Home

Achtergrond

Twence wil snel uitspraak over mestvergister

Twence wil snel duidelijkheid van de Raad van State (RvS) in de procedure over de te bouwen mestvergister in Zenderen (Ov.).

De advocaat van de Twentse afvalverwerker en energieproducent heeft een brief gestuurd aan de RvS met de vraag wanneer er een zitting komt.

Bouw vertraagd

De bouw van de mestverwerkingsinstallatie wordt nu onnodig vertraagd en de tijd begint te dringen. Onder meer vanwege de SDE-subsidie die al in 2017 is verleend en waarmee tientallen miljoen euro’s zijn gemoeid.

Nog geen zittingsdatum

De gemeente Borne heeft in april 2019 beroep aangetekend tegen de vergunning die door de provincie is verleend. “De vergunning valt onder de Crisis- en Herstelwet en dan zou er eigenlijk in oktober al een zitting moeten zijn geweest”, aldus Andy Roeloffzen van Twence. Omdat er nog geen zittingsdatum is afgegeven is er nu voor gekozen om meer druk op de zaak te zetten via een brief van de advocaat. “We willen weten waar we aan toe zijn en dat geldt ook voor de boeren die in hebben geschreven om in onze installatie mest te laten verwerken”, geeft Roeloffzen aan. Hij snapt niet waarom het allemaal zo lang moet duren. “De mestverwerker die wij gaan bouwen is juist een oplossing voor allerlei problemen die nu spelen zoals stikstof. Het project past bovendien perfect in de kringlooplandbouw die het ministerie van LNV wil. Straks zijn we een jaar verder. We krijgen wel excuses voor de vertraging maar daar kunnen we niets mee.”

Zekerheid voor boeren

Roeloffzen hoopt dat er uiterlijk in april een zitting komt. “Dan hebben we binnen 6 tot 8 weken een uitspraak en zouden we voor de zomer aan de slag kunnen met de bouw.” Dan is realisatie in ieder geval mogelijk binnen de termijn voor de SDE-subsidie en kan Twence verder met het werven van boeren volgens Roeloffzen. “Boeren willen zekerheid. Aanmeldingen lopen wel door maar veehouders zijn afwachtend met inschrijven vanwege alle gedoe.”

Of registreer je om te kunnen reageren.