Commentaar

4715 x bekeken 15 reacties

Hoge grondprijs teken van kracht

De goede resultaten in de landbouw leiden tot een strijd om de schaarse grond. De grondprijzen zijn nu wel stabiel, maar dat is na een lange periode van stijging tot een landelijk gemiddelde nu van maar liefst een halve ton per hectare.

Opvallend is ook de forse stijging van prijzen voor losse pacht. Een verdubbeling in vijf jaar is geen uitzondering. Er worden nu hectares aardappelland gehuurd voor 2.000 euro of meer. In de melkveehouderij, die steeds minder genegen is grond beschikbaar te stellen voor akkerbouwers, is ook sprake van prijzen van 1.000 tot 1.500 euro per hectare per jaar.

Het is het onvermijdelijke gevolg van jaren met goede resultaten, met name in de akkerbouw. Weliswaar is lenen bij de bank er niet makkelijker op geworden, daar staat tegenover dat er veel geld is binnengekomen dat zoekt om een goede bestemming. Dit geldt ook voor pachters, die bereid zijn steeds meer te betalen om eigenaar van hun 'eigen' grond te worden. Niet alleen is de grond waarop ze boeren gewoon duurder geworden, het percentage van de vrije verkoopwaarde dat ze op tafel leggen om zelf eigenaar te worden, stijgt ook.

Er is naast emotie nog een niet-economische factor die de waarde van grond opdrijft, en dat is het mestbeleid, dat dwingt tot areaaluitbreiding in de melkveehouderij. Maar de belangrijkste drijfveer voor de hoge grondkosten is toch een positieve: economische slagkracht.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Hoge grondprijs een teken van kracht? Het is een teken van gekte. Als deze journalist eens wat minder na zou kakelen en meer zelf zou nadenken, dan zou hij weten dat die hoge grondprijs niet door hoge landbouwprijzen komt, maar door de grondprijsstijging van de afgelopen 20 jaar. Doordat mensen die toen grond goedkoop kochten de jaren daarna konden investeren op de overwaarde van de grond, zijn die prijzen zo buitensporig hoog geworden. Helaas, het is en blijft een luchtbel die er heus wel aangaat. En degenen die de grond nu duur kopen zijn dan de dupe.

 • wmeulemanjr1

  Zijn de opbrengstprijzen beter dan in guldentijdperk? Grondprijzen wel, leuk voor de 'stopper'!

 • info36

  De opbrengstprijzen zijn veel lager in de akkerbouw dan eind jaren 70. De grondprijzen 3,5 maal zo hoog. Weer zo'n populistisch zwetsverhaal.
  Blijf toch eens met 2 voeten op de grond staan!

 • geert150

  helemaal mee eens. domme journalistiek

 • geert150

  sjef redactie ??

 • wg

  klopt ergens wel

 • jfvanbruchem1

  ieder pyramydespel stort een keer in elkaar

 • hekman

  Op de redactie van Boerderij zitten veel domme ganzen.

 • schoenmakers1

  wie is het domste, de reactie van de boerderij of de leden die voor dergelijke onzin zoveel betalen?

 • jfvanbruchem1

  ha ha schoenmaker betaal jij er niet aan dan?

 • schoenmakers1

  ja, misschien ben ik wel de allerdomste haha, weten en toch doen!

 • wmeulemanjr1

  Redactie van boerderij gaat denk ik ook grond kopen en boer worden!

 • tonnt1@kpnplanet.nl

  Mooi de hooge prijs

 • Gerjo-Kompier1

  De lage rentestand heeft ook invloed op de hoge koopprijs van grond. Voor hetzelfde bedrag aan rente kan/kon men een hogere lening krijgen. Het gevaar zit er als de rente sterk stijgt. Dan is het mogelijk dat de grondprijs inzakt en er onvoldoende onderpand ontstaat.
  De stijgende pachtprijs is mede het gevolg dat voor de jaarlijks 'gratis' 1% quotumuitbreiding ook (ruw)voer nodig is. De oppervlakte grond / gewasopbrengst groeit helaas niet gratis mee.
  Na 1 april 2015 vervalt voor groei de quotumlasten. Voor deze ca € 3.000,- per ha per jaar ( 15.000 kg melk x gem. 0,20 per kg quotumlasten) kan je bijvoorbeeld grond kopen van 60.000,- per ha tegen 5% rente+ aflossing , of grond voor 50.000,- per ha tegen 6% rente en aflossing. Als de rente hoger wordt, dan bijvoorbeeld slechts 30.000,- per ha tegen 10% rente + aflossing.
  Men kan op zijn klompen aanvoelen dat de liberale pachtprijzen binnen enkele jaren zullen stijgen boven de 1.500,- per ha. Deze zijn minder afhankelijk van de rentestand, maar meer gekoppeld aan de prijzen van voer en mestafzetkosten.

 • famtillemans1

  maar maar gerjo jij wil zeker niks verdienen volgens mij . een keer gaat de grondprijs omlaag 70 % van de boeren heeft geen opvolger en gaat immers een keer verkopen . de bank heeft geen geld meer en de jonge boeren nog minder . industrie wonigbouw natuur enz enz ook niet !!
  dus vind ik het knap van de journalist om dit te durven schrijven !! eerst zien en dan geloven , ik geloof er niet in !

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.