Home

Achtergrond

Louise Vet wil meer overheidssteun voor duurzaamheidsinvestering

De overheid zou investeringen in duurzaamheid en biodiversiteit financieel meer moeten afdekken. Die oproep doet Louise Vet, directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie en bijzonder hoogleraar Evolutionaire Ecologie van Wageningen UR, in haar Duurzame Troonrede op Duurzame Dinsdag.

Ze wijst erop dat herstel van biodiversiteit een langdurig proces is dat eerst investeringen vraagt voordat de baten binnen zullen stromen. “Durfkapitaal moet worden ingezet. Pensioenfondsen durven dat nog niet. Ik stel voor dat de overheid die risico’s deels gaat afdekken vanuit een nieuw ministerie van Kwaliteit van de Leefomgeving”, aldus de lijstaanvoerder van de Duurzame 100 van dagblad Trouw. Ze vindt dat een dergelijk ministerie zich ook meer moet inzetten voor wetgeving op het gebied van eerlijke beprijzing, ofwel ‘true pricing’, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke maatschappelijke kosten, zoals schadelijke milieu-effecten. Volgens Vet zou dit de huidige economie op haar grondvesten doen schudden.

Tekst gaat verder onder het Facebook-bericht.

Boeren stimuleren

Om boeren te stimuleren om hun bedrijven te combineren met het herstellen van de biodiversiteit, pleit Vet voor samenwerking en andere verdienmodellen. In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel willen ecologen samen met boeren, natuurorganisaties, banken en bedrijven gezamenlijk kijken naar duurzame voedselproductie, florerende natuurgebieden en het gebruik van de openbare ruimte in combinatie met biodiversiteitsherstel. “Daar zijn nieuwe verdienmodellen voor nodig. Reken bijvoorbeeld een iets hogere prijs voor producten. Of verlaag de rente op leningen, de pachtprijs of de waterschapsheffing. Creëer een biodiversiteitsfonds voor boeren die overschakelen”, bepleit Vet in haar Duurzame Troonrede.

Creëer een biodiversiteitsfonds voor boeren die overschakelen

Louise Vet, directeur van het Nederlandse Instituut voor Ecologie

D66‘er De Groot: radicale oplossingen nodig

Op Duurzame Dinsdag worden in Den Haag diverse ideeën op het gebied van duurzaamheid aan het kabinet voorgelegd. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot pleit bijvoorbeeld voor oplossingen als kweekvlees en kringlooplandbouw. “Van stikstof tot stalbranden. Radicale oplossingen zoals #kweekvlees en #kringlooplandbouw zijn nodig. Goed voor de boer, goed voor de aarde”, twittert De Groot.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over kweekvlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.