Commentaar

1 reactie

Noodzaak groenere gewasbescherming blijft

Er komt (nog) geen verbod op gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid, als het aan staatssecretaris Dijksma ligt.

Ze schrijft dit in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. Aanleiding daarvoor was een publicatie in wetenschapstijdschrift Nature waarin sprake is van een verband tussen dit middel en de achteruitgang van insectenetende vogels.

Redenering is dat er weliswaar een correlatie, ofwel een statistisch verband is, maar geen oorzakelijke relatie. Ook toepassing van het voorzorgsprincipe hoeft niet tot een verbod te leiden, aldus de staatssecretaris. De bewindsvrouw stelt zich hiermee, net als in de kwestie over de grondloze groei in de melkveehouderij, wederom veel rechtser op dan haar socialistische achtergrond doet vermoeden. Daar is moed voor nodig, zeker nu haar partij, de PvdA, zo dringend behoefte heeft aan profilering.

Voor de akkerbouw pakt deze opstelling gunstig uit. Eén publicatie, ook al is het in Nature, kan niet de basis zijn voor drastische beleidswijziging. Die taak is aan het Ctgb, de instantie die gaat over toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Maar hiermee is het zeker niet einde verhaal. Er blijft grote maatschappelijke druk om steeds te blijven zoeken naar 'schonere' middelen. Een volgende aanleiding kan misschien net wél genoeg zijn voor een verbod of forse inperking, zoals bij metam-natrium is gebeurd.

Het is daarom van het grootste belang dat de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen, een convenant dat deze zomer is gesloten voor de ontwikkeling van milieuvriendelijker middelen, snel vrucht afwerpt.

Eén reactie

  • koestal

    sommige burgers denken dat het een hobby van boeren is om hun gewas te spuiten,ja lekker even met de spuitmachine over het land rijden

Of registreer je om te kunnen reageren.