Home

Achtergrond 8 reacties

‘Voerspoor niet overvoeren’

De stikstofmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, zijn voor de landbouw nog niet al te heftig.

Ze trekken de zaak niet vlot, maar zetten de boel ook niet nóg meer op slot. Het voerspoor wordt weer van stal gehaald. Dat is in het verleden vaker gebeurd, met wisselend succes. Voor fosfaat heeft het wel gewerkt, met stikstof is het lastiger. Begin jaren 2000 zou het ureumgetal al via het voer worden verlaagd, ook toen vanwege de ammoniakuitsoot. Het werkte niet echt.

Kringloopwijzer niet geschikt om regelgeving aan op te hangen

Positief is de nadruk die het kabinet legt op doel in plaats van middel. Zo ziet de sector het graag; geef ons een doel en laat ons zelf bepalen hoe we dat halen. Grote gevaar is dat de kringloopwijzer nu weer naar voren wordt geschoven als hét instrument waarmee dit moet gebeuren. Stap niet in die valkuil, dit mooie managementinstrument is niet geschikt om regelgeving aan op te hangen. Stapel je daar te veel belangen op dan bezwijkt het onder de druk. Denk aan I&R en de ‘kalverfraude’.

Alles grijpt in elkaar

Intussen blijkt dat over het wonderenzym van DSM de verwachtingen misschien wat te hoog gespannen zijn. Daarnaast staat het streven om de koe efficiënter om te laten gaan met eiwit op gespannen voet met de wens meer gras in plaats van mais te voeren. Zo grijpt alles in elkaar.

Met voer kan nog heel veel. Goed om het volle potentieel daarvan te benutten. Maar schroef de verwachtingen niet té hoog op: dat is voorsorteren op het volgende debacle.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • Kletskoe

  Met mais is niets mis als je de doelstelling van de nitraatrichtlijn haalt. Je kan als overheid niet overal het onderste uit de kan willen

 • Axl

  Mais is super. kun je zonder kunstmest verbouwen. hogere opbrengst per ha. Hogere co 2 opname per ha dan gras. Hogere melkproduktie met lager ureum. Lagere methaan uitstoot. Goedkoper te verbouwen per KG ds dan gras. Door hoge Energie gehalte van mais kun je Soja vervangen tegen een eiwit bron met lagere Energie waarde. Als je nitraat gehalte onder kontrole kunt houden met groenbemester en uitspoelings beperkende toepassingen zie ik alleen maar voordelen van mais ten opzichte van gras.
  Tijd dat er in nederland een keer objektief naar de grasobsessie word gekeken.

 • Alco

  Het is verschrikkelijk om aan te horen hoe Kamerleden zonder verstand van de materie erover debatteren.

 • Bennie Stevelink

  @10:16, nadeel van mais is het lagere organischstofgehalte in de grond en het gebrek aan biodiversiteit, die met grasland wat geweid wordt betere kansen biedt. En natuurlijk de visuele aantasting van het landschap.

  Verder ben ik het volledig met Johan Oppewal eens dat de Kringloopwijzer alleen geschikt is als management-instrument en niet als handhavings-instrument.

 • Axl

  @bennie je hoeft niet naar 100% mais op de huiskavel kun je gewoon gras houden in rotatie met mais/ aardappelen dan blijft je grasland ook jong met daardoor hogere opbrengsten. Organische stofopbouw word na mijn mening totaal overdreven. Bij mij brengt het grasland in rotatie met akkergewassen veel meer opbrengst dan mijn oud Grasland ondanks dat daar meer organische stof onderzit.

 • Mooie klus voor het landbouw collectief omdat eens tot het uiterste uit te onderhandelen want wij moeten de oplossing bieden om te kunnen bouwen.
  300 kg N per ha uit dierlijke mest.
  Gras maïs verhouding 60/40.
  Weg onderzaai groenbemester.
  Glyfosaat behouden.
  Koud merken toestaan, enzovoort.
  Succes.

 • Sjefo

  Bennie, wat wil je nou ,mais is toch de oplossing, super ruwvoer en soms krachtvoer en gedijt goed in Nederland .
  Mais in combinatie gras is DE sleutel van het succes van de nederlandsche melkrundveehouderij.

 • tinusje

  ureum is glashard...laten we daarop sturen

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.