Home

Achtergrond

Regionale verschillen in standpunten mestverwerking

Provincies hebben veel invloed op de ontwikkeling van mestverwerkingsinitiatieven. Het is een onderwerp dat in sommige provincies bij de Provinciale Statenverkiezingen ook een rol speelt.

Sinds de invoering van de mestverwerkingsplicht in 2014 is er veel vraag naar mestwerkingscapaciteit. Initiatieven voor nieuwe mestverwerkingsinstallaties zijn er wel, maar de lijst met initiatieven die ook daadwerkelijk van de grond komen, is iets korter.

Vergunningverlening knelpunt

Vergunningverlening is een belangrijk knelpunt voor de ontwikkeling van mestverwerking. Provincies en gemeenten zijn de verantwoordelijke overheden die vergunningen verlenen voor mestverwerking. Gemeenten gaan over kleinschalige mestverwerkingsprojecten op boerderijniveau. Als er 25.000 kuub of meer mest wordt verwerkt, ook van andere locaties, is de provincie het bevoegd gezag.

Provincies hebben veel invloed

Provincies hebben hiermee veel invloed op de ontwikkeling van mestverwerkinginitiatieven. Dat werd vorig jaar duidelijk toen de provincie Noord-Brabant de regels voor mestverwerking aanscherpte, vanwege het potentiële gevaar voor de volksgezondheid. De provincie eiste dat bij mestverwerking de mest verplicht wordt gehygiëniseerd, de uitstoot van stof moet worden beperkt en moet worden gemeten en dat de op- en overslag van mest voortaan alleen binnen mag gebeuren. De regels gelden alleen voor nieuwe installaties.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen speelt mestverwerking in sommige provincies ook een rol, zoals in Noord-Brabant. - Foto: Peter Roek
Bij de Provinciale Statenverkiezingen speelt mestverwerking in sommige provincies ook een rol, zoals in Noord-Brabant. - Foto: Peter Roek

Burgers niet enthousiast

Bij de Provinciale Statenverkiezingen speelt mestverwerking in sommige provincies ook een rol. Burgers zijn over het algemeen niet enthousiast over mestverwerkinginstallaties. Dat is ook te zien bij de standpunten die partijen innemen.

Verschillende standpunten

In Noord-Brabant willen linkse partijen, SP, GroenLinks, PvdD en 50Plus geen nieuwe vergunningen verlenen voor mestverwerking. Ze willen het mestprobleem aanpakken door minder dieren. VVD, PVV, PvdA, ChristenUnie/SGP, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie vinden dat er in Noord-Brabant wel nieuwe mestverwerkingsinstallaties mogen komen. De partijen zien het als onderdeel van het verduurzamen van de agrarische sector, of als mogelijkheid voor het economisch versterken van het platteland.

CDA en D66 zeggen niet keihard ‘ja’ tegen de stelling dat de provincie meer mestverwerkingsinstallaties moet toestaan. CDA wil zoeken naar locaties waar draagvlak voor is, D66 wil een paar mestverwerkers toestaan op industrieterreinen, zolang de kringloop van de landbouw nog niet gesloten is.

Mestverwerking in Flevoland

In Flevoland hebben sommige partijen een andere mening. VVD schaart zich hier bij SP, PvdA, PvdD en DENK die vinden dat er in Flevoland geen nieuwe mestverwerkingsinstallaties moeten komen. “Gegeven de CO2- en fijnstofproblematiek wil de VVD geen mestverwerkingsbedrijven in Flevoland”, legt VVD uit. ChristenUnie wil ook geen nieuwe mestverwerkingsinstallaties in Flevoland, maar wil het ook niet verbieden als het binnen de bestaande wet- en regelgeving mag. PVV, CDA, 50Plus, GroenLinks, SGP en FvD willen nieuwe mestverwerkinginstallaties wel toestaan.

Niet op voorhand uitsluiten

GroenLinks en 50Plus nemen hierin ook een andere positie in dan in Noord-Brabant, al nuanceert GroenLinks de stellingname wel. De partij wil mestverwerking niet op voorhand uitsluiten, maar het mestoverschot liever op een andere manier oplossen: door het stimuleren van biologische landbouw en terugdringen van de veestapel. GroenLinks vindt het wel positief dat je mest kan verwerken tot biogas en andere waardevolle producten. “Het ligt voor de hand om mest te verwerken in gebieden waar er sprake is van een mestoverschot. Dit is niet in Flevoland. Dat scheelt veel transportkilometers”, aldus GroenLinks in Flevoland.

Of registreer je om te kunnen reageren.