Home

Achtergrond 5 reacties

‘Bodemdaling moeten we echt aanpakken’

De coalities in de provincies zijn gevormd, de gedeputeerden geïnstalleerd. In Utrecht is Hanke Bruins Slot (CDA) komende vier jaar verantwoordelijk voor landbouw. De agrarische sector is voor haar nieuw. Daarom gaat ze deze weken bij een aantal boeren op bezoek.

Ze komt niet van een boerderij. Kent ook niet de details van – bijvoorbeeld – de fosfaatwetgeving. Hoeft ook niet, vindt ze. Dat komt wel, juist daarom legt ze in razend tempo werkbezoeken af.

Als kersverse gedeputeerde van landbouw in de provincie Utrecht, met een achtergrond als militair en Tweede Kamerlid, wil Hanke Bruins Slot snel op de hoogte komen van wat er speelt buiten het provinciehuis. “Ik wil weten wat boeren, maar ook de organisaties die betrokken zijn bij het Utrechtse platteland, van de provincie willen. Een ding is mij nu al volstrekt duidelijk: de agrarische sector heeft ideeën én wil met de provincie samenwerken. Die uitgestoken hand neem ik aan.”

Ik speelde met mijn vriendinnen op het erf en in de stal

Bruins Slot (CDA) kwam in 1984 als kind met haar ouders naar Zeewolde. Zuidelijk Flevoland was net drooggelegd. De meeste kinderen uit haar klas kwamen van een agrarisch bedrijf. “Ik speelde met mijn vriendinnen op het erf en in de stal. Ik kan mij herinneren dat ik hielp met onkruid trekken. Mooie herinneringen, ik heb er een warm gevoel voor de landbouw aan overgehouden.”

De grote lijnen ken ik. Of het nu gaat om mest, glyfosaat of Europees landbouwbeleid

Die ervaringen stammen uit een ver verleden tijd. Klopt, zegt Bruins Slot. “Maar ik heb hiervoor ook negen jaar in de Tweede Kamer gezeten. Ik deed defensie, maar collega Jaco Geurts zorgde er wel voor dat alle belangrijke landbouwonderwerpen in de fractie werden besproken. De grote lijnen ken ik. Of het nu gaat om mest, glyfosaat of Europees landbouwbeleid.”

Lees verder onder de foto.

Veenweidegebied in de provincie Utrecht. - Foto: Herbert Wiggerman
Veenweidegebied in de provincie Utrecht. - Foto: Herbert Wiggerman

Landbouwvisie ‘gaan we nu uitvoeren’

Het vorige college heeft een landbouwvisie vastgesteld. Die gaan we nu uitvoeren, zegt ze. “Kringlooplandbouw, verkorting van de keten, de kloof tussen stad en platteland verkleinen. Staat er allemaal in. Maar er is wel een verschil tussen beleid maken en beleid uitvoeren. Dat laatste gaan we nu doen. Samen met de georganiseerde landbouw. Er is geld voor projecten, miljoenen euro’s zelfs. We gaan nu echt aan de slag, experimenteren en monitoren.”

Natuur zit ook in haar portefeuille. Landbouw en natuur, een lastige combinatie? “Vind ik niet. Ze hebben juist veel met elkaar te maken. Veel boeren combineren voedselproductie met natuur- en landschapsbeheer. Dat stimuleren we ook. Deze zomer hebben we er trouwens al geld voor vrijgemaakt, bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar vergroening van de landbouw in het Groene Hart.”

Extra geld provincie Utrecht voor kringlooplandbouw

Ook voor de transitie naar kringlooplandbouw komt er extra geld uit het provinciehuis. De regio Foodvalley kan rekenen op € 4 miljoen. “Doel is om de bedrijfsvoering in de landbouw te verduurzamen. Door te experimenteren leren we hoe je het vliegwiel in beweging kan krijgen. Maar eerst moet je weten wat uitvoerbaar en effectief is.”

Bodemdaling in veenweidegebied

Bodemdaling in het veenweidegebied is in Utrecht een heet onderwerp. In het coalitieakkoord staat als doel geformuleerd dat de daling op lange termijn met 50% wordt afgeremd. “Dat moet echt gebeuren. Bodemdaling is slecht voor het klimaat, woningen en wegen verzakken én het is op lange termijn ook funest voor de landbouw. Dit college trekt hier geld voor uit en het Rijk betaalt mee vanuit het klimaatakkoord. Gaan we ook projecten mee uitvoeren. We weten trouwens al veel, maar het is goed om de gereedschapskist met instrumenten en maatregelen nog verder te vullen.”

