Home

Achtergrond

Frankrijk vangt lagere mestexport naar Duitsland op

De mestexport naar Duitsland is fors minder dan een paar jaar geleden. Dat is voor het grootste deel opgevangen door de Franse afzetmarkt.

De mestexport naar Frankrijk is in enkele jaren uitgegroeid tot de op een na belangrijkste afzetmarkt van Nederlandse mest uitgedrukt in kilo’s fosfaat. In de eerste drie kwartalen was de export naar Franse akkers nog maar een fractie minder dan de export naar Duitsland. Beide landen zijn nu goed voor bijna 40% van de fosfaatexport via dierlijke mest. Het is niet uit te sluiten dat over het hele jaar gerekend Frankrijk definitief de grootste bestemming is voor mestexport.

Over de grens naar Frankrijk gaat voornamelijk de categorie mengmest en diversen. Dat komt meestal neer op mengsels die voor een groot deel bestaan uit gehygiëniseerde pluimveemest. Die categorie is goed voor bijna 85% van de mestafzet naar Frankrijk, de rest is voornamelijk varkensmest. De export naar Frankrijk blijft ook in het vierde kwartaal doorlopen. Op veel plaatsen kan de droge mest nog op de kopakkers opgeslagen worden in afwachting van aanwending in het voorjaar.

Herstel export naar Duitsland

De export naar Duitsland lijkt zich hersteld te hebben na de forse daling die in 2018 optrad. In het jaar 2016 met de tot nu toe hoogste mestexport was de Duitse afzet nog goed voor 57%. Dat was al duidelijk minder dan in 2010 toen nog 70% van de mestexport naar Duitsland ging. Volgens Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland, is de export van pluimveemest en mengmest naar Duitsland weer aangetrokken zoals voorspeld. Maar er is wel sprake van een stabilisatie op een duidelijk lager niveau. Dat bevestigen ook diverse mesthandelaren die mest exporteren naar Duitsland. De nieuwe mestwetten in Duitsland zijn geland bij de boeren, het merendeel van de pluimveemest gaat als vanouds naar de vergistingsinstallaties.

Minder druk op mestmarkt

Op basis van het gemiddelde aandeel van de export in het vierde kwartaal zou de totale mestexport uitkomen op net iets minder dan 33 miljoen kilo fosfaat. Dat is zo’n 1,5 miljoen kilo minder dan in heel 2018. De druk op de mestmarkt is in ieder geval een stuk minder dan in de jaren 2015 tot en met 2017. In het topjaar 2016 kwam de export uit op net geen 42 miljoen kilo. De mestproductie van de Nederlandse veestapel zat in 2015 op het maximum met meer dan 180 miljoen kilo en dat ijlde na op de mestmarkt in 2016 en 2017. Belangrijkste oorzaak was de fors gestegen melkveestapel die inmiddels weer fors gedaald is. Voor dit jaar voorspelt het CBS volgens de laatste kwartaalmonitor een totale fosfaatproductie van minder dan 160 miljoen kilo. Bij een vrijwel gelijke landelijke plaatsingsruimte betekent dat fors minder druk op de mestmarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.