Home

Achtergrond 14 reacties

Landbouw Collectief boekt resultaten in stikstofdossier

Minister Schouten schrijft aan de lopende band brieven. Er ligt een ‘stikstof-akkoord’ dat van de boerenorganisaties geen akkoord mag heten. Waar staan we nu? De balans opgemaakt: er is al flink wat bereikt.

Maandag het Catshuis-ontbijt met premier Rutte en minister Schouten, gevolgd door lang beraad van het Landbouw Collectief. ’s Avonds een brief met belangrijke nieuwe stappen van de minister, onder meer de belofte dat bedrijven met een PAS-melding veilig zijn. Dinsdag de spoedwet door de Eerste Kamer en de mededeling van de minister dat er een ‘akkoord’ is bereikt met het Landbouw Collectief.

’s Avonds laat, terwijl de actiedag 18 december feitelijk al begonnen is, vanuit LTO-kring iets over de inhoud van het ‘akkoord’, meteen gevolgd door ontkennende geluiden van onder meer de FDF. En woensdagochtend dan echt een mededeling van het Landbouw Collectief, inclusief FDF: er is een lijst met ‘basisafspraken’ met het ministerie. Tijd voor wat orde in de chaos: wat is er bereikt?

Beweiden

Belangrijkste nieuws van woensdag is de (nieuwe) toezegging van het kabinet dat beweiden en bemesten niet vergunningplichtig worden. De toezegging is opmerkelijk, omdat donderdag het advies van de commissie-Remkes hierover wordt verwacht. De minister heeft daar niet op willen wachten. Van Remkes zullen we mogelijk horen hoe dit dan geregeld kan worden.

Geen generieke krimp

Veel punten waren al van meet af aan bekend. Zo heeft minister Schouten steeds gezegd dat ze geen gedwongen bedrijfsbeëindigingen wil en geen generieke krimp van de veestapel. Ook afspraak nummer 2 in de lijst – een eensluidend beleid in alle provincies – is al werkelijkheid.

Vorige week gingen de provincies akkoord met de nieuwe beleidsregels, die overeenkomen met wat Den Haag wil. De regels voor intern en extern salderen zijn nu overal gelijk en vergunningverlening is weer mogelijk, uitgezonderd in Friesland, dat een slag om de arm houdt. Tegen de zin van het collectief in blijft de 30% afroming bij extern salderen, en blijft de latente ruimte niet altijd behouden. Bij salderen vervalt, uitzonderingen daargelaten, de ruimte tussen vergunning en gebouwde stalcapaciteit.

PAS-meldingen gelegaliseerd

Een voor boeren heel belangrijke ‘buit’ is daarnaast de toezegging dat PAS-meldingen worden gelegaliseerd. Die toezegging heeft Schouten maandagavond, dus niet lang na het Catshuis-ontbijt, per brief gedaan.

En dan dat andere heikele punt: de drempelwaarde. Die komt er, maar geen nationale. Er komen regionale drempelwaardes. Een landelijke norm zit er niet in, had Schouten al eerder vastgesteld.

Lees verder onder de foto

Premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreken op het Catshuis met het Landbouw Collectief over de stikstofproblematiek. - Foto: ANP
Premier Mark Rutte en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreken op het Catshuis met het Landbouw Collectief over de stikstofproblematiek. - Foto: ANP

Stoppersregeling varkenshouderij

Over de stoppersregeling varkenshouderij bevat de afsprakenlijst wel opmerkelijk nieuws. Het Landbouw Collectief start een rechterlijke procedure tegen het kabinet om af te dwingen dat ammoniakruimte die vrijkomt door de regeling, beschikbaar blijft voor de sector. Het kabinet zegt dat dat voor de eerste tranche van € 120 miljoen niet kan, en dat alleen de stikstofruimte die vrijkomt bij de tweede tranche van € 60 miljoen ‘beschikbaar blijft voor economische ontwikkeling’.

Ammoniakruimte

En wat gebeurt er met ammoniakruimte die op een andere manier vrijkomt in de landbouw? Een harde eis van het Landbouw Collectief was dat die behouden blijft voor de sector. Het kabinet staat daar wel sympathiek tegenover, maar wil zich er niet op vastleggen. Wel gaat het kabinet ‘met provincies in gesprek hoe (door middel van gebiedsprocessen) voorkomen wordt dat ongecontroleerd veehouderijbedrijven worden opgekocht en regio’s worden leeggekocht.’ In ieder geval kunnen ammoniakrechten tijdelijk verleased worden.

Nertsenhouders

De nertsenhouders hebben echt baat bij de inzet van het collectief. Ze krijgen geen extra geld, maar de regeling voor flankerend beleid wordt wel verbeterd, zodat de beschikbare € 36 miljoen beter bereikbaar is voor de ondernemers.

Over de commissie-Hordijk, die de meet- en rekenmethodes over stikstof gaat bekijken, is afgesproken dat het Landbouw Collectief ook vertegenwoordigd wordt. Onduidelijk is nog of er nu naast de al eerder benoemde Jaap Hanekamp nog iemand vanuit de landbouw bij komt.

Herijking Natura 2000

Er moet nog heel wat gebeuren voor alle punten verzilverd zijn. De herijking van Natura 2000, waarbij het collectief via een klankbordgroep betrokken wordt, wordt nog een lang verhaal, evenals het doorlichten van de meetmethodes. Ook is het nog spannend wat Schouten doet met de productierechten bij extern salderen.