Landbouwcoaches als aanspreekpunt voor boer

De provincie gaat landbouwcoaches aanstellen, zo staat in het collegeakkoord. Om boeren te leren melken? Bruins Slot: “Ben je gek! Dat kunnen ze zelf heel goed. Punt is dat veel ondernemers door de regelgeving de weg kwijt raken. Ze weten vaak ook niet welke subsidies beschikbaar zijn. Zo’n coach wordt een aanspreekpunt voor boeren die zoeken naar een nieuw perspectief. Het ondernemen zelf laten we natuurlijk aan de boeren zelf over.”

Rendabele bedrijfsvoering is randvoorwaarde

Op weg naar een rendabele landbouw, staat in het akkoord. “Dat is een randvoorwaarde om de sector duurzamer te laten produceren. Zonder een redelijk inkomen lukt dat niet. Toegegeven, de provincie heeft weinig invloed op de landbouwprijzen, maar kan wel iets doen. Als het gaat om de afzet van lokale producten in de stad kunnen wij een bemiddelende en stimulerende rol vervullen. Met woorden, maar ook met subsidie.”

Lees verder onder de foto.

Hanke Bruins Slot (41) van het CDA is gedeputeerde van landbouw, natuur, water en recreatie in Utrecht. - Foto: Cor Salverius
Hanke Bruins Slot (41) van het CDA is gedeputeerde van landbouw, natuur, water en recreatie in Utrecht. - Foto: Cor Salverius

Coalitie van vijf partijen

Vijf politieke partijen vormen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Utrecht: GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Hanke Bruins Slot (41) van het CDA is gedeputeerde van landbouw, natuur, water en recreatie.
Landbouwpunten uit het coalitieakkoord 2019 – 2023 zijn:
• Omslag naar kringlooplandbouw
• Verbinding leggen tussen stad en platteland en tussen boer en consument
• Steun voor kortere voedselketens en lokale afzet
• 50% reductie bodemdaling in veenweidegebieden
• Herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
• Aanstelling van landbouwcoaches
• Realiseren van een toekomstbestendig watersysteem
• 125 hectare nieuwe natuur per jaar
• Aanleg van landschapselementen op landbouwgrond

Lees ook andere artikelen over landbouwgedeputeerden.

Laatste reacties

 • gjh

  weer een onnozel die er niets van begrijpt. Weer een overloper dacht ik bij mezelf

 • agratax(1)

  @gjh. Onnozel wil ik niet zeggen. Het is weer een bestuurder met goede bedoelingen, die helaas niet weet of wil weten "Wat wel en niet mag in het kader van Vrijhandels verdragen waar wij met elkaar zo voor zijn. Deze vrijhandel bepaalt nl. de prijs voor ons voedsel en niet de Nederlandse boer of politieke bestuurders. Maar goed de boer wordt min of meer aangewezen als de redder van ons klimaat en het dalende Groene Hart van Nederland. Hiermee is het toegenomen GEWICHT van alle huizen en snelwegen inclusief het verkeer weer vrijgesteld van maatregelen.

 • Jan-Zonderland

  De enige daling die aangepakt moet worden is de daling van het kennisniveau van de mensen die het beleid moeten maken. Mevrouw geeft ronduit toe geen snars van landbouw te weten maar door wat hap snap werkbezoekjes denkt ze dat het wel goed komt. Ik zou zeggen: mevrouwtje ga maar lekker koken.

 • brutus71

  Wat zijn jullie toch negatief over Hanneke Bruins Slot, dat verdient ze absoluut niet.
  Vorig jaar werd er gevraagd aan van der Staaij, fractie voorz. van de SGP, wie hij het beste kamerlid vond, hij hoefde niet lang na te denken , hij zei heel resoluut dat dat Hanneke Bruins Slot toen was.
  Dat betekent nog niet dat je een goed bestuurder bent, maar dat v. der Staaij haar noemt geeft haar een vette plus,


  Ze is een dossier vreter en zal zich zelf snel bijspijkeretn , bovendien is ze nog mr. en drs.

  En ze behoort tot de rechter flank van het CDA, is ook wel nodig in dit linkse college en verder moeten we haar de tijd geven

 • bluemink

  Waarom allemaal nieuwe gedeputeerden die zij beter te beinvloeden naar mijn idee.
  Er loopt voldoende verstand rond in de landbouw geef hun de ruimte .

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.