is. Hiermee heb ikmhet antwoord gekregen op mijn vraag 'DE CONSUMENT' die de keo in de wei wil bestaat niet. Hety is de hadr sxchreeuwende zgn. Dierenvriend die wij als de consument aanmerken en naar wiens pijpen wij dansen. Wordt het weer eens duidelijk dat 'De grootste schreeuwers de dienst uitmaken'.

 • Ferm

  @agratax1, ik denk ook dat het DE consument in zijn algemeenheid niet interesseert hoe de productie plaats vindt, als het maar goedkoop is. Hoe goedkoper het voedsel, hoe meer er over blijft voor luxegoederen, want voor een Levi's spijkerbroek wordt veel geld betaald. Ook voor de tweede vakantie en die nieuwe keuken. Er is wel een kleine groep die bewust kijkt naar de productie, maar die kan al goed bediend worden uit de zgn. niche-markt. Het is denk ik de periferie om de primaire producent heen die belang heeft bij aangescherpte productie-eisen. Hoe meer eisen er gesteld worden, hoe groter de periferie die gecreeerd wordt, dus hoe meer werkgelegenheid. Hierdoor heeft dus ook de landelijke overheid groot belang bij steeds meer productie-eisen. De landbouw is wat dat beterft de motor voor de economie en iedereen wil daar op mee liften. Omdat de landbouw in Nederland nog zo'n beetje de enigste primaire productie-tak is, wordt hier alles opgeschoven. Volgens mij is het dus inderdaad niet de consument die achter het IMAGO-verhaal zit.

 • joannes

  De consument is diegene die koopt, niet diegene die via slinkse wegen voordurend Zendtijd, Politieke spreektijd, Media Aandacht,... kortom de zogenaamde Idealisten die een Microfoon en Megafoon krijgen van,zo moet het lijken, medestanders. Wie weet dat hij via bv de Postcode Loterij zo´n schijn democratie instand houdt? Of via subsidies via belasting vrijstelling?De Consument, zijn zeker niet de Beinvloeders zoals die Toneelspelers van PvdD en WD al wanen zij zich dit! Het wordt tijd dat de Burgerij wakker wordt, en zich realiseert dat het een dure grap is zo´n groepje luidpraters te onderhouden.

 • Ferm

  @joannes, ook de consument is diegene die belang heeft bij een florerende economie. Zolang het probleem niet op hun bordje ligt, zal het ze weinig tot niets uitmaken dat het een dure grap is voor de boer. Inderdaad is het interessant te weten waar deze groeperingen hun geld/middelen vandaan krijgen. Het ledengeld is vast niet toereikend voor deze acties van deze groeperingen. Wel gaat het gezegde in deze op: 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt'.

 • koestal

  @agratax,de consument bestaat uit wakker dier en de partij van de knuffeldieren

 • koestal

  Meer bedreigingen dan kansen

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.