Verder is het gissen naar eventuele regionale opkoopregelingen, en naar wat provincies en ‘de markt’ financieel kunnen bijdragen naast de door het kabinet toegezegde half miljard euro, waarvan de helft voor natuurherstel.

Niet voor niets zijn er al afspraken gemaakt voor vervolgoverleg – wel een bewijs dat het kabinet in het Landbouw Collectief een blijvende gesprekspartner ziet.

De 10 randvoorwaarden van het Landbouw Collectief

Het Landbouw Collectief stelde eerder 10 harde randvoorwaarden aan het stikstofbeleid. Welke daarvan zijn behouden, welke niet?
1. Geen generieke krimp. JA
2. Eens vergund, blijft vergund. DEELS
3. Geen gratis afroming en geen gedwongen opkoop. DEELS
4. Geen inname fosfaat- en dierrechten bij extern salderen. ???
5. Rechten binnen landbouw houden. NEE
6. Eén provinciaal beleid. JA
7. Meten = weten. JA
8. Drempelwaarde. DEELS.
9. Herijking Natura 2000. JA
10. Toelatingsbeleid middelen. JA

Mede-auteur: Jan Braakman

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  We zijn er dus nog lang niet met deze stelende overheid

 • kuiken007

  is een briefje van schouten en rutte
  d66 en CU(groen links) doen daar niet aan mee, dus gaat het niet gebeuren!!!

 • ericvanzutphen

  een provinciaal beleid en Brabant dan ???

 • wmeulemanjr1

  worden belazerd waar we bij staan?

 • Kijk naar alle beloften van de Staat in gaswingebied GRONINGEN:

  * De NAM moet op afstand; belofte van Minister Wiebes mei 2018
  * De Staat neemt alle aardbevingsschade voor haar rekening mei 2018
  * De schade moet ruimhartig vergoed worden door de Staat (ombudsman)
  * 120.000 huizen en boerderijen moeten versterkt worden (NCG) febr. 2018
  * Wiebes legt versterkingsoperatie in Groningen stil in juni 2018
  * Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Alders stapt op juni 2018
  * De busjes van bouwers gaan rijden in uitvoeringsjaar 2019 zeg Wiebes 12-2018
  * In juni 2019; er rijden nog geen busjes van bouwers in Groningen
  * Wiebes blijft dat ontkennen doch nu zegt hij in 2020 gaat het gebeuren.....

  Beste EU Boeren; dwing keiharde eisen af op papier en verbindend, ook voor hogere prijzen in de keten door twee weken je producten rechtstreeks uit te delen op alle markten in de steden aan de burgers in de EU. Stop met product levering aan afnemers zet ze twee weken droog in Duitsland-België-Frankrijk-Spanje-Italie-Oostenrijk-Polen-Denemarken etc. etc. Test maar eens uit wie het meeste schade gaat ondervinden en wie de meeste sympathie!

 • Punt 8 & 9 uitvoeren en de Wnb ietsje aanpassen dan is de rest overbodig aangaande stikstof toestanden.
  Ah ja ook nog even kijken of en waar het zo slecht gaat met de natuur..... want dat valt nog wel ietsie pietsie mee....

  vr gr René

 • Als ze niet stelen mogen gaan ze aan oplichting doen?

 • ENA

  Hallo fans ,daar is meneer de Groot het niet mee eens

 • jwillems

  De verbetering van de regeling van de nertsenhouders was al door de nertsenhouders zelf bereikt, ver voordat het collectief bestond!! Frits Vink van LNV heeft tijdens de algemene vergadering van de NFE in oktober gezegd dat de nieuwe regeling al in september 2020 klaar zal zijn. Over een klein jaar dus schande.
  Dit is weer een van de foefjes van Rutte om te laten lijken dat er wat gedaan is.
  36 miljoen is nog niet eens een doekje voor het bloeden!!!
  Er zal extra geld op de plank moeten komen anders zijn ze nog niet van ons af.

 • wiljo

  Mocht het Landbouw Collectief wel een definitief akkoord hebben,
  Dan moeten ze er enkel nog bij bedingen dat de heer De Groot de handtekening zet namens het kabinet.
  Hou de poot stijf!!

 • arkova

  voor we het weten zijn we weer tien jaar verder.

 • R. B.

  Jammer dat enkele onderhandelaars niet snappen waar ze het overgehad hebben zoals we in nieuwe oogst konden lezen.Dit paste Rutte wel verdeel en heers.
  Hou de schouders tegen mekaar en de rug recht.
  Eenheid geeft macht. Maak hier gebruik van.
  Trekkers regelmatig op de weg onderstreept de nood in de landbouw.

 • rechten niet binnen landbouw houden want dan brengen ze te weinig op voor de stoppers

 • rverheij

  Kan er iemand mij uitleggen waarom ammoniak als iets slechts word gezien , immers het zorgt voor groei van bomen en gewassen ,(lees vergroening van de aarde).ammoniak uit de veehouderij is n goede meststof.
  En tevens zorgt het voor het neutraliseren van het luchtwegproblemen veroorzakende stikstofoxide ,van verbrandingmotoren. Zoals adblue ook werkt,adblue is ureum dat word omgezet door de hoge temperatuur in ammoniak, daarom stinkt n koude motor zo ,vervolgens bind de ammoniak de stikstof oxide en houd je waterdamp en n2 gas over.
  De grote voordelen van ammoniak worden over t hoofd gezien.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